Lemtrada

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-02-2022
Активна съставка:
алемтуцумаб
Предлага се от:
Sanofi Belgium
АТС код:
L04AA34
INN (Международно Name):
alemtuzumab
Терапевтична група:
Селективни имуносупресори
Терапевтична област:
Множествена склероза
Терапевтични показания:
Lemtrada е показан при възрастни пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза (RRMS) с активно заболяване, определени от клинични или изображения функции.
Каталог на резюме:
Revision: 16
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003718
Дата Оторизация:
2013-09-12
EMEA код:
EMEA/H/C/003718

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-02-2022
Листовка Листовка
чешки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-02-2022
Листовка Листовка
датски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-02-2022
Листовка Листовка
немски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-02-2022
Листовка Листовка
естонски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-02-2022
Листовка Листовка
английски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 29-01-2020
Листовка Листовка
френски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-02-2022
Листовка Листовка
италиански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 29-01-2020
Листовка Листовка
латвийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 29-01-2020
Листовка Листовка
литовски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 29-01-2020
Листовка Листовка
нидерландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 29-01-2020
Листовка Листовка
полски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-02-2022
Листовка Листовка
португалски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 29-01-2020
Листовка Листовка
румънски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-02-2022
Листовка Листовка
словашки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-02-2022
Листовка Листовка
словенски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 29-01-2020
Листовка Листовка
фински 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-02-2022
Листовка Листовка
шведски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-02-2022
Листовка Листовка
исландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
исландски 29-01-2020
Листовка Листовка
хърватски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 29-01-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за пациента

LEMTRADA 12 mg концентрат за инфузионен разтвор

алемтузумаб (alemtuzumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да прилагате това лекарство, тъй като тя

съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява LEMTRADA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи LEMTRADA

Как ще се приложи LEMTRADA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате LEMTRADA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява LEMTRADA и за какво се използва

LEMTRADA съдържа активното вещество алемтузумаб, което се използва за лечението на една

форма на множествена склероза (МС) при възрастни, наричана пристъпно-ремитентна

множествена склероза (ПРМС). LEMTRADA не води до излекуване на МС, но може да намали

броя на пристъпите на МС. Освен това може да помогне за забавянето или за обратното развитие

на някои от признаците и симптомите на МС. В условията на клинични изпитвания пациентите,

лекувани с LEMTRADA, имат по-малко рецидиви и вероятността при тях за влошаване на

инвалидността е по-малка, в сравнение с пациентите, лекувани с бета-интерферон, инжектиран

няколко пъти седмично.

LEMTRADA се използва, ако Вашето заболяване МС е с висока активност, въпреки че сте били

лекувани с поне едно друго лекарство за МС, или ако Вашето заболяване МС се развива бързо.

Какво представлява множествената склероза?

МС е автоимунна болест, която засяга централната нервна система (главен и гръбначен мозък).

При МС Вашата имунна система погрешно атакува защитния слой (миелин) около нервните

влакна, като причинява възпаление. Когато възпалението причинява симптоми, това често се

нарича “атака” или "пристъп". Пациентите с ПРМС получават пристъпи, последвани от периоди

на възстановяване.

Симптомите, които изпитвате, се определят от това коя част от Вашата централна нервна система

е засегната. Увреждането, причинено на Вашите нерви по време на това възпаление, може да бъде

обратимо, но с напредване на заболяването Ви, уврежданията може да се натрупат и да станат

постоянни.

Как действа LEMTRADA

LEMTRADA регулира Вашата имунна система, за да ограничи атаките й върху Вашата нервна

система.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете LEMTRADA

Не приемайте LEMTRADA:

ако сте алергични към алемтузумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ако сте инфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV).

ако страдате от тежка инфекция.

ако имате някое от следните заболявания:

друго автоимунно заболяване, освен множествена склероза

неконтролирано високо кръвно налягане

ако сте имали разкъсване на кръвоносните съдове, доставящи кръв към мозъка

ако сте имали инсулт

ако сте имали инфаркт на миокарда или болка в гърдите

ако сте имали нарушение на кръвосъсирването.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемате LEMTRADA. След провеждането на курса на лечение

с LEMTRADA е възможно да сте изложени на по-голям риск от развитие на други автоимунни

заболявания или на сериозни инфекции. Много важно е да осъзнавате тези рискове и да знаете как

да следите за тях. Ще Ви бъдат дадени Сигнална карта на пациента и Ръководство за пациента с

допълнителна информация. Важно е да носите със себе си Сигналната карта на пациента по време

на лечението и в продължение на 4 години след последната Ви инфузия на LEMTRADA, тъй като

нежелани реакции могат да настъпят много години след лечение. Когато приемате лечение, дори и

то да не е по повод на болестта множествена склероза , показвайте на лекаря Вашата Сигнална

карта на пациента.

Преди да започнете лечение с LEMTRADA, Вашият лекар ще Ви направи кръвни изследвания.

Тези изследвания се правят с цел да се провери дали можете да приемате LEMTRADA. Освен

това, преди да започнете лечението с LEMTRADA, Вашият лекар ще пожелае да се увери, че не

страдате от някои болести или нарушения.

Автоимунни заболявания

Лечението с LEMTRADA може да повиши риска от автоимунни заболявания. Това са заболявания,

при които Вашата имунна система погрешно атакува Вашия собствен организъм. Информация за

някои определени състояния, които са наблюдавани при пациенти с МС, лекувани с LEMTRADA,

е представена по-долу.

Автоимунните заболявания могат да възникнат много години след лечението с LEMTRADA.

Поради това са необходими редовни периодични изследвания на кръв и урина, които се правят до

4 години след последната инфузия. Изследванията са необходими дори ако се чувствате добре и

при Вас симптомите на МС са овладяни. Има определени признаци и симптоми, за които самите

Вие трябва да се наблюдавате. В допълнение, тези заболявания могат да се появят след 4 години,

следователно трябва да продължите да търсите признаци и симптоми, дори и след като вече няма

нужда да правите ежемесечни изследвания на кръв и урина. Подробни данни за признаците и

симптомите, изследванията и действията, които трябва да предприемете, са описани в точки 2 и 4

автоимунни заболявания.

Повече полезна информация относно тези автоимунни заболявания (и изследванията за тях) може

да бъде намерена в

Ръководство на пациента за LEMTRADA

Придобита хемофилия A

Нечесто, пациентите развиват нарушение в кръвосъсирването, причинено от антитела,

които действат спрямо фактор VIII (протеин, необходим за нормалното съсирване на

кръвта), наречено придобита хемофилия А. Това заболяване трябва да се

диагностицира и лекува незабавно. Симптомите на придобита хемофилия А са

описани в точка 4.

Имунна тромбоцитопенична пурпура (ИТП)

Често пациентите развиват

нарушение на кръвосъсирването,

причинено от намален

брой на тромбоцитите, което се нарича имунна тромбоцитопенична пурпура (ИТП). Тя

трябва да бъде диагностицирана и лекувана навреме, тъй като в противен случай

ефектите може да са

сериозни и дори фатални

. Признаците и симптомите на ИТП са

описани в точка 4.

Бъбречни заболявания (като например анти-ГМБ болест)

В редки случаи пациентите са получавали автоимунносвързани проблеми с

бъбреците

, като например болест с антитела срещу гломерулната базална мембрана

(анти-ГБМ болест). Признаците и симптомите на бъбречната болест са описани в

точка 4. Ако не бъде лекувана, може да причини бъбречната недостатъчност, която

изисква диализа или трансплантация и може да доведе до смърт.

Тиреоидни нарушения

Много често пациентите са получавали автоимунно нарушение на

щитовидната

жлеза,

засягащо способността й да произвежда или контролира хормони, които са

важни за метаболизма.

LEMTRADA може да причини различни типове тиреоидни нарушения, включително:

Свръхактивна щитовидна жлеза

(хипертиреоидизъм), когато

щитовидната жлеза произвежда прекалено много хормон

Слабо активна щитовидна жлеза

(хипотиреоидизъм), когато щитовидната

жлеза не произвежда достатъчно хормон.

Признаците и симптомите на тиреоидните нарушения са описани в точка 4.

Ако получите нарушение на функцията на щитовидната жлеза, в повечето случаи ще е

необходимо да се лекувате до края на живота си с лекарства за контролиране на

Вашето нарушение на щитовидната жлеза, а в някои случаи може да се наложи

щитовидната Ви жлеза да бъде отстранена.

Много важно е нарушението на щитовидната Ви жлеза да бъде правилно лекувано,

особено ако забременеете след прилагането на LEMTRADA. Наличието на нелекувано

нарушение на функцията на щитовидната жлеза може да увреди Вашето дете още по

време на бременността или след раждането.

Чернодробно възпаление

Някои пациенти са развили чернодробно възпаление след получаване на LEMTRADA.

Чернодробното възпаление може да бъде диагностицирано от кръвните изследвания,

които ще провеждате редовно след лечението с LEMTRADA. Уведомете Вашия лекар,

ако получите един или повече от следните симптоми: гадене, повръщане, коремна

болка, умора, загуба на апетит, пожълтяване на кожата или очите, потъмняване на

урината, или кървене или по-лесно получаване на синини от нормалното.

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП)

При употреба на LEMTRADA може да възникне нарушение на кръвосъсирването,

наречено тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП). В кръвоносните съдове се

образуват кръвни съсиреци, като това може да се наблюдава в цялото тяло. Потърсете

незабавно медицинска помощ, ако имате някой от следните симптоми: синини по

кожата или устата, които могат да се проявят като червени точковидни петна със или

без необяснима прекомерна умора, повишена температура, обърканост, промени в

говора, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), малко количество отделена

урина, тъмно оцветена урина. Препоръчва се спешно да се потърси медицинска

помощ, тъй като ТТП може да има смъртен изход (вижте точка 4 „Възможни нежелани

реакции“).

Саркоидоза

Има съобщения за нарушение на имунната система (саркоидоза) при пациенти,

лекувани с LEMTRADA. Симптомите могат да включват упорита суха кашлица, задух,

болки в гърдите, повишена температура, подуване на лимфните възли, загуба на тегло,

кожни обриви и замъглено зрение

Други автоимунни заболявания

Нечесто пациентите са получавали автоимунни заболявания, засягащи

червените

кръвни клетки или белите кръвни клетки

. Те може да се диагностицират по

резултатите от кръвните

изследвания, които ще ви се правят редовно

след лечението с

LEMTRADA. Ако развиете някое от тези заболявания, Вашият лекар ще Ви съобщи

това и ще предприеме подходящи мерки за лечението им.

Реакции, свързани с инфузията

Повечето от лекуваните с LEMTRADA пациенти получават нежелани реакции по време на

инфузията или до 24 часа след инфузията. В опит да намали инфузионните реакции, Вашият лекар

ще Ви даде други, едно или повече, лекарства (вж. точка 4 –

инфузионни реакции

Други сериозни реакции, настъпващи скоро след инфузията с LEMTRADA

Някои пациенти са имали сериозни или животозастрашаващи реакции след инфузията с

LEMTRADA, включително кръвоизлив в белия дроб, инфаркт на миокарда, инсулт или разкъсване

на кръвоносните съдове, снабдяващи мозъка. Реакциите може да настъпят след всяка от дозите по

време на курса на лечение. В повечето случаи, реакциите настъпват в рамките на 1-3 дни след

инфузията. Вашият лекар ще следи жизнените показатели, включително кръвното налягане, преди

и по време на инфузията. Потърсете помощ веднага, ако имате някои от следните симптоми:

затруднено дишане, кашляне на кръв, болка в гърдите, увисване на лицето, внезапно силно

главоболие, слабост в едната половина на тялото, затруднения с говора или болка във врата.

Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза

Лечението с LEMTRADA може да увеличи риска от прекомерно активиране на белите кръвни

клетки, свързано с възпаление (хемофагоцитна лимфохистиоцитоза), което може да завърши със

смърт, ако не се диагностицира и лекува рано. Ако получите множество симптоми, като повишена

температура, подути жлези, синини или кожен обрив, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Инфекции

Пациентите, лекувани с LEMTRADA, са изложени на по-голям риск от развитие на

сериозна

инфекция

(вж. точка 4 –

инфекции

). По принцип инфекциите могат да се лекуват със стандартни

лекарства.

За да се намали рискът от поява на инфекция, Вашият лекар ще проверява дали другите лекарства,

които приемате, могат да засегнат имунната Ви система. Поради това

е важно да уведомите

Вашия лекар за всички лекарства, които вземате

Освен това, информирайте Вашия лекар, ако страдате от сериозна инфекция преди започване на

лечението с LEMTRADA, тъй като

Вашият лекар трябва да отложи лечението до излекуване

на инфекцията.

При пациентите, лекувани с LEMTRADA, има по-висок риск от развитие на херпесна инфекция

(напр.

херпес на устната

). Най-общо, пациентите, които веднъж са имали херпесна инфекция,

имат и повишен риск от развитие на друга такава инфекция. Също така е възможно херпесната

инфекция да се развие за първи път. Препоръчва се Вашият лекар да Ви предпише лекарство за

намаляване на вероятността за развитие на херпесна инфекция, което трябва да се приема в дните,

в които Ви се прилага лечението с LEMTRADA и в продължение на един месец след лечението.

В допълнение, възможно е инфекциите да имат за резултат

цервикални аномалии

(на шийката на

матката). Поради това се препоръчва всички пациенти от женски пол да се подложат на ежегоден

скрининг, като например цервикална намазка. Вашият лекар ще Ви обясни какви изследвания ще

Ви бъдат необходими

.

Инфекции с вирус, наречен

цитомегаловирус,

са съобщени при пациенти, лекувани с

LEMTRADA. Повечето случаи са настъпили в рамките на два месеца след прилагането на

алемтузумаб. Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате симптоми на инфекция, като

повишена температура или подуване на жлезите.

Пациентите, лекувани с LEMTRADA, са имали инфекции, дължащи се на вирус, наречен вирус на

Епщайн-Бар (EBV)

, включително случаи с тежко и понякога фатално чернодробно възпаление.

Уведомете веднага Вашия лекар, ако имате симптоми на инфекция, като повишена температура,

подути жлези или отпадналост.

Пациентите, лекувани с LEMTRADA, имат също по-висок риск от развитие на

инфекция с

листерия

(бактериална инфекция, причинена от поглъщане на замърсени храни). Инфекцията с

листерия може да причини сериозно заболяване, включително менингит, но може да бъде

лекувана с подходящи лекарства. За да се намали този риск, Вие трябва да избягвате консумацията

на сурови или полусурови меса, меки сирена и непастьоризирано мляко и млечни продукти две

седмици преди лечението, по време на лечението и в продължение на най-малко един месец след

лечението с LEMTRADA.

Ако живеете в регион, в който инфекциите от

туберкулоза

се срещат често, може да сте изложени

на по-висок риск от туберкулозна инфекция. Вашият лекар ще уреди да Ви направят скрининг

изследване за туберкулоза.

Ако сте носител на

инфекция от хепатит B или хепатит C

(те засягат черния дроб), ще бъде

необходимо по-голямо внимание преди да получите лечението с LEMTRADA, тъй като не е

известно дали лечението може да доведе до активиране на хепатитната инфекция, което от своя

страна може да увреди черния дроб.

Има случаи на рядка мозъчна инфекция, наречена ПМЛ (прогресивна мултифокална

левкоенцефалопатия) при пациенти, които са получавали Lemtrada. ПМЛ се съобщава при

пациенти с други рискови фактори, по-специално предишно лечение с продукти за МС, свързани с

ПМЛ.

ПМЛ може да доведе до тежка инвалидност в продължение на седмици или месеци и може да

причини смърт.

Симптомите могат да бъдат подобни на рецидив на МС и включват прогресираща слабост и

тромавост на крайниците, нарушение на зрението, говорни затруднения или проблеми в

мисленето, паметта и ориентацията, водещи до объркване и промени на личността. Важно е да

информирате Вашите близки или полагащите грижи лица за Вашето лечение, тъй като те могат да

забележат симптоми, за които не подозирате. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако развиете

някакви симптоми, предполагащи ПМЛ.

Пневмонит и перикардит

При пациенти, лекувани с LEMTRADA, се съобщава за пневмонит (възпаление на белодробната

тъкан). Повечето случаи са настъпили в рамките на първия месец след лечението с LEMTRADA.

Има също и случаи на перикарден излив (събиране на течност около сърцето) и перикардит

(възпаление на обвивките около сърцето) при пациенти, лекувани с LEMTRADA. Трябва да

съобщите на Вашия лекар за симптоми като задух, кашлица, хрипове, болка в гръдния кош или

стягане и кашляне на кръв, тъй като причината за тях може да е пневмонит, перикарден излив или

перикардит.

Възпаление на жлъчния мехур

LEMTRADA може да увеличи вероятността да получите възпаление на жлъчния мехур. Това може

да се окаже сериозно заболяване, което може да бъде животозастрашаващо. Трябва да съобщите

на Вашия лекар, ако имате симптоми като болка в стомаха или дискомфорт, висока температура,

гадене или повръщане.

Диагностицирано преди това раково заболяване

Ако в миналото Ви е поставена диагноза раково заболяване, моля, информирайте Вашия лекар за

това.

Ваксини

Не е известно дали LEMTRADA повлиява Вашия отговор към ваксини. Ако не сте си направили

всички задължителни стандартни ваксинации, Вашият лекар ще прецени дали трябва да Ви бъдат

направени преди лечението с LEMTRADA. По-точно, Вашият лекар ще обмисли дали да Ви

ваксинира срещу варицела (лещенка), ако не сте боледували от нея. Всички ваксини, от които се

нуждаете, трябва да Ви бъдат направени най-малко 6 седмици преди започване на курса на

лечение с LEMTRADA.

На Вас НЕ трябва да Ви се поставят определени видове ваксини (

живи вирусни ваксини

), ако

наскоро сте лекувани с LEMTRADA.

Деца и юноши

LEMTRADA не е предназначена за прилагане при деца и юноши на възраст под 18 години, тъй

като не е изпитвана при пациенти с МС на възраст под 18 години.

Други лекарства и LEMTRADA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно

да приемате други лекарства (включително всякакви ваксинации или билкови лекарства).

Освен LEMTRADA, съществуват и други лечения (включително такива за МС или за лечение на

други болести), които могат да засегнат имунната Ви система и по този начин да повлияят

способността Ви да се борите с инфекциите. Ако използвате такова лекарство, Вашият лекар може

да Ви каже да спрете това лекарство преди да започнете лечението с LEMTRADA.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с

Вашия лекар, преди да Ви бъде приложено това лекарство.

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на всеки курс

на лечение с LEMTRADA и в продължение на 4 месеца след всеки курс на лечение.

Ако забременеете след лечението с LEMTRADA и получите нарушение на щитовидната жлеза по

време на бременността, трябва да бъдете много внимателни. Нарушенията на щитовидната жлеза

могат да бъдат вредни за бебето (вж. точка 2

Предупреждения и предпазни мерки – автоимунни

заболявания

Кърмене

Не е известно дали LEMTRADA може да премине в кърмачето през кърмата, но има такава

вероятност. Препоръчва се да не кърмите по време на всеки курс от лечението с LEMTRADA и в

продължение на 4 месеца след всеки курс на лечение. Въпреки това от майчиното мляко може да

има ползи (които помагат бебето да се предпази от инфекции), следователно трябва да говорите с

Вашия лекар, ако планирате да кърмите бебето си. Той/тя ще Ви посъветва кое е най-добро за Вас

и за Вашето бебе.

Фертилитет

По време на курса на лечение и в продължение на 4 месеца след това LEMTRADA може да се

задържи в тялото Ви. Липсват данни дали LEMTRADA има някакви ефекти върху фертилитета

през този период. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате планове да се опитате да

забременеете. Няма данни, че LEMTRADA оказва влияние върху фертилитета при мъже.

Шофиране и работа с машини

Много пациенти получават нежелани реакции по време на инфузията или до 24 часа след

инфузията на LEMTRADA, като някои от тях - например замайване, може да не са безопасни при

шофиране и работа с машини. Ако сте засегнати, спрете тези дейности, докато не се почувствате

по-добре.

LEMTRADA съдържа калий и натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol

калий

(39 mg) на инфузия, т.е. практически не

съдържа калий.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol

натрий

(23 mg) на инфузия, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да приемате LEMTRADA

Вашият лекар ще Ви обясни как ще Ви се прилага LEMTRADA. Ако имате някакви въпроси,

попитайте Вашия лекар.

Първоначалното лечение

, което ще получите, ще се състои от една инфузия дневно в

продължение на 5 дни (курс 1) и една инфузия дневно за 3 дни една година по-късно (курс 2).

Между двата курса на лечение, няма да се провежда лечение с LEMTRADA. Два курса на лечение

могат да намалят активността на МС до 6 години.

Някои пациенти, ако имат симптоми или признаци на заболяването МС след първите два курса,

може да получат един или два допълнителни курса на лечение, състоящи се от една инфузия

дневно в продължение на 3 дни. Тези допълнителни курсове на лечение ще бъдат приложени

дванадесет месеца или повече след предходното лечение.

Максималната дневна доза е една инфузия.

LEMTRADA ще Ви се прилага като инфузия във вена. Всяка инфузия ще продължава

приблизително 4 часа. Проследяването за нежелани реакции и редовното провеждане на

изследвания трябва да продължи 4 години след последната инфузия.

За да Ви е по-лесно да разберете продължителността на ефектите от лечението и

продължителността на изискващото се проследяване, моля вижте следната диаграма.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ

НУЖДА *

НАЧАЛНО ЛЕЧЕНИЕ С ДВА КУРСА

Course

1

5 days treatment

IIIII

Курс

1

5 дни лечение

12 Месеца

след

курс на

лечение 1

Започнете с

изследвания на

кръв и урина преди

лечението

Непрекъснато постоянно наблюдение в продължение на четири години след

приключване на последното лечение

Курс

3

3 дни лечение

III

Най-малко

12 месеца

след курс

на лечение

3

Курс

2

3 дни лечение

III

Курс

4

3 дни лечение

III

Най-малко

12 Месеца

след курс

на лечение

2

*ЗАБЕЛЕЖКА: Проучване, проследяващо пациентите в продължение на 6 години след първата инфузия

(курс 1) показва, че повечето от пациентите не се нуждаят от допълнително лечение след 2-та

начални курса на лечение.

Проследяване след лечение с LEMTRADA

След като сте получили LEMTRADA, трябва да Ви се правят редовни изследвания, за да се

гарантира, че потенциални нежелани реакции ще могат да бъдат диагностицирани своевременно и

незабавно лекувани. Извършването на тези изследвания трябва да продължи до 4 години след

Вашата последна инфузия, а те са описани в точка 4 –

най-важни нежелани реакции

Ако сте получили повече от необходимата доза LEMTRADA

Пациентите, на които погрешно е приложена повече от необходимата доза LEMTRADA в една

инфузия, са получили сериозни нежелани реакции като главоболие, обрив, ниско кръвно налягане

или ускорена сърдечна честота. Дози, които надвишават препоръчителната доза, могат да доведат

до по-сериозни или по-продължителни инфузионни реакции (вж. точка 4) или до по-силен ефект

върху имунната система. Лечението се състои в спиране на прилагането на LEMTRADA и

лекуване на симптомите.

Пропуснати дози LEMTRADA

Малко е вероятно Вашата доза да бъде пропусната, тъй като се прилага от медицински специалист.

Въпреки това, моля, имайте предвид, че в случай на пропусната доза, тя не трябва да се прилага в

същия ден, като планираната доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Най-важните сериозни нежелани реакции

са

автоимунните състояния,

описани в т. 2, които

включват:

Придобита хемофилия A (вид нарушение в кръвосъсирването),

(нечеста – може да

засегне до 1 на 100 души): може да се прояви като спонтанна поява на синини, кървене от

носа, болезнени или подути стави, други видове кървене, или кървене при порязване, което

може да продължи по-дълго от обикновено.

ИТП (нарушение в кръвосъсирването),

(чести –могат да засегнат до 1 на 10 души): може

да се прояви като малки разпръснати червени, розови или лилави точици върху кожата Ви;

лесно получаване на подкожни синини (кръвонасядания); кръвотечение от порязване, което е

по-трудно да бъде спряно; по-обилен, по-продължителен или по-чест от обикновено

менструален цикъл, или кръвотечение в периода между две менструации; кръвотечение от

венците или носа, което е новопоявило се или което изисква повече от обичайното време, за

да спре; или изхрачване на кръв при кашлица.

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП),

(рядка – може да засегне до 1 на

1 000 души): може да се прояви като синини по кожата и устата, които може да изглеждат

като червени точковидни петна със или без необяснима прекомерна умора, повишена

температура, обърканост, промени в говора, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница),

малко количество отделена урина, тъмно оцветена урина.

нарушения на бъбреците

, (редки –могат да засегнат до 1 на 1 000 души): могат да се

проявят като кръв в урината (урината Ви може да се оцвети в червено или в цвят на чай), или

като подуване на краката и ходилата. Може също така да доведе до увреждане на белите

дробове, което води до изхрачване на кръв при кашлица.

Ако забележите някои от тези признаци или симптоми на кръвотечение или нарушения на

бъбреците, обадете се веднага на Вашия лекар, за да му съобщите симптомите. Ако не можете

да се свържете с Вашия лекар, трябва да потърсите спешна медицинска помощ.

нарушения на щитовидната жлеза

, (много чести – могат да засегнат повече от 1 на 10

души): могат да се проявят като прекомерно усилено потене; необяснено отслабване или

наддаване на тегло; подуване на очите; нервност; ускорен пулс; чувство на студ;

задълбочаваща се уморяемост; новопоявил се запек.

нарушения на червените и белите кръвни клетки,

(нечести – могат да засегнат до 1 на

100 души), които се диагностицират чрез направените Ви изследвания на кръв.

саркоидоза

(нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души): симптомите могат да включват

упорита суха кашлица, задух, болки в гърдите, повишена температура, подуване на

лимфните възли, загуба на тегло, кожни обриви и замъглено зрение.

Всички тези сериозни нежелани реакции могат да започнат много години след като сте лекувани с

LEMTRADA.

Ако забележите някои от тези признаци и симптоми, обадете се веднага на

Вашия лекар, за да му ги съобщите.

Освен това ще Ви се правят редовни изследвания на кръв и

урина, за да се гарантира, че ако получите някое от тези състояния, те

ще бъдат лекувани

навреме

Кратко описание на изследванията за автоимунни болести, които ще Ви бъдат правени:

Изследване

Кога?

Колко дълго време?

Кръвни изследвания

(за диагностициране

на всички важни

сериозни нежелани

реакции, описани по-

горе)

Преди започване на лечението

и всеки месец след лечението

До 4 години след Вашата

последна инфузия на

LEMTRADA

Изследване на урина

(допълнително

изследване за

диагностициране на

нарушения на

бъбреците)

Преди започване на лечението

и всеки месец след лечението

До 4 години след Вашата

последна инфузия на

LEMTRADA

Ако имате симптоми на ИТП, придобита хемофилия А, ТТП, бъбречно или тиреоидно нарушение

след този период, Вашият лекар ще Ви направи още изследвания. Вие трябва също така да

продължите да следите за признаци и симптоми на нежелани реакции и след четирите години,

както подробно е описано във Вашето Ръководство за пациента, а освен това трябва да

продължите да носите в себе си и Сигналната Карта на пациента.

Друга

важна нежелана реакция

повишаването на риска от инфекции

(вижте по-долу за

информация колко често пациентите получават инфекции). В повечето случаи те са леки, но могат

да настъпят и

сериозни инфекции

Съобщете веднага на Вашия лекар,

ако имате някои от следните признаци на инфекция

висока температура и/или втрисане (студени тръпки)

подути лимфни възли

За да помогне за намаляване на риска от някои инфекции, Вашият лекар може да обмисли да Ви

ваксинира срещу варицела (лещенка) и/или други болести, срещу които според него е необходимо

във Вашия случай (вж. точка 2:

Какво трябва да знаете, преди да приемете LEMTRADA -

Ваксини

). Наред с това Вашият лекар може да Ви предпише лекарство срещу херпес на устните

(вж. точка 2:

Какво трябва да знаете, преди да приемете LEMTRADA - Инфекции

Най-честите нежелани лекарствени реакции

са

инфузионни реакции

(вижте по-долу за

информация колко често пациентите получават такива реакции), които могат да възникнат по

време на вливане на инфузията или до 24 часа след инфузията. В повечето случаи те са леки, но е

възможно някои от реакциите да бъдат сериозни. Може да настъпят и алергични реакции.

За да се опита да намали инфузионните реакции, Вашият лекар ще Ви даде лекарство

(кортикостероид) преди всяка от първите 3 . инфузии на курса на лечение с LEMTRADA. Може да

се дадат и други лечения за ограничаване на тези реакции, което става преди инфузията или след

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

LEMTRADA 12 mg

концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 12 mg алемтузумаб (alemtuzumab) в 1,2 ml (10 mg/ml).

Алемтузумаб е моноклонално антитяло, което се произвежда в суспензионна култура от клетки на

бозайници (Chinese Hamster Ovary, яйчник на китайски хамстер) в хранителна среда чрез

рекомбинантна ДНК технология.

Помощни вещества с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) на инфузия, т.е. практически

не съдържа калий.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на инфузия, т.е.

практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат)

Бистър, прозрачен до бледожълт концентрат с pH 7,0 - 7,4.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

LEMTRADA е показан като самостоятелна болест-модифицираща терапия при възрастни с

високоактивна пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС) при следните групи

пациенти:

Пациенти с високоактивно заболяване, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с поне

една болест-модифицираща терапия (БМТ) или

Пациенти с бързо прогресираща тежка пристъпно-ремитентна множествена склероза,

дефинирана чрез 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и с наличие на 1

или повече усилващи се с гадолиниум лезии при ЯМР на мозъка или със значително

увеличение на Т2 лезионния товар в сравнение със скорошен предходен ЯМР.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с LEMTRADA трябва да бъде започнато и да се провежда само под наблюдението на

невролог с опит в лечението на пациенти с множествена склероза (МС) в болница с осигурен

достъп до интензивно лечение. Трябва да бъдат на разположение специалисти и оборудване,

необходими за своевременната диагноза и лечение на нежелани лекарствени реакции, особено

миокардна исхемия и инфаркт на миокарда, мозъчно-съдови нежелани реакции, автоимунни

заболявания и инфекции.

Трябва да има на разположение средства за овладяване на синдром на освобождаване на

цитокини, свръхчувствителност и/или анафилактични реакции.

Пациентите, лекувани с LEMTRADA, трябва да получат Сигнална карта на пациента и

Ръководство за пациента и да бъдат информирани относно рисковете, свързани с LEMTRADA (вж.

също и листовката за пациента).

Дозировка

Препоръчителната доза алемтузумаб е 12 mg/ден, приложена чрез интравенозна инфузия в

2 начални курса на лечение, с до 2 допълнителни курса на лечение при необходимост.

Начално лечение в 2 курса:

Първи курс на лечение: 12 mg/ден в 5 последователни дни (обща доза 60 mg)

Втори курс на лечение: 12 mg/ден в 3 последователни дни (обща доза 36 mg), приложена

12 месеца след първия курс на лечение.

Могат да се обмислят до два допълнителни курса на лечение при необходимост (вж. точка 5.1):

Трети или четвърти курс: 12 mg/ден в 3 последователни дни (обща доза 36 mg), приложена

най-малко 12 месеца след предишния курс на лечение (вж. точки 4.1, 5.1).

Пропуснати дози не трябва да се прилагат в един и същи ден с насрочената редовна доза.

Проследяване на пациентите

Терапията се препоръчва като начално лечение с 2 курса, с до 2 допълнителни курса на лечение

при необходимост (вж. дозировка), с проследяване на безопасността на пациентите от започване

на първия курс на лечение в продължение на най-малко 48 месеца след последната инфузия на

втория курс на лечение. Ако се прилага допълнителен трети или четвърти курс, проследяването на

безопасността се продължава за най-малко 48 месеца след последната инфузия (вж. точка 4.4).

Подготвително лечение

На пациентите трябва да бъде приложено продготвително лечение с кортикостероиди

непосредствено преди прилагането на LEMTRADA всеки ден през първите 3 дни на всеки лечебен

курс. При клиничните изпитвания на пациентите е била прилагана премедикация с 1 000 mg

метилпреднизолон през първите 3 дни от всеки курс на лечение с LEMTRADA.

Може да се има предвид и предварително лечение с антихистамини и/или антипиретици преди

прилагането на LEMTRADA.

На всички пациенти трябва да се прилага перорална профилактика срещу херпесни инфекции,

която започва от първия ден на всеки лечебен курс и продължава минимум 1 месец след лечението

с LEMTRADA (вж. също и в раздел ”Инфекции” в точка 4.4). В клиничните изпитвания на

пациентите е бил прилаган ацикловир 200 mg два пъти дневно или еквивалентно лечение.

Специални популации

Старческа възраст

В клиничните проучвания не са участвали пациенти на възраст над 61 години. Не е било

определено дали те реагират различно от по-млади пациенти.

Бъбречно или чернодробно увреждане

LEMTRADA не е изпитвана при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на LEMTRADA при деца с МС на възраст от 0 до 18 години все още

не са установени. Няма съответна употреба на алемтузумаб при деца на възраст от раждането до

под 10 годишна възраст за лечение на множествена склероза. Липсват данни.

Начин на приложение

LEMTRADA трябва да се разреди преди инфузията. Разреденият разтвор трябва да се прилага чрез

интравенозна инфузия за период от около 4 часа.

За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV).

Пациенти с тежка активна инфекция до пълното ѝ отшумяване.

Пациенти с неконтролирана хипертония.

Пациенти с анамнеза за артериална дисекация на цервикоцефалните артерии.

Пациенти с анамнеза за инсулт.

Пациенти с анамнеза за стенокардия или инфаркт на миокарда.

Пациенти с известна коагулопатия, на антитромбоцитна или антикоагулантна терапия.

Пациенти с други съпътстващи автоимунни заболявания (освен МС).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

LEMTRADA не се препоръчва при пациенти с неактивно заболяване или стабилизирани с

настоящата си терапия.

Пациентите, лекувани с LEMTRADA, трябва да получат Листовка за пациента, Сигнална карта на

пациента и Ръководство за пациента. Преди лечението пациентите трябва да бъдат информирани

относно рисковете и ползите, както и за необходимостта да се ангажират с проследяване от

началото на лечението до най-малко 48 месеца след последната инфузия на втория курс на

лечение с LEMTRADA. Ако се прилага допълнителен курс, проследяването на безопасността

трябва да се продължи до най-малко 48 месеца след последната инфузия.

Автоимунитет

Лечението може да има за резултат образуването на автоантитела и повишен риск от автоимунно

медиирани заболявания, които могат да бъдат сериозни и животозастрашаващи. Съобщените

автоимунни заболявания включват тиреоидни нарушения, имунна тромбоцитопенична пурпура

(ITP), нефропатии (например, болест с антитела срещу глoмерулната базална мембрана),

автоимунен хепатит (АИХ), придобита хемофилия А, тромботична тромбоцитопенична пурпура и

саркоидоза. При постмаркетингови условия са наблюдавани пациенти, развиващи множество

автоимунни нарушения, след лечение с LEMTRADA. Пациентите, които развиват автоимунитет,

трябва да бъдат оценявани за други автоимунно медиирани заболявания (вж. точка 4.3).

Пациентите и лекарите трябва да бъдат информирани за потенциалната по-късна поява на

автоимунни нарушения след 48-месечния период на наблюдение.

Придобита хемофилия А

Съобщават се случаи на придобита хемофилия А (антитела срещу фактор VIII), както в клинични

изпитвания, така и в постмаркетинговия период. Пациентите обикновено имат спонтанни

подкожни хематоми и обширно посиняване, въпреки че могат да се появят хематурия, епистаксис,

стомашно-чревно или други видове кървене. При всички пациенти с такива симптоми трябва да се

изследва панел за коагулопатии, включително aPTT. В случай на удължено aPTT, пациентът

трябва да бъде насочен към хематолог. Пациентите трябва да бъдат обучени да разпознават

признаците и симптомите на придобита хемофилия А и незабавно да потърсят медицинска помощ,

ако се наблюдава някой от тези симптоми.

Тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТП)

Има съобщения се за развитие на TTP при пациенти, лекувани с LEMTRADA по време на

постмаркетинговата употреба, включително един случай с летален изход. ТТП е сериозно

състояние, което изисква спешна оценка и своевременно лечение и може да се развие няколко

месеца след последната инфузия LEMTRADA. ТТП може да се прояви с тромбоцитопения,

микроангиопатична хемолитична анемия, неврологични симптоми, повишена температура и

бъбречно увреждане.

Имунна тромбоцитопенична пурпура (ИТП)

Сериозни случаи на ИТП са наблюдавани при 12 (1%) от пациентите, лекувани в условията на

контролирани клинични изпитвания при МС (съответстващо на годишна честота

4,7 събития/1 000 пациентогодини). Допълнително са наблюдавани 12 сериозни събития на ИТП с

медиана 6,1 години (максимум 12 години) на проследяване (кумулативна годишна честота

2,8 събития/1 000 пациентогодини). Един пациент е развил ИТП, която е останала неразпозната

преди да се въведат изискванията за ежемесечно проследяване на кръвта и е починал от

вътремозъчен кръвоизлив. При 79, 5% от случаите, началото на ИТП обикновено настъпва в

рамките на 4 години след първата експозиция. В някои случаи обаче, ИТП се развива години по-

късно. Симптомите на ИТП може да включват (но не се ограничават до) лесна поява на

кръвонасядания, петехии, спонтанни кожно-лигавични кръвотечения (напр. епистаксис,

хемоптиза), по-обилни от нормалните или неправилни менструални кръвотечения. Хемоптиза

също може да насочва за болест с антитела срещу глoмерулната базална мембрана (анти-ГБМ

болест) (вж. по-долу) и трябва да се направи съответна диференциална диагноза. Напомняйте на

пациентите, че трябва да следят активно за симптоми, които могат да се развият, и да търсят

незабавно лекарска помощ, ако имат някакви притеснения.

Преди започване на лечението трябва да бъде направена пълна кръвна картина с диференциално

броене, които след това се повтарят през интервали от един месец до най-малко 48 месеца след

последната инфузия. След този период изследвания трябва да се извършват въз основа на

клинични данни, насочващи към ИТП. При съмнение за ИТП трябва незабавно да се изследва

пълна кръвна картина.

Ако се потвърди начало на ИТП, трябва своевременно да се предприеме съответна медицинска

интервенция, включително незабавно насочване към специалист. Данните от клиничните

изпитвания при МС показват, че спазването на изискванията за проследяване на кръвта и

обучението за признаците и симптомите на ИТП водят до ранно откриване и лечение на ИТП като

повечето случаи отговарят на терапията от първа линия.

Нефропатии

Нефропатии, включително болест с антитела срещу гломерулната базална мембрана (анти-ГБМ),

са наблюдавани при 6 (0,4%) от пациентите в клинични проучвания при МС, с медиана на

проследяване 6,1 години (максимум 12 години) и обичайно са настъпвали в рамките на 39 месеца

след последното приложение на LEMTRADA. В клиничните изпитвания е имало 2 случая на анти-

ГМБ болест. И двата случая са били сериозни, открити са рано чрез клинично и лабораторно

проследяване и са били с положителен изход след лечение.

Клиничните прояви на нефропатия може да включват повишаване на серумния креатинин,

хематурия и/или протеинурия. Въпреки че не е наблюдаван в клиничните изпитвания, при анти-

ГМБ болест може да настъпи алвеоларен кръвоизлив, проявяващ се с хемоптиза. Хемоптиза също

може да насочва за ИТП или придобита хемофилия А (вж. по-горе) и трябва да се направи

съответна диференциална диагноза. Необходимо е на пациентите да се напомня, че трябва да

следят активно за симптоми, които биха могли да се развият и да търсят незабавно лекарска

помощ, ако имат някакви притеснения. Анти-ГМБ болестта може да доведе до бъбречна

недостатъчност, която изисква хемодиализа и/или трансплантация, ако не бъде лекувана

своевременно, и която може да бъде животозастрашаваща, ако остане нелекувана.

Трябва да бъдат изследваи нивата на серумния креатинин преди започване на лечението и след

това на интервали от един месец, до най-малко 48 месеца след последната инфузия. Аанализ на

урината с микроскопско изследване трябва да се прави преди започване на лечението и на месечни

интервали след това до най-малко 48 месеца след последната инфузия. Установяването на

клинично значими промени спрямо изходното ниво в серумния креатинин, необяснима хематурия

и/или протеинурия, налага по-задълбочено изследване за нефропатии,

включително и незабавно

насочване към специалист. Ранното откриване и лечение на нефропатиите може да намали риска

от лош изход от болестта. След този период от време изследване трябва да се прави въз основа на

клинични данни, насочващи към нефропатия.

Тиреоидни нарушения

Тиреоидни ендокринни нарушения, включително автоимунни тиреоидни нарушения са

наблюдавани при 36,8% от пациентите, лекувани с LEMTRADA 12 mg в клинични изпитвания при

МС с медиана на проследяване 6,1 години (максимум 12 години) от първата експозиция на

LEMTRADA. Честотата на събития от страна на щитовидната жлеза, е била по-висока при

пациенти с анамнеза за тиреоидни нарушения и в двете терапевтични групи - на LEMTRADA и на

интерферон бета 1a (IFNB-1a). Наблюдаваните автоимунни тиреоидни нарушения са включвали

хипертиреоидизъм или хипотироидизъм. Повечето събития са били леки до умерени по тежест.

Сериозни ендокринни събития са настъпили при 4,4% от пациентите, като само Базедова болест

(известна още като болест на Graves), хипертиреоидизъм, хипотироидизъм, автоимунен тиреоидит

и гуша са възникнали при повече от 1 пациент. Болшинството от събитията от страна на

щитовидната жлеза, са били овладяни с конвенционална терапия, но при някои пациенти се е

наложила хирургична интервенция. При постмаркетинговата употреба няколко пациенти, които са

развили доказан чрез биопсия автоимунен хепатит (АИХ), преди това са развили автоимунни

тиреоидни нарушения.

Функционални изследвания на щитовидната жлеза, като нива на тиреоид стимулиращ

хормон,трябва да бъдат провеждани преди започване на лечението и на всеки 3 месеца след това

до 48 месеца след последната инфузия. След този период изследване трябва да се извършва въз

основа на клиничните данни, насочващи към нарушена тиреоидна функция, или в случай на

бременност.

Заболяването на щитовидната жлеза представлява специален риск за жени, които са бременни (вж.

точка 4.6).

В клинични изпитвания, 74% от пациентите с положителни анти-тиреоид пероксидазни (анти-

TPO) антитела на изходно ниво, са развили свързано с щитовидната жлеза нежелано събитие, в

сравнение с 38% от пациентите с отрицателен статус на изходно ниво. Мнозинството

(приблизително 80%) от пациентите, които са имали прояви на тиреоидно събитие след лечението,

са били отрицателни за анти-TPO-антитела на изходно ниво. Следователно, независимо от статуса

за анти-TPO-антитела преди лечението, пациентите могат да развият нежелана реакция от страна

на щитовидната жлеза, и трябва периодично да правят всички изследвания, както е описано по-

горе.

Цитопении

Случаи, съмнителни за автоимунни цитопении, като неутропения, хемолитична анемия и

панцитопения, са били съобщавани нечесто в клиничните изпитвания при МС. За проследяване за

цитопении, включително неутропении трябва да се използват резултатите от пълна кръвна картина

(вж. по-горе при ITP). Ако се потвърди цитопения, незабавно трябва да започне прилагането на

съответна медицинска интервенция, включително насочване към специалист.

Автоимунен хепатит и чернодробно увреждане

Има съобщения за случаи на автоимунен хепатит (включително случаи с летален изход и случаи,

изискващи чернодробна трансплантация) и чернодробно увреждане, свързано с инфекции при

пациенти, лекувани с LEMTRADA (вж. точка 4.3). Чернодробни функционални тестове трябва да

се провеждат преди първоначалното лечение и на месечни интервали най-малко 48 месеца след

последната инфузия. Пациентите трябва да бъдат информирани за риска от автоимунен хепатит,

чернодробно увреждане и свързаните с него симптоми.

Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза (ХЛХ)

По време на постмаркетинговата употреба се съобщава за ХЛХ (включително случаи с летален

изход) при пациенти, лекувани с LEMTRADA. ХЛХ е животозастрашаващ синдром на

патологична имунна активация, характеризиращ се с клинични признаци и симптоми на екстремно

системно възпаление. Тя е свързана с висока смъртност, ако не се разпознае рано и не се лекува.

Има съобщения за поява на симптоми в рамките на няколко месеца до четири години след

започване на лечението. Пациентите трябва да бъдат информирани за симптомите на ХЛХ и за

времето до появата им. Пациентите, които развиват ранни прояви на патологична имунна

активация, трябва да бъдат оценени незабавно и да се има предвид диагнозата ХЛХ.

Реакции, свързани с инфузията (Infusion-associated Reactions, IARs)

В клинични изпитвания, реакциите, свързани с инфузията (IARs), са били дефинирани като всяко

нежелано събитие, което настъпва по време на или до 24 часа след инфузията на LEMTRADA.

Болшинството от тях може би се дължат на освобождаването на цитокини по време на инфузията.

Повечето пациенти, лекувани с LEMTRADA в клинични изпитвания при МС, са получили леки до

умерени IARs по време на и/или до 24 часа след прилагането на LEMTRADA 12 mg. Честотата на

IARs е по-висока при 1-вия курс, отколкото при следващите курсове. По време на всички

проследявания, включително на пациенти, които са получили допълнителни курсове на лечение,

най-честите IARs включват главоболие, обрив, пирексия, гадене, уртикария, сърбеж, безсъние,

втрисане, зачервяване на лицето, умора, диспнея, дисгеузия, дискомфорт в гръдния кош,

генерализиран обрив, тахикардия, брадикардия, диспепсия, замайване и болка. Сериозни реакции

са настъпили при 3% от пациентите и са включвали случаи на главоболие, пирексия, уртикария,

тахикардия, предсърдно мъждене, гадене, дискомфорт в гръдния кош и хипотония. Клиничните

прояви на анафилаксия могат да наподобяват клиничните прояви на реакциите, свързани с

инфузията, но обикновено са по-тежки или потенциално животозастрашаващи. Реакции, които се

отдават на анафилаксия, са съобщавани в редки случаи, за разлика от реакциите, свързани с

инфузията.

Препоръчва се на пациентите да се приложи премедикация, за да се намалят ефектите на

реакциите, свързани с инфузията (вж. точка 4.2).

Повечето пациенти в контролираните клинични изпитвания са получили антихистамини и/или

антипиретици преди прилагането на поне една инфузия с LEMTRADA. IARs могат да възникнат

при пациентите въпреки премедикацията. Препоръчва се наблюдение за реакции, свързани с

инфузията, по време на и най-малко 2 часа след инфузията на LEMTRADA. При необходимост

трябва да се обмисли удължено време за наблюдение (хоспитализация). При възникване на тежки

реакции, свързани с инфузията,

интравенозната инфузия трябва незабавно да се прекрати. Трябва

да има на разположение средства за овладяване на анафилаксията или сериозните реакции (вж. по-

долу).

Други сериозни реакции във времева връзка с инфузията LEMTRADA

По време на постмаркетинговата употреба са съобщени редки, сериозни, понякога с летален изход

и непредвидими нежелани събития от страна на различни органни системи. В повечето случаи

началото е в рамките на 1-3 дни след инфузията на LEMTRADA. Реакции са настъпили след всяка

от дозите, а също и след курс номер 2. Пациентите трябва да бъдат информирани за признаците и

симптомите и за времето на начало на събитията. Пациентите трябва да бъдат посъветвани

незабавно да потърсят спешна медицинска помощ, ако се появи някой от тези симптоми и да бъдат

информирани за възможността за забавено начало.

Хеморагичен инсулт

Няколко от пациентите, за които се съобщава, са били на възраст под 50 години и не са имали

анамнеза за хипертония, нарушения на кървенето или съпътстваща употреба на антикоагуланти

или тромбоцитни инхибитори. При някои пациенти е имало повишаване на кръвното налягане

спрямо изходното ниво, преди кръвоизлива.

Исхемия на миокарда и инфаркт на миокарда

Няколко от пациентите, за които се съобщава, са били на възраст под 40 години и не са имали

рискови фактори за исхемична болест на сърцето. Отбелязано е, че при някои от пациентите

кръвното налягане и/или сърдечната честота временно са били абнормни по време на инфузията.

Дисекация на цервикоцефалните артерии

Съобщавани са случаи на цервикоцефална артериална дисекация, включително множествени

дисекации, както в първите дни след инфузия на LEMTRADA, така и по-късно през първия месец

след инфузията.

Белодробен алвеоларен кръвоизлив

Съобщаваните случаи на свързани по време събития не са били свързани с анти-ГБМ болест

(синдром на Goodpasteurs).

Тромбоцитопения

Съобщаваната тромбоцитопения е възниквала в първите дни след инфузията (за разлика от ИТП).

Тя често е била самоограничаваща се и относително лека, въпреки че тежестта и изходът на

болестта са били неизвестни в много случаи.

Перикардит

Съобщавани са редки случаи на перикардит, перикарден излив и други събития, свързани с

перикарда, както като част от остра реакция, свързана с инфузията, така и с по-късно начало.

Пневмонит

Има съобщения за пневмонит при пациенти, които са получавали инфузии LEMTRADA. Повечето

случаи са настъпили през първия месец след лечението с LEMTRADA. Пациентите трябва да

бъдат съветвани да съобщават за симптоми на пневмонит, които могат да включват задух,

кашлица, хрипове, болка или стягане в гърдите и хемоптиза.

Инструкции за инфузията с цел намаляване на сериозните реакции, свързани по време с

инфузията на LEMTRADA

Оценки преди инфузията:

Изходна ЕКГ и жизнени показатели, включително измерване на сърдечната честота и

кръвното налягане.

Провеждане на лабораторни изследвания (пълна кръвна картина с диференциално

броене, серумни трансаминази, серумен креатинин, изследване на тиреоидната

фукнция и микроскопско изследване на урината).

По време на инфузията:

Провеждане на непрекъснато/често (поне на всеки час) наблюдение на сърдечната

честота, кръвното налягане и общото клинично състояние на пациентите

Прекъсване на инфузията

В случай на тежко нежелано събитие

Ако пациентът покаже клинични симптоми, предполагащи развитие на

сериозно нежелано събитие, свързано с инфузията (миокардна исхемия,

хеморагичен инсулт, цервикоцефална артериална дисекация или белодробен

алвеоларен кръвоизлив)

След инфузията:

Наблюдение за реакции, свързани с инфузията, се препоръчва в продължение на

минимум 2 часа след инфузия на LEMTRADA. Пациенти с клинични симптоми,

предполагащи развитие на сериозно нежелано събитие, свързано по време с

инфузията (миокардна исхемия, хеморагичен инсулт, цервикоцефална артериална

дисекация или белодробен алвеоларен кръвоизлив), трябва да бъдат внимателно

проследявани до пълното отшумяване на симптомите. Времето за наблюдение

трябва да бъде удължено (хоспитализация) според случая. Пациентите трябва да

бъдат запознати с възможността за забавено начало на реакциите, свързани с

инфузията, и да бъдат инструктирани да съобщават за симптоми и да търсят

съответна медицинска помощ.

Броят на тромбоцитите трябва да бъде изследван веднага след инфузиите на ден 3 и

5 от първия курс на инфузия, както и веднага след инфузията на ден 3 от всеки

следващ курс. Клинично значимата тромбоцитопения трябва да бъде проследявана

до пълно излекуване. Трябва да се има предвид насочване към хематолог.

Инфекции

Инфекции са възникнали при 71% от пациентите, лекувани с LEMTRADA 12 mg, в сравнение с

53% от пациентите, лекувани с подкожен интерферон бета-1a [IFNB 1a](44mcg 3-пъти седмично),

според данните от контролирани клинични изпитвания при МС с продължителност до 2 години и

са били предимно леки до умерени по тежест. Инфекциите, които са настъпвали по-често при

пациентите, лекувани с LEMTRADA, отколкото при пациентите с IFNB 1a, са включвали

назофарингит, инфекции на пикочните пътища, инфекции на горните дихателни пътища, синузит,

херпес в устната кухина, инфлуенца и бронхит. Сериозни инфекции са настъпили при 2,7% от

пациентите, лекувани с LEMTRADA, в сравнение с 1% от пациентите, лекувани с IFNB-1a, в

условията на контролираните клинични изпитвания при МС. Сериозните инфекции в групата на

LEMTRADA са включвали: апендицит, гастроентерит, пневмония, херпес зостер и зъбни

инфекции. Инфекциите най-общо са били с типичната си продължителност и са били излекувани

след конвенционално лечение.

Кумулативната годишна честота на инфекции е 0,99 с медиана на проследяване 6,1 години

(максимум 12 години) от първата експозиция на LEMTRADA, в сравнение с 1,27% при

контролирани клинични изпитвания.

Сериозни инфекции с вируса на варицела-зостер, включително първична инфекция (варицела) и

реактивация на варицела зостер, са настъпили по-често при пациентите, лекувани с LEMTRADA

12 mg (0,4%), според данни от клиничните изпитвания, в сравнение с лекуваните с IFNB-1a (0%).

Цервикални инфекции с човешки папиломен вирус (HPV), включително цервикална дисплазия и

аногенитални брадавици, също са съобщавани при пациенти, лекувани с LEMTRADA 12 mg (2%).

Препоръчва се завършване на ежегоден скрининг за HPV при пациентки от женски пол.

Инфекции, причинени от цитомегаловирус (CMV), включително случаи на реактивиране на CMV,

са съобщени при пациенти, лекувани с LEMTRADA. Повечето случаи са настъпили в рамките на

2 месеца след прилагането на алемтузумаб. Преди започване на лечението трябва да се обмисли

оценка на имунния серологичен статус в съответствие с местните насоки.

Съобщава се за инфекция с вируса на Епщайн-Бар (Epstein-Barr virus – EBV), включително

реактивиране и тежки, а понякога фатални случаи на EBV хепатит при пациенти, лекувани с

LETRADA.

Туберкулоза се съобщава при пациенти, лекувани с LEMTRADA и с IFNB-1a, според данни от

контролирани клинични изпитвания. Активна и латентна туберкулоза, включително няколко

случая на дисеминирана туберкулоза, е съобщена при 0,3% от пациентите, лекувани LEMTRADA,

по-често в ендемични райони. Преди започване на лечението, всички пациенти трябва да бъдат

оценени както за активна, така и за неактивна (латентна) туберкулозна инфекция съгласно

местните препоръки.

Листериоза/листериозен менингит се съобщава при лекувани с LEMTRADA пациенти, обикновено

в рамките на един месец от инфузия на LEMTRADA. За да се намали рискът от инфекция,

пациентите, получаващи LEMTRADA, трябва да избягват прием на сурови или полусурови меса,

меки сирена и непастьоризирано мляко и млечни продукти до две седмици преди, по време на и в

продължение на най-малко един месец след инфузията с LEMTRADA.

Повърхностни гъбични инфекции, особено кандидоза на устата и вагината, са били по-чести при

пациентите, лекувани с LEMTRADA (12%), отколкото при пациентите, лекувани с IFNB-1а (3%),

според данни от контролирани клинични изпитвания при МС.

Започването на лечението с LEMTRADA трябва да се отложи при пациенти с тежка активна

инфекция до отшумяването й. Пациентите, получаващи LEMTRADA трябва да бъдат

инструктирани да съобщават на лекаря за симптоми на инфекция.

Профилактиката с перорален противохерпесен лекарствен продукт трябва да започне от първия

ден на лечението с LEMTRADA и да продължи най-малко 1 месец след всеки курс на лечение. На

пациентите в клиничните изпитвания е прилаган ацикловир 200 mg два пъти дневно или

еквивалентно лечение.

LEMTRADA не е прилагана за лечение на МС едновременно или след антинеопластични и

имуносупресивни терапии. Както и при другите имуномодулаторни терапии, когато се обмисля

прилагането на LEMTRADA, трябва да се има предвид потенциалният комбиниран ефект върху

имунната система на пациента. Едновременното прилагане на LEMTRADA с някои от тези

терапии би могло да повиши риска от имуносупресия.

Липсват данни относно връзката на LEMTRADA с реактивация на вируса на хепатит В (HBV) или

вируса на хепатит С (HCV), тъй като пациентите с доказателства за активни или хронични

инфекции са били изключвани от клиничните изпитвания. Трябва да се обмисли провеждането на

скрининг при пациенти с висок риск от инфекция с HBV и/или HCV преди започване на

LEMTRADA и трябва да се повишено внимание при предписването на LEMTRADA на пациенти,

които са идентифицирани като носители на HBV и/или HCV, тъй като при тези пациенти може да

има риск от необратимо чернодробно увреждане, свързано с потенциално реактивиране на вируса

в резултат от съществуващото им състояние.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653536/2019

EMEA/H/C/003718

Lemtrada (alemtuzumab)

Общ преглед на Lemtrada и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Lemtrada и за какво се използва?

Lemtrada е лекарствен продукт, който се използва за лечение на възрастни с пристъпно-

ремитентна множествена склероза (МС) — заболяване на нервите, при което възпалението

унищожава защитния слой, заобикалящ нервните клетки, както и самите нерви. „Пристъпно-

ремитентна“ означава, че пациентът има пристъпи (рецидиви) между периоди с малко или без

симптоми (ремисии).

Lemtrada се използва при пациенти със:

много активно заболяване, въпреки че са били лекувани с болест-модифицираща терапия;

бързо влошаващо се, тежко заболяване, които са имали 2 или повече рецидива в рамките на

една година и при които изследване със скенер на мозъка показва определени мозъчни

увреждания.

Lemtrada съдържа активното вещество алемтузумаб (alemtuzumab).

Как се използва Lemtrada?

Lemtrada се отпуска по лекарско предписание. Лечението с Lemtrada трябва да бъде започнато и

да се наблюдава от невролог с опит в лечението на множествена склероза. То трябва да се

прилага в болница с интензивно отделение, както и оборудване и специализиран персонал за

овладяване на тежки и нежелани реакции, които могат да възникнат при Lemtrada. Пациентите

трябва да получават определени лекарства преди или по време на лечението, за да се намалят

нежеланите реакции.

Lemtrada. се прилага като инфузия (вливане) във вена в продължение на около 4 часа.

Първоначално лекарственият продукт се прилага в два курса на лечение: първи курс от 12 mg

дневно в продължение на 5 дни, последван от втори курс от 12 mg дневно в продължение на

3 дни, приложен 12 месеца след първия курс на лечение. Могат да се проведат до два

допълнителни курса, всеки от 12 mg дневно в продължение на 3 дни, на 12-месечни интервали.

За повече информация относно употребата на Lemtrada вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Lemtrada (alemtuzumab)

EMA/653536/2019

Страница 2/3

Как действа Lemtrada?

При МС се нарушават функциите на имунната система (естествените защитни механизми на

организма) и тя атакува части от централната нервна система (мозъка, гръбначния стълб и

оптичния нерв [нервът, който изпраща сигнали от окото към мозъка]), като причинява

възпаление, увреждащо нервите и техните обвивки. Активното вещество в Lemtrada,

алемтузумаб, е вид протеин, познат като моноклонално антитяло, който е предназначен да се

свързва с друг протеин, наречен CD52. CD52 се намира върху повърхността на лимфоцитите —

белите кръвни клетки, които са част от имунната система. Когато алемтузумаб се свързва с

лимфоцитите, той ги убива и те се заменят с нови лимфоцити. Начинът, по който алемтузумаб

действа при множествената склероза, не е напълно изяснен, но се смята, че неговият ефект върху

лимфоцитите намалява разрушителната активност на имунната система.

Какви ползи от Lemtrada са установени в проучванията?

Lemtrada е проучен в две основни проучвания при 1 421 пациенти с пристъпно-ремитентна

множествена склероза. И в двете проучвания Lemtrada е сравнен с интерферон бета-1а, друго

лекарство за множествена склероза. Първото проучване обхваща нелекувани преди това

пациенти, а второто проучване обхваща пациенти, при които е настъпил рецидив на заболяването

въпреки лечението. И в двете проучвания основната мярка за ефективност е въз основа на броя

на рецидивите, които пациентите имат всяка година, и прогресията на инвалидността след 2-

годишно лечение.

В първото проучване средният годишен брой на рецидивите при пациентите, получаващи

Lemtrada, е по-малък от половината от броя на пациентите, получаващи интерферон бета-1а

(0,18 спрямо 0,39), но няма значим ефект по отношение на прогресията на инвалидността. Във

второто проучване средният годишен брой на рецидивите при пациентите, получаващи Lemtrada,

е приблизително наполовина по-малък от броя на пациентите, получаващи интерферон бета-1а

(0,26 спрямо 0,52). Около 13 % от пациентите, приемащи Lemtrada, имат продължителна

прогресия на инвалидността в сравнение с около 21 % от пациентите, получаващи

интерферон бета-1а.

Пациентите, участвали в двете основни проучвания, са проследявани в продължение на поне

четири години в разширено проучване, по време на което са получили до две допълнителни дози

Lemtrada на интервали от една година, ако заболяването им е прогресирало. Повече от

половината от пациентите, включени в разширеното проучване, не са имали прогресия на

заболяването и нужда от допълнителни инфузии на Lemtrada. За пациентите, които са имали

нужда от една или две допълнителни инфузии с Lemtrada, броят на рецидивите е по-нисък и

прогресията на инвалидност е по-бавна в сравнение с предходната година.

Какви са рисковете, свързани със Lemtrada?

Най-важните нежелани реакции при Lemtrada са автоимунни заболявания (при които защитната

система на организма атакува нормалната тъкан), включително нарушения на щитовидната

жлеза, имунна тромбоцитопенична пурпура (нарушение на кръвосъсирването, причинено от

нисък брой на тромбоцитите) и увреждане на бъбреците, както и нисък брой на кръвните клетки,

реакции към инфузията и инфекции. Най-честите нежелани реакции при Lemtrada (които може да

засегнат повече от 1 на 5 души) са обрив, главоболие, повишена температура и инфекции на

дихателните пътища (инфекции на гърлото и гръдния кош). За пълния списък на нежеланите

реакции, съобщени при Lemtrada, вижте листовката.

Lemtrada (alemtuzumab)

EMA/653536/2019

Страница 3/3

Lemtrada не трябва да се използва при пациенти с ХИВ инфекция и при пациенти с тежки

инфекции. Лекарственият продукт не трябва да се използва при пациенти с неконтролирана

хипертония (високо кръвно налягане), пациенти с артериална дисекация (разкъсвания) на

цервикоцефалните артерии (кръвоносни съдове в главата и врата), инсулт, стенокардия (болки в

гърдите, челюстта и гърба, предизвикани от физическо усилие и дължащи се на проблеми с

кръвотока към сърцето) или инфаркт на миокарда (сърдечен удар). Lemtrada не трябва да се

прилага при пациенти с коагулопатия (проблеми с кръвосъсирването) или при пациенти, които са

на антитромбоцитна или антикоагулантна терапия. Лекарственият продукт не трябва да се

прилага при пациенти с други автоимунни заболявания освен МС. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Lemtrada е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Lemtrada са по-големи

от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията счита, че

проучванията са показали полза за пациентите, при които заболяването е силно активно или

бързо се влошава. По отношение на безопасността Lemtrada има редки, но тежки нежелани

реакции, включително нарушения на сърдечната дейност, кръвоносните съдове и имунната

система и са въведени мерки за свеждане на този риск до минимум.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Lemtrada?

Фирмата, която предлага Lemtrada на пазара, ще извърши проучвания относно безопасността на

лекарството и за да прецени дали лекарството се използва в съответствие с най-новите

препоръки.

Фирмата ще гарантира, че лекарите, които се очаква да предписват лекарството, ще получат

обучителни материали, съдържащи важна информация за безопасността, както и контролен

списък, обхващащ необходимия скрининг, лекарства за намаляване на нежеланите реакции,

наблюдение преди, по време на и след инфузията, както и дългосрочно наблюдение на

пациентите. Пациентите ще получат сигнална карта на пациента и ръководство, обясняващо

рисковете, свързани с лекарството и симптомите за тежки нежелани реакции при Lemtrada.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Lemtrada, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Lemtrada непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции , свързани с употребата на Lemtrada, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Lemtrada:

Lemtrada получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 12 септември 2013 г.

Допълнителна информация за Lemtrada можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lemtrada

Дата на последно актуализиране на текста 12-2019.

Вижте резултатите от прегледа на безопасността, извършен през 2019 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация