Meloxivet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Eli Lilly and Company Limited 

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Мускулно-скелетна система

Терапевтични показания:

Облекчаване на възпалението и болката както при остри, така и при хронични мускулно-скелетни нарушения.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-11-14

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
24
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
MELOXIVET 0,5 MG/ML ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КУЧЕТА.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
Eli Lilly and Company Limited
Elanco Animal Health
Lilly House, Priestley Road
Basingstoke
Hampshire RG24 9NL
Обединеното кралство
Упълномощен производител, отговорен
за освобождаване на партидата
Lusomedicamenta S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Meloxivet 0,5 mg/ml перорална суспензия за
кучета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
Един ml съдържа:
Meloxicam
0,5 mg
Sodium benzoate
1 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Облекчаване на възпаления и болка при
остри и хронични мускулно-скелетни
смущения при
кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не давайте на кучето си Meloxivet:
-
по време на бременност и кърмене
-
ако кучето ст
рада от стомашночревни смущения, като
раздразнения и кръвоизливи,
нарушена чернодробна, сърдечна или
бъбречна функция, и кръвотечения
-
ако кучето ви е свръхчувств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
MELOXIVET 0,5 MG/ML ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КУЧЕТА.
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕНСЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА(И) СУБСТАНЦИЯ(И):
Meloxicam
0,5 mg
ПОМОЩНО(НИ) ВЕЩЕСТВО(А):
Sodium benzoate
1 mg
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия Бяла до
жълтеникава непрозрачна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ,
ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпаления и болка при
остри и хронични мускулно-скелетни
смущения при
кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кучки, които са
бременни или кърмят.
Да не се използва при кучета, страдащи
от стомашночревни
смущения,
като раздразнения и
кръвоизливи, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
кръвотечения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към някоя от
активните съставки или към
помощните вещества.
Да не се прилага на кучета на възраст
под 6 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-05-2018
Листовка Листовка чешки 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-05-2018
Листовка Листовка датски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-05-2018
Листовка Листовка немски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-05-2018
Листовка Листовка естонски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-05-2018
Листовка Листовка гръцки 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-05-2018
Листовка Листовка английски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-05-2018
Листовка Листовка френски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-05-2018
Листовка Листовка италиански 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-05-2018
Листовка Листовка латвийски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-05-2018
Листовка Листовка литовски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-05-2018
Листовка Листовка унгарски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-05-2018
Листовка Листовка малтийски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-05-2018
Листовка Листовка полски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-05-2018
Листовка Листовка португалски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-05-2018
Листовка Листовка румънски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-05-2018
Листовка Листовка словашки 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-05-2018
Листовка Листовка словенски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-05-2018
Листовка Листовка фински 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-05-2018
Листовка Листовка шведски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-05-2018
Листовка Листовка норвежки 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-05-2018
Листовка Листовка исландски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-05-2018
Листовка Листовка хърватски 28-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите