MabCampath

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алемтуцумаб

Предлага се от:

Genzyme Europe B.V.

АТС код:

L01XC04

INN (Международно Name):

alemtuzumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка

Терапевтични показания:

MabCampath е показан за лечение на пациенти с хронична лимфоцитна B-клетъчен левкемия (BCLL) за кого fludarabine комбинация химиотерапия не е подходящо.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-07-06

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MABCAMPATH 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
Алемтузумаб (Alemtuzumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява MabCampath и за какво се
използва
2.
Преди да използвате MabCampath
3.
Как да използвате MabCampath
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MabCampath
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MABCAMPATH И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MabCampath се използва за лечение на
пациенти с хронична лимфоцитна
левкемия (CLL), раково
заболяване на лимфоцитите (вид кръвни
клетки). Използва се при пациенти, при
които
лекарствените комбинации, включващи
флударабин (друго лекарство за
лечение на левкемия), не
са подходящи.
Активната съставк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MabCampath 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа 10 mg алемтузумаб (alemtuzumab)
_ _
Всяка ампула съдържа 30 mg алемтузумаб
Алемтузумаб е получено с методите на
генното инженерство хуманизирано IgG1
kappa
моноклонално антитяло, специфично за
21-28 kD лимфоцитен повърхностен
гликопротеин
(CD52). Антитялото се получава в
суспензионна клетъчна култура от
бозайник (яйчник на
китайски хамстер) в хранителна среда.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Безцветен до бледожълт концентрат
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
MabCampath е показан за лечение на пациенти
с B-клетъчна
хронична лимфоцитна левкемия
(B-CLL), при които комбинирана
химиотерапия с флударабин не е
подходяща.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
MabCampath трябва да се прилага под
контрола на лекар с опит в
провеждането на
противотуморна терапия.
Дозировка
През първата седмица от лечението
MabCampath трябва да се прилага в
нара
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-08-2012
Листовка Листовка чешки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-08-2012
Листовка Листовка датски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-08-2012
Листовка Листовка немски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-08-2012
Листовка Листовка естонски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-08-2012
Листовка Листовка гръцки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-08-2012
Листовка Листовка английски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2012
Листовка Листовка френски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-08-2012
Листовка Листовка италиански 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2012
Листовка Листовка латвийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2012
Листовка Листовка литовски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-08-2012
Листовка Листовка унгарски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-08-2012
Листовка Листовка малтийски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2012
Листовка Листовка полски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-08-2012
Листовка Листовка португалски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2012
Листовка Листовка румънски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-08-2012
Листовка Листовка словашки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-08-2012
Листовка Листовка словенски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2012
Листовка Листовка фински 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-08-2012
Листовка Листовка шведски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-08-2012
Листовка Листовка норвежки 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-08-2012
Листовка Листовка исландски 15-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите