Levemir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Инсулин детемир

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AE05

INN (Международно Name):

insulin detemir

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 1 година.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-06-01

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEVEMIR 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПАТРОН
инсулин детемир (insulin detemir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва и всякакви възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Levemir и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Levemir
3.
Как да използвате Levemir
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Levemir
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEVEMIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Levemir е
моде
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Levemir Penfill
_ _
100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон.
Levemir FlexPen 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка.
Levemir InnoLet 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка.
Levemir FlexTouch 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Levemir Penfill
1 ml от разтвора съдържа 100 единици
инсулин детемир* (insulin detemir)
(еквивалентни на
14,2 mg). 1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентни
на 300 единици.
Levemir FlexPen/Levemir InnoLet/Levemir FlexTouch
1 ml от разтвора съдържа 100 единици
инсулин детемир* (insulin detemir)
(еквивалентни на
14,2 mg). 1 предварително напълнена
писалка съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
единици.
*Инсулин детемир се произвежда в
_Saccharomyces cerevisiae _
по рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Разтворът е бистър, безцветен и
подобен на вода.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Levemir е показан за лечение на захарен
диабет при възрастни, юноши и деца на
възраст 1 и
повече години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-07-2021
Листовка Листовка чешки 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-07-2021
Листовка Листовка датски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-07-2021
Листовка Листовка немски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-07-2021
Листовка Листовка естонски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-07-2021
Листовка Листовка гръцки 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-07-2021
Листовка Листовка английски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-10-2015
Листовка Листовка френски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-07-2021
Листовка Листовка италиански 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-10-2015
Листовка Листовка латвийски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-10-2015
Листовка Листовка литовски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-07-2021
Листовка Листовка унгарски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-07-2021
Листовка Листовка малтийски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-10-2015
Листовка Листовка полски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-07-2021
Листовка Листовка португалски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-10-2015
Листовка Листовка румънски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-07-2021
Листовка Листовка словашки 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-07-2021
Листовка Листовка словенски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-10-2015
Листовка Листовка фински 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-07-2021
Листовка Листовка шведски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-07-2021
Листовка Листовка норвежки 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-07-2021
Листовка Листовка исландски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-07-2021
Листовка Листовка хърватски 13-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите