Meloxoral

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Dechra Regulatory B.V.

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Musculo-skeletal system, Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Терапевтични показания:

CatsAlleviation на възпаление и болка в хронични увреждания на опорно-двигателния апарат. DogsAlleviation на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-11-19

Листовка

                24
B. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА:
Meloxoral 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Meloxoral 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
Мeloxicam
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И
ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)
Един ml съдържа:
Мелоксикам
1,5 mg
Жълта/зелена суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпалението и
намаляване на болката както при остри,
така и при хронични
мускулно-скелетни нарушения при
кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Понякога се съобщава за типи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Meloxoral 1,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam
1,5 mg.
ЕКСЦИПИЕНТ:
Sodium benzoate
1,75 mg.
За пълния списък на екципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия.
Жълта/зелена суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучетa.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалението и
намаляване на болката както при остри,
така и при хронични
мускулно-скелетни нарушения при
кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
Виж т. 4.7.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Няма.
3
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2021
Листовка Листовка чешки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2021
Листовка Листовка датски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2021
Листовка Листовка немски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2021
Листовка Листовка естонски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2021
Листовка Листовка гръцки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2021
Листовка Листовка английски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-11-2010
Листовка Листовка френски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2021
Листовка Листовка италиански 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-11-2010
Листовка Листовка латвийски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-11-2010
Листовка Листовка литовски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2021
Листовка Листовка унгарски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2021
Листовка Листовка малтийски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-11-2010
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-11-2010
Листовка Листовка полски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2021
Листовка Листовка португалски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-11-2010
Листовка Листовка румънски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2021
Листовка Листовка словашки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2021
Листовка Листовка словенски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-11-2010
Листовка Листовка фински 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2021
Листовка Листовка шведски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2021
Листовка Листовка норвежки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2021
Листовка Листовка исландски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2021
Листовка Листовка хърватски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите