Ledaga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Chlormethine

Предлага се от:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

АТС код:

L01AA05

INN (Международно Name):

chlormethine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Микозис Фунгоидис

Терапевтични показания:

Ledaga е показан за локално лечение на микотичните fungoides-тип кожен Т-клетъчен лимфом (MF-тип CTCL) при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-03

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ledaga 160 микрограма/g гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам гел съдържа хлорметинов
хидрохлорид, еквивалентен на 160
микрограма
хлорметин.
Помощни вещества с известно действие
Всяка туба съдържа 10,5 грама
пропиленгликол и 6 микрограма
бутилхидрокситолуен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Прозрачен, безцветен гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ledaga е показан за локално лечение на
кожен T-клетъчен лимфом от тип микозис
фунгоидес
(MF-тип на CTCL) при възрастни пациенти
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Ledaga трябва да се започнe от
лекар с подходящ опит.
Дозировка
Тънък филм Ledaga трябва да се нанася
веднъж дневно върху засегнатите
области на кожата.
Лечението с Ledaga трябва да се прекъсне
при каквато и да е степен на кожна
улцерация или
образуване на мехури, или умерено
тежък или тежък дерматит (напр.
отчетливо зачервяване с
едем). След подобряване лечението с
Ledaga може да се поднови с намалена
честота – веднъж
на всеки 3 дни. Ако подновяването на
лечение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ledaga 160 микрограма/g гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам гел съдържа хлорметинов
хидрохлорид, еквивалентен на 160
микрограма
хлорметин.
Помощни вещества с известно действие
Всяка туба съдържа 10,5 грама
пропиленгликол и 6 микрограма
бутилхидрокситолуен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Прозрачен, безцветен гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ledaga е показан за локално лечение на
кожен T-клетъчен лимфом от тип микозис
фунгоидес
(MF-тип на CTCL) при възрастни пациенти
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Ledaga трябва да се започнe от
лекар с подходящ опит.
Дозировка
Тънък филм Ledaga трябва да се нанася
веднъж дневно върху засегнатите
области на кожата.
Лечението с Ledaga трябва да се прекъсне
при каквато и да е степен на кожна
улцерация или
образуване на мехури, или умерено
тежък или тежък дерматит (напр.
отчетливо зачервяване с
едем). След подобряване лечението с
Ledaga може да се поднови с намалена
честота – веднъж
на всеки 3 дни. Ако подновяването на
лечение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-01-2022
Листовка Листовка чешки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-01-2022
Листовка Листовка датски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-01-2022
Листовка Листовка немски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-01-2022
Листовка Листовка естонски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-01-2022
Листовка Листовка гръцки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-01-2022
Листовка Листовка английски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-03-2017
Листовка Листовка френски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-01-2022
Листовка Листовка италиански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-08-2023
Листовка Листовка латвийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-08-2023
Листовка Листовка литовски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-01-2022
Листовка Листовка унгарски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-01-2022
Листовка Листовка малтийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-08-2023
Листовка Листовка полски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-01-2022
Листовка Листовка португалски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-08-2023
Листовка Листовка румънски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-01-2022
Листовка Листовка словашки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-01-2022
Листовка Листовка словенски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-08-2023
Листовка Листовка фински 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-01-2022
Листовка Листовка шведски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-01-2022
Листовка Листовка норвежки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-01-2022
Листовка Листовка исландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-01-2022
Листовка Листовка хърватски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите