Medicinal Oxygen Air Liquide Sante

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

кислород

Предлага се от:

Air Liquide Santé International

АТС код:

QV03AN01

INN (Международно Name):

oxygen

Терапевтична група:

Horses; Dogs; Cats

Терапевтична област:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтични показания:

За кислородна добавка и като носещ газ при инхалационна анестезия. За добавяне на кислород по време на възстановяване.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-12-20

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
B. ЛИСТОВКА
12
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА
МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД 100 % ИНХАЛАЦИОНЕН
ГАЗ ЗА КУЧЕТА, КОТКИ И КОНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба
:
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
10, rue Cognacq-Jay
75341 Paris Cedex 07
FRANCE (Франция)
Притежател на лиценза за производство
:
AIR LIQUIDE S
_anté_
FRANCE
ZI Est, BP 34
54181 Heillecourt Cedex
FRANCE (Франция)
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé
100 % ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ ЗА КУЧЕТА, КОТКИ И
КОНЕ
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé е инхалационен
газ, който се сьстои от 100 % кислород.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Прилагане на допьлнителен кислород и
като носител на газ при инхалационна
анeстезия.
Прилагане на допьлнителен кислород по
време на вьзстановяване.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Няма
7.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН
Кучета, котки и коне.
13
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба ПРИКЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100 % инхалационен
газ за кучета, котки и коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
100 % кислород.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инхалационен газ
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Кучета, котки и коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Прилагане на допьлнителен кислород и
като носител на газ при инхалационна
анeстезия.
Прилагане на допьлнителен кислород по
време на вьзстановяване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН>
Няма
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА
ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА
Кислород в концентрация до 100 % (FiO
2
1.0) не трябва да превишава 12 часа.
Кислород в концентрация над 80 % (FiO
2
0.8) не трябва да превишава 18 часа.
Вьзможно е при животни сьс
сьществуващи по-ранни увреждания на
белия дроб, свързани с
обмена на кисло
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2007
Листовка Листовка чешки 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2007
Листовка Листовка датски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2007
Листовка Листовка немски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2007
Листовка Листовка естонски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2007
Листовка Листовка гръцки 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2007
Листовка Листовка английски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2007
Листовка Листовка френски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2007
Листовка Листовка италиански 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2007
Листовка Листовка латвийски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2007
Листовка Листовка литовски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2007
Листовка Листовка унгарски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2007
Листовка Листовка малтийски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2007
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2007
Листовка Листовка полски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2007
Листовка Листовка португалски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2007
Листовка Листовка румънски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2007
Листовка Листовка словашки 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2007
Листовка Листовка словенски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2007
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2007
Листовка Листовка фински 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2007
Листовка Листовка шведски 12-01-2007
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2007

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите