Marixino (previously Maruxa)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

KRKA, d.d.

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Други лекарства против деменция

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-04-28

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MARIXINO 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Marixino и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Marixino
3.
Как да приемате Marixino
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Marixino
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MARIXINO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Marixino съдържа активното вещество
мемантин хидрохлорид. То принадлежи
към група
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Marixino 10 mg филмирани таблетки
Marixino 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Marixino 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride)
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Marixino 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride)
еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
Помощно вещество с известно действие:
лактоза монохидрат
_Marixino 10 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 51,45 mg
лактоза монохидрат.
_Marixino 20 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 102,90
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Marixino 10 mg филмирани таблетки
Бели, овални двойноизпъкнали
филмирани таблетки с делителна черта
от едната страна
(дължина на таблетката: 12,2-12,9 mm, ширина:
3,5-4,5 mm).
Таблетката може да бъде разделeна на
две равни дози.
Marixino 20 mg филмирани таблетки
Бели, овални, двойноизпъкнали
филмирани таблетки (дължина на
таблетката: 15,7-16,4 mm,
ширина: 4,7-5,7 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАП
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2021
Листовка Листовка чешки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2021
Листовка Листовка датски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2021
Листовка Листовка немски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2021
Листовка Листовка естонски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2021
Листовка Листовка гръцки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2021
Листовка Листовка английски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-08-2013
Листовка Листовка френски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2021
Листовка Листовка италиански 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-08-2013
Листовка Листовка латвийски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-08-2013
Листовка Листовка литовски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2021
Листовка Листовка унгарски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2021
Листовка Листовка малтийски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-08-2013
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-08-2013
Листовка Листовка полски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2021
Листовка Листовка португалски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-08-2013
Листовка Листовка румънски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2021
Листовка Листовка словашки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2021
Листовка Листовка словенски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-08-2013
Листовка Листовка фински 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2021
Листовка Листовка шведски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2021
Листовка Листовка норвежки 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2021
Листовка Листовка исландски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2021
Листовка Листовка хърватски 08-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-08-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите