Memantine Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Other anti-dementia drugs, Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-04-21

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
МЕМАНТИН MYLAN 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
мемантинов хидрохлорид
(memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
- Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
- Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1. Какво представлява Мемантин Mylan и за
какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да
приемете Мемантин Mylan
3. Как да приемате Мемантин Mylan
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мемантин Mylan
6. Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕМАНТИН MYLAN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Мемантин Mylan съдържа активното
вещество мемантин. То принадлежи към
група лекарства
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Мемантин Mylan 10 mg филмирани таблетки.
Мемантин Mylan 20 mg филмирани таблетки.
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 16,62 g мемантин.
За пълният списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Мемантин Mylan 10 mg
филмирани таблетки
Тъмножълти филмирани таблетки,
продълговати със заоблени ръбове,
двойноизпъкнали, с
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение „МЕ”от едната страна в
ляво от делителната
черта и ”10” в дясто от делителната
черта и с делителна черта от другата
страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
Мемантин Mylan 20 mg
филмирани таблетки
Червени филмирани таблетки с овална
форма, двойноизпъкнали със скосени
ръбове, с вдлъбнато
релефно означение „МЕ” от едната
страна и ”20” от другата страна на
таблетката.
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на възрастни пациент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2023
Листовка Листовка чешки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2023
Листовка Листовка датски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2023
Листовка Листовка немски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2023
Листовка Листовка естонски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2023
Листовка Листовка гръцки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2023
Листовка Листовка английски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2023
Листовка Листовка италиански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2023
Листовка Листовка унгарски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2023
Листовка Листовка малтийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2023
Листовка Листовка португалски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2023
Листовка Листовка словашки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2023
Листовка Листовка словенски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2023
Листовка Листовка шведски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2023
Листовка Листовка норвежки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2023
Листовка Листовка исландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2023
Листовка Листовка хърватски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите