Meprezor  40 mg powder for solution for injection/infusion

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

Sandoz d.d.

АТС код:

A02BC5

дозиране:

40 mg powder for solution for injection/infusion

Каталог на резюме:

Meprezor, 40 mg powder for solution for injection/infusion x1,x 5,x10,x 20;

Дата Оторизация:

2015-08-05

Сигнали за търсене, свързани с този продукт