Letifend

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1

Предлага се от:

LETI Pharma, S.L.U.

АТС код:

QI07A

INN (Международно Name):

Canine leishmaniasis vaccine (recombinant protein)

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Инактивированные бактериални ваксини (включително и микоплазма, анатоксин и хламидия)

Терапевтични показания:

За активна имунизация на кучета с 6 месечна възраст, за да намалите риска от развитие на клиничен случай лайшманиоза.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-20

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
LETIFEND ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
LETI Pharma, S.L.U.
C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte
Tres Cantos
28760 Madrid
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LETIFEND лиофилизат и разтворител за
инжекционен разтвор за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 0,5
ml съдържа:
ЛИОФИЛИЗАТ (бял лиофилизат)
Активна субстанция:
Рекомбинантен протеин Q от _Leishmania infantum_
MON-1
≥
36,7
ELISA единици (EU)
*
*
Съдържание на антигени, определени с
ензимно
-
свързан имуносорбентен анализ (ELISA)
спрямо вътрешен стандарт.
Ексципиенти:
Натриев хлорид
Аргининов хидрохлорид
Борна киселина.
РАЗТВОРИТЕЛ
Вода за инжекции
колкото е необходимо до
0,5
ml.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активно имунизиране на незаразени
кучета на възраст от 6
месеца нагоре
за намаляване на
риска от развиване на активна
инфекция и/или клинично заболяване
след контакт с _Leishmania _
_infantum. _
Ефикасността на ваксината е пока
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
LETIFEND лиофилизат и разтворител за
инжекционен разтвор за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 0,5
ml
съдържа:
ЛИОФИЛИЗАТ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен протеин Q от _Leishmania infantum_
MON-1
≥
36,7
ELISA единици (EU)
*
*
Съдържание на антигени, определени с
ензимно
-
свързан имуносорбентен анализ (ELISA)
спрямо вътрешен стандарт.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.
6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофизилат и разтворител за
инжекционен разтвор.
Бял лиофилизат.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активно имунизиране на незаразени
кучета на възраст от 6
месеца нагоре
за намаляване на
риска от развиване на активна
инфекция и/или клинично заболяване
след контакт с _Leishmania _
_infantum. _
Ефикасността на ваксината е показана
в полево
изпитване, при което
кучетата са естествено
изложени на _Leishmania infantum_
в зони с висок риск от инфекция за
период от две години.
В лабораторни изпитвания, включително
експерименталн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2022
Листовка Листовка чешки 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2022
Листовка Листовка датски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2022
Листовка Листовка немски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2022
Листовка Листовка естонски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2022
Листовка Листовка гръцки 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2022
Листовка Листовка английски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-06-2016
Листовка Листовка френски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2022
Листовка Листовка италиански 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-06-2016
Листовка Листовка латвийски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-06-2016
Листовка Листовка литовски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2022
Листовка Листовка унгарски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2022
Листовка Листовка малтийски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-06-2016
Листовка Листовка полски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2022
Листовка Листовка португалски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-06-2016
Листовка Листовка румънски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2022
Листовка Листовка словашки 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2022
Листовка Листовка словенски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-06-2016
Листовка Листовка фински 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2022
Листовка Листовка шведски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2022
Листовка Листовка норвежки 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2022
Листовка Листовка исландски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2022
Листовка Листовка хърватски 22-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите