Meloxidyl

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Ceva Santé Animale

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Dogs; Cats; Cattle; Pigs; Horses

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

DogsAlleviation на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мекотъканна хирургия. CatsReduction постоперативна болка след овариогистерэктомии и малки меки тъкани хирургия. CattleFor се използва при остра дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. HorsesFor да се използват за намаляване на възпалението и облекчав

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-15

Листовка

                42
B. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА:
MELOXIDYL 1.5 MG/ML ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КУЧЕТА
10, 32 & 100 ML
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Sante Animale
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Ceva Sante Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
France
Vetem SpA
Lungomare Pirandello, 8
92014 Porto Empedocle (AG)
Italy
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Meloxidyl 1.5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
Meloxicam
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА
АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа:
- 1.5 mg meloxicam
- 2 mg sodium benzoate
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на възпалениeто и болката
както при при остри, така и при
хронични мускулно-
скелетни нарушения при кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи животни.
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
44
6.
НЕБЛАГОП
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Meloxidyl 1.5 mg/ml перорална суспензия за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Състав за 1 ml
_ _
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Meloxicam 1.5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Sodium benzoate
2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална суспензия.
Бледожълта суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Намаляване на възпалениeто и болката
както при при остри, така и при
хронични мускулно-
скелетни нарушения при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи животни.
Да не се използва при кучета, страдащи
от гастроинтестинални смущения като
възпаление и
хеморагия , нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични
нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
3
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ М
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-02-2019
Листовка Листовка чешки 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-02-2019
Листовка Листовка датски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-02-2019
Листовка Листовка немски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-02-2019
Листовка Листовка естонски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-02-2019
Листовка Листовка гръцки 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-02-2019
Листовка Листовка английски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-09-2010
Листовка Листовка френски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-02-2019
Листовка Листовка италиански 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-09-2010
Листовка Листовка латвийски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-09-2010
Листовка Листовка литовски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-02-2019
Листовка Листовка унгарски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-02-2019
Листовка Листовка малтийски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-09-2010
Листовка Листовка нидерландски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-09-2010
Листовка Листовка полски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-02-2019
Листовка Листовка португалски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-09-2010
Листовка Листовка румънски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-02-2019
Листовка Листовка словашки 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-02-2019
Листовка Листовка словенски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-09-2010
Листовка Листовка фински 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-02-2019
Листовка Листовка шведски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-02-2019
Листовка Листовка норвежки 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-02-2019
Листовка Листовка исландски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-02-2019
Листовка Листовка хърватски 07-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-02-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите