Lutathera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лутеций (177Lu) оксодореотид

Предлага се от:

Advanced Accelerator Applications

АТС код:

V10XX04

INN (Международно Name):

lutetium (177Lu) oxodotreotide

Терапевтична група:

Други терапевтични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Невроендокринни тумори

Терапевтични показания:

Lutathera е показан за лечение на неоперабилен или метастатичен рак, прогресивно, добре диференцирани (G1 и G2), соматостатин рецептор положителни gastroenteropancreatic невроендокринни тумори (GEP‑NETs) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-26

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LUTATHERA 370 MBQ/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
лутециев (
177
Lu) оксодотреотид
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
специалист по
нуклеарна медицина, който ще
наблюдава процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар
специалист по нуклеарна медицина.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lutathera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Lutathera
3.
Как се използва Lutathera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Lutathera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUTATHERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUTATHERA
Lutathera съдържа лутециев (
177
Lu) оксодотреотид. Това лекарство е
радиофармацевтичен
продукт, предназначен единствено за
лечение.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА LUTATHERA
Lutathera се из
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lutathera 370 MBq/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 370 MBq лутециев (
177
Lu) оксодотреотид (lutetium (
177
Lu)
oxodotreotide) към датата и часа на
калибриране.
Общото количество радиоактивност на
еднодозов флакон е 7 400 MBq към датата и
часа на
инфузията. Като се има предвид
фиксираната обемна активност 370 MBq/ml
към датата и часа
на калибриране, обемът на разтвора във
флакона се коригира между 20,5 и 25,0 ml, за
да се
осигури необходимото количество
радиоактивност към датата и часа на
инфузията.
Физични характеристики
Лутеций-177 има полуживот 6,647 дни.
Лутеций-177 се разпада чрез β
-
емисия до стабилен
хафний-177, с максимална енергия на
преобладаващите β
-
(79,3%) частици 0,497 MeV.
Средната бета енергия е приблизително
0,13 MeV. Излъчва се също ниска гама
енергия,
например при 113 keV (6,2%) и 208 keV (11%).
Помощно вещество с известно действие
Всеки ml разтвор съдържа 0,14 mmol (3,2 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Бистър, безцветен до леко жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-02-2023
Листовка Листовка чешки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-02-2023
Листовка Листовка датски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-02-2023
Листовка Листовка немски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-02-2023
Листовка Листовка естонски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-02-2023
Листовка Листовка гръцки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-02-2023
Листовка Листовка английски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-01-2018
Листовка Листовка френски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-02-2023
Листовка Листовка италиански 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-01-2018
Листовка Листовка латвийски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-01-2018
Листовка Листовка литовски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-02-2023
Листовка Листовка унгарски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-02-2023
Листовка Листовка малтийски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-01-2018
Листовка Листовка полски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-02-2023
Листовка Листовка португалски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-01-2018
Листовка Листовка румънски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-02-2023
Листовка Листовка словашки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-02-2023
Листовка Листовка словенски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-01-2018
Листовка Листовка фински 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-02-2023
Листовка Листовка шведски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-02-2023
Листовка Листовка норвежки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-02-2023
Листовка Листовка исландски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-02-2023
Листовка Листовка хърватски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите