Methylthioninium chloride Proveblue

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

метилтионинов хлорид

Предлага се от:

Provepharm SAS

АТС код:

V03AB17

INN (Международно Name):

methylthioninium chloride

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

метхемоглобинемия

Терапевтични показания:

Остра симптоматична терапия на индуцираната от лекарствени и химични продукти метхемоглобинемия. Methylthioninium Proveblue хлорид е показан за възрастни, деца и юноши (на възраст от 0 до 17 години).

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-05-06

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
МЕТИЛТИОНИНОВ ХЛОРИД PROVEBLUE 5 MG/ML
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
mетилтионинов хлорид (methylthioninium chloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Метилтионинов
хлорид Proveblue и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Метилтионинов хлорид Proveblue
3.
Как да използвате Метилтионинов
хлорид Proveblue
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Метилтионинов
хлорид Proveblue
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТИЛТИОНИНОВ
ХЛОРИД PROVEBLUE И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Метилтиониновият хлорид (наричан още
метиленово синьо) принадлежи към
групата
лекарства, н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Метилтионинов хлорид Proveblue 5 mg/ml
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от разтвора съдържа 5
mg метилтионинов хлорид (methylthioninium
chloride).
Всяка ампула от 10 ml съдържа 50 mg
метилтионинов хлорид.
Всяка ампула от 2 ml съдържа 10 mg
метилтионинов хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър тъмносин разтвор с pH между 3,0 и
4,5
Осмолалитетът е обикновено между 10 и 15
mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Спешно симптоматично лечение на
метхемоглобинемия, предизвикана от
лекарствени или
химични продукти. Метилтионинов
хлорид Proveblue е показан при възрастни,
деца и юноши
(на възраст 0 до 17 години).
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Метилтионинов хлорид Proveblue
трябва да се прилага от медицински
специалист.
.
_ _
Дозировка
_Възрастни _
Обичайната доза е 1 до 2 mg на килограм
телесно тегло, т.e. 0,2-0,4 ml на килограм
телесно
тегло, приложена в продължение на 5
минути.
Повторна доза (1 до 2 mg/kg телесно тегло,
т.e. 0,2-0,4 ml/kg телесно тегло) може да се
приложи
е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-12-2022
Листовка Листовка чешки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-12-2022
Листовка Листовка датски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-12-2022
Листовка Листовка немски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-12-2022
Листовка Листовка естонски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-12-2022
Листовка Листовка гръцки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-12-2022
Листовка Листовка английски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-05-2018
Листовка Листовка френски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-12-2022
Листовка Листовка италиански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-05-2018
Листовка Листовка латвийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-05-2018
Листовка Листовка литовски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-12-2022
Листовка Листовка унгарски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-12-2022
Листовка Листовка малтийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-05-2018
Листовка Листовка полски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-12-2022
Листовка Листовка португалски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-05-2018
Листовка Листовка румънски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-12-2022
Листовка Листовка словашки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-12-2022
Листовка Листовка словенски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-05-2018
Листовка Листовка фински 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-12-2022
Листовка Листовка шведски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-12-2022
Листовка Листовка норвежки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-12-2022
Листовка Листовка исландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-12-2022
Листовка Листовка хърватски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите