Lysodren

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Митотан

Предлага се от:

HRA Pharma Rare Diseases

АТС код:

L01XX23

INN (Международно Name):

mitotane

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Нарушения на надбъбречната кора

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на напреднал (невъзстановим, метастатичен или рецидивиращ) надбъбречен кортикален карцином. Ефект Lysodren на нефункциональности на кората на надбъбречната жлеза карцином не е истина.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-04-28

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LYSODREN 500 MG ТАБЛЕТКИ
митотан (mitotane)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
ВИНАГИ НОСЕТЕ С ВАС КАРТАТА НА
ПАЦИЕНТА ЗА LYSODREN, ПРИЛОЖЕНА В КРАЯ НА
ТАЗИ ЛИСТОВКА.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Lysodren и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lysodren
3.
Как да приемате Lysodren
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lysodren
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LYSODREN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Lysodren е противотум
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lysodren 500 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан (
_mitotane_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели, двойно изпъкнали, кръгли
таблетки с делителна черта.
От едната страна имат делителна черта,
а от обратната страна са отпечатани
буквите "BL" над
"L1".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на напреднал
(неоперабилен, метастатичен или
рецидивирал)
адренокортикален карцином (АКК).
Ефектът на Lysodren върху нефункциониращ
адренокортикален карцином не е
установен.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
проследено от специалист с подходящ
опит.
Дозировка
При възрастни лечението трябва да
започне с 2-3 g митотан на ден, след
което дозата
постепенно да се увеличи (например,
през интервали от 2 седмици) докато
плазмените нива на
митотан достигнат терапевтичния
прозорец 14 – 20 mg/l.
Ако се налага спешен контрол на Cushing
симптомите при пациенти с тежка
симптоматика,
може да са необходими по-високи
начални 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2023
Листовка Листовка чешки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2023
Листовка Листовка датски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2023
Листовка Листовка немски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2023
Листовка Листовка естонски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2023
Листовка Листовка гръцки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2023
Листовка Листовка английски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-07-2013
Листовка Листовка френски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2023
Листовка Листовка италиански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2013
Листовка Листовка латвийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-07-2013
Листовка Листовка литовски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2023
Листовка Листовка унгарски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2023
Листовка Листовка малтийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-07-2013
Листовка Листовка полски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2023
Листовка Листовка португалски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-07-2013
Листовка Листовка румънски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2023
Листовка Листовка словашки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2023
Листовка Листовка словенски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-07-2013
Листовка Листовка фински 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2023
Листовка Листовка шведски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2023
Листовка Листовка норвежки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2023
Листовка Листовка исландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2023
Листовка Листовка хърватски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите