Memantine Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Други лекарства против деменция

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-12-03

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МЕМАНТИН ACCORD 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, моля, консултирайте се с
Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Мемантин Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Мемантин Accord
3.
Как да приемате Мемантин Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Мемантин Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕМАНТИН ACCORD И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Мемантин Accord 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантинoв хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентно на 8,31 mg мемантин.
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка съдържа 183,13
mg
лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Бяла, продълговата, обвита таблетка с
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение „MT” на
едната, разделено от делителната
черта и „10“ на другата страна,
разделено от делителната черта.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на пациенти с умерена до тежка
степен на болестта на Алцхаймер.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението трябва да бъде започнато и
наблюдавано от лекар, с опит в
диагностицирането и
лечението на деменцията на Алцхаймер.
Лечението трябва да започне само ако
има лице, което
да се грижи за болния и редовно да
следи приема на лекарствения продукт
от пациента.
Д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2022
Листовка Листовка чешки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2022
Листовка Листовка датски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2022
Листовка Листовка немски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2022
Листовка Листовка естонски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2022
Листовка Листовка гръцки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2022
Листовка Листовка английски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-12-2013
Листовка Листовка френски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2022
Листовка Листовка италиански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-12-2013
Листовка Листовка латвийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-12-2013
Листовка Листовка литовски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2022
Листовка Листовка унгарски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2022
Листовка Листовка малтийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-12-2013
Листовка Листовка полски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2022
Листовка Листовка португалски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-12-2013
Листовка Листовка румънски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2022
Листовка Листовка словашки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2022
Листовка Листовка словенски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-12-2013
Листовка Листовка фински 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2022
Листовка Листовка шведски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2022
Листовка Листовка норвежки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2022
Листовка Листовка исландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2022
Листовка Листовка хърватски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите