Levetiracetam Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Леветирацетам Актавис е показан като монотерапия при лечение на парциални пристъпи със или без вторична генерализация при пациенти на възраст от 16 години с новодиагностицирана епилепсия. Леветирацетам Актавис е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-03

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
_ _
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACTAVIS 250 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACTAVIS 500 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACTAVIS 750 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ACTAVIS 1000 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
леветирацетам (levetiracetam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Леветирацетам Actavis
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леветирацетам Actavis
3.
Как да приемате Леветирацетам Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Лев
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леветирацетам Actavis 250 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Actavis 500 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Actavis 750 mg филмирани
таблетки
Леветирацетам Actavis 1000 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Леветирацетам Actavis 250 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Леветирацетам Actavis 500 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Леветирацетам Actavis 750 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам (levetiracetam).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,156 mg
сънсет жълто E110.
Леветирацетам Actavis 1000 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 000 mg
леветирацетам (levetiracetam).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки (таблетки)
Леветирацетам Actavis 250 mg филмирани
таблетки
Елипсовидни, светло сини, 13,6 x 6,4 mm,
маркирани с “L” от едната страна и
“250” от другата.
Леветирацетам Actavis 500 mg филмирани
таблетки
Елипсовидни, жълти, 17,1 x 8,1 mm, маркирани
с “L” от 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-06-2023
Листовка Листовка чешки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-06-2023
Листовка Листовка датски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-06-2023
Листовка Листовка немски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-06-2023
Листовка Листовка естонски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-06-2023
Листовка Листовка гръцки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-06-2023
Листовка Листовка английски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2021
Листовка Листовка френски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-06-2023
Листовка Листовка италиански 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2021
Листовка Листовка латвийски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2021
Листовка Листовка литовски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-06-2023
Листовка Листовка унгарски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-06-2023
Листовка Листовка малтийски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2021
Листовка Листовка полски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-06-2023
Листовка Листовка португалски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2021
Листовка Листовка румънски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-06-2023
Листовка Листовка словашки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-06-2023
Листовка Листовка словенски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2021
Листовка Листовка фински 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-06-2023
Листовка Листовка шведски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-06-2023
Листовка Листовка норвежки 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-06-2023
Листовка Листовка исландски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-06-2023
Листовка Листовка хърватски 22-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите