Melovem

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Dopharma Research B.V.

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Pigs; Calves

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

CattleFor се използва при остра дихателна инфекция с подходящи антибактериални терапия за намаляване на клиничните признаци при едрия рогат добитък. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади, нелектирани говеда. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. Използвате PigsFor в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За облекчаване на следоперативната болка, свързана с незначителна хирургия на меките тъкани, като кастрация. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. HorsesFor да се използват за намаляване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-07

Листовка

                39
B. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА ЗА:
Melovem 5 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда и свине
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer Холандия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Dopharma B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer Холандия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Melovem 5 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда и свине
Мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бензилов алкохол
50 mg
Бистър, зеленикаво-жълт инжекционен
разтвор
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ГОВЕДА:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над 1 седмица и млади
нелактиращи крави.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
СВИНЕ:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения за намаляване на симптомит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Melovem 5 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда и свине
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Мелоксикам
5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бензилов алкохол
50 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, зеленикаво-жълт инжекционен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (телета и млади говеда) и свине.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
За употреба при остри респираторни
инфекции с подходяща антибиотична
терапия за
намаляване на клиничните признаци при
говеда.
За употреба при диария в комбинация с
перорална рехидратираща терапия за
намаляване на
клиничните признаци при телета на
възраст над една седмица и млади,
нелактиращи крави.
За облекчаване на постоперативната
болка след обезроговяване на телета.
Свине:
За употреба при незаразни двигателни
нарушения, за намаляване на
симптомите на куцота и
възпаление.
За облекчаване на постоперативна
болка, свързана с малка хиру
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-06-2014
Листовка Листовка чешки 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-06-2014
Листовка Листовка датски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-06-2014
Листовка Листовка немски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-06-2014
Листовка Листовка естонски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-06-2014
Листовка Листовка гръцки 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-06-2014
Листовка Листовка английски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-10-2013
Листовка Листовка френски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-06-2014
Листовка Листовка италиански 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-10-2013
Листовка Листовка латвийски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-10-2013
Листовка Листовка литовски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-06-2014
Листовка Листовка унгарски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-06-2014
Листовка Листовка малтийски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-10-2013
Листовка Листовка полски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-06-2014
Листовка Листовка португалски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-10-2013
Листовка Листовка румънски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-06-2014
Листовка Листовка словашки 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-06-2014
Листовка Листовка словенски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-10-2013
Листовка Листовка фински 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-06-2014
Листовка Листовка шведски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-06-2014
Листовка Листовка норвежки 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-06-2014
Листовка Листовка исландски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-06-2014
Листовка Листовка хърватски 19-06-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-06-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите