Lonquex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lipegfilgrastim

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L03AA14

INN (Международно Name):

lipegfilgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы, , колониестимулирующие фактори

Терапевтична област:

Неутропения

Терапевтични показания:

Lonquex is indicated in adults and in children 2 years of age and older for reduction in the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in patients treated with cytotoxic chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-25

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LONQUEX 6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
липегфилграстим (lipegfilgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lonquex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Lonquex
3.
Как да използвате Lonquex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lonquex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LONQUEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА L
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lonquex 6 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Lonquex 6 mg/0,6 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 6 mg
липегфилграстим (lipegfilgrastim)* в
0,6 ml разтвор.
Флакон
Всеки флакон съдържа 6 mg
липегфилграстим (lipegfilgrastim)* в 0,6 ml
разтвор.
Всеки милилитър инжекционен разтвор
съдържа 10 mg липегфилграстим.
Активното вещество е ковалентен
конюгат на филграстим** с
метоксиполиетиленгликол (PEG),
свързани посредством въглехидратна
част.
*Това е базирано само на съдържанието
на протеин. Концентрацията е 20,9 mg/ml
(т.е. 12,6 mg за
една предварително напълнена
спринцовка или флакон), ако се
включват молекулата на PEG и
въглехидратната част.
**Филграстим (рекомбинантен
метионил-човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор
(granulocyte-colony stimulating factor – G-CSF)) е
произведен в клетки на
_Escherichia coli _
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Силата на действие на този лекарствен
продукт не трябва да се сравнява със
силата на действие на
други пегилирани или непегилирани

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2023
Листовка Листовка чешки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2023
Листовка Листовка датски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2023
Листовка Листовка немски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2023
Листовка Листовка естонски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2023
Листовка Листовка гръцки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2023
Листовка Листовка английски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-08-2022
Листовка Листовка френски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2023
Листовка Листовка италиански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2022
Листовка Листовка латвийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2022
Листовка Листовка литовски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2023
Листовка Листовка унгарски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2023
Листовка Листовка малтийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2022
Листовка Листовка полски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2023
Листовка Листовка португалски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2022
Листовка Листовка румънски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2023
Листовка Листовка словашки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2023
Листовка Листовка словенски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2022
Листовка Листовка фински 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2023
Листовка Листовка шведски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2023
Листовка Листовка норвежки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2023
Листовка Листовка исландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2023
Листовка Листовка хърватски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-08-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите