Leucofeligen FeLV/RCP

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

purified p45 feline leukaemia virus envelope antigen, live feline calicivirus (strain F9), live feline viral rhinotracheitis virus (strain F2), live feline panleucopenia virus

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QI06AH07

INN (Международно Name):

feline calicivirosis, feline viral rhinotrachieitis, feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live), feline leukaemia vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

да живее panleucopenia вирус котки / парвовирусный + видео котки, вирусът на котешки ринотрахеит + видео котешки калицивирус + инактивированный вирусът на левкемия котки

Терапевтични показания:

За активна имунизация на котки от осем седмична възраст срещу: калицивироза на котката за намаляване на клиничните признаци. котешки вирусен ринотрахеит за намаляване на клиничните признаци и вирусна екскреция. котешка панлевкопения, за да се предотврати левкопенията и да се намалят клиничните признаци. котешка левкемия за предотвратяване на персистираща виремия и клинични признаци на свързаното с това заболяване. Офанзивата на имунитета: 3 седмици след първичната ваксинация за panleucopenia и компоненти на левкемия и 4 седмици след първичната ваксинация на калицивирус и ринотрахеит компоненти. Продължителност на имунитета: една година след основната ваксинация за всички компоненти.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-24

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА
LEUCOFELIGEN FELV/RCP ЛИОФИЛИЗАТ И СУСПЕНЗИЯ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КОТКИ.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1
ère
avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LEUCOFELIGEN FeLV/RCP лиофилизат и суспензия за
инжекционна суспензия за котки.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Жив атенуиран
котешки
_calicivirus_
(щам F9)
10
4.6
-10
6.1
CCID
50
*
Жив атенуиран котешки
_rhinotracheitis virus_
(щам F2)
10
5.0
-10
6.6
CCID
50
*
Жив атенуиран котешки
_panleucopenia virus_
(щам LR 72)
10
3.7
-10
4.5
CCID
50
*
* 50% инфекциозна доза за клетъчна
култура
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Стабилизиращ разтвор, съдържащ
желатин до преди лиофилизация
1,3 ml
Суспензия:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Минимално количество пречистен
протеин р45 FeLV – антиген от обвивката
102 µg
АДЖУВАНТИ:
3% алуминиев хидроксид под формата на
гел, изразен в mg Al
3+
1mg
Пречистен екстракт от
_Quillaja saponaria_
10 µg
ЕКСЦИПИЕНТИ
:
Стабилизиращ изотоничен разтвор до
1 ml.
ВЪНШЕН ВИД:
Лиофилизат: бяла прахооб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LEUCOFELIGEN FeLV/RCP лиофилизат и суспензия за
инжекционна суспензия за котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml:
_Лиофилизат: _
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Жив атенуиран
котешки _calicivirus_
(щам F9)
10
4.6
-10
6.1
CCID
50
*
Жив атенуиран котешки
_rhinotracheitis virus_
(щам F2)
10
5.0
-10
6.6
CCID
50
*
Жив атенуиран котешки
_panleucopenia virus_
(щам LR 72)
10
3.7
-10
4.5
CCID
50
*
* 50% инфекциозна доза за клетъчна
култура.
ЕКСЦИПИЕНТИ
:
Стабилизиращ разтвор, съдържащ
желатин до преди лиофилизация
1,3 ml
_Суспензия:_
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Минимално количество пречистен
протеин p45 FeLV – антиген от обвивката
102 µg
АДЖУВАНТИ:
3% алуминиев хидроксид под формата на
гел, изразен в mg Al
3+
1 mg
Пречистен екстракт от
_Quillaja saponaria _
10 µg
ЕКСЦИПИЕНТИ
:
Стабилизиращ изотоничен разтвор до
1 ml.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и суспензия за инжекционна
суспензия.
ВЪНШЕН ВИД:
Лиофилизат: бял цвят
Суспензия: опалесцираща течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-10-2021
Листовка Листовка чешки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-10-2021
Листовка Листовка датски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-10-2021
Листовка Листовка немски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-10-2021
Листовка Листовка естонски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-10-2021
Листовка Листовка гръцки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-10-2021
Листовка Листовка английски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-04-2021
Листовка Листовка френски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-10-2021
Листовка Листовка италиански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-04-2021
Листовка Листовка латвийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-04-2021
Листовка Листовка литовски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-10-2021
Листовка Листовка унгарски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-10-2021
Листовка Листовка малтийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-04-2021
Листовка Листовка нидерландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-04-2021
Листовка Листовка полски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-10-2021
Листовка Листовка португалски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-04-2021
Листовка Листовка румънски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-10-2021
Листовка Листовка словашки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-10-2021
Листовка Листовка словенски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-04-2021
Листовка Листовка фински 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-10-2021
Листовка Листовка шведски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-10-2021
Листовка Листовка норвежки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-10-2021
Листовка Листовка исландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-10-2021
Листовка Листовка хърватски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-04-2021

Преглед на историята на документите