Latuda

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

луразидон

Предлага се от:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.

АТС код:

N05AE05

INN (Международно Name):

lurasidone

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Лечение на шизофрения при възрастни на 18 и повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-21

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LATUDA 18,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LATUDA 37 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LATUDA 74 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
луразидон (lurasidone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Latuda и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Latuda
3.
Как да приемате Latuda
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Latuda
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LATUDA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Latuda съдържа активното вещество
луразидон и принадлежи към гр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Latuda 18,5 mg филмирани таблетки
Latuda 37 mg филмирани таблетки
Latuda 74 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Latuda 18,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
луразидонов хидрохлорид,
еквивалентен на 18,6 mg
луразидон (lurasidone).
Latuda 37 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
луразидонов хидрохлорид,
еквивалентен на 37,2 mg
луразидон (lurasidone).
Latuda 74 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
луразидонов хидрохлорид,
еквивалентен на 74,5 mg
луразидон (lurasidone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Latuda 18,5 mg филмирани таблетки
Бели до почти бели, филмирани кръгли
таблетки с диаметър 6 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „LA“
Latuda 37 mg филмирани таблетки
Бели до почти бели, филмирани кръгли
таблетки с диаметър 8 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „LB“
Latuda 74 mg филмирани таблетки
Бледозелени, филмирани овални
таблетки с размери 12 mm x 7 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „LD“
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Latuda е показан за лечение на шизофре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-01-2022
Листовка Листовка чешки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-01-2022
Листовка Листовка датски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-01-2022
Листовка Листовка немски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-01-2022
Листовка Листовка естонски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-01-2022
Листовка Листовка гръцки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-01-2022
Листовка Листовка английски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-09-2020
Листовка Листовка френски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-01-2022
Листовка Листовка италиански 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-09-2020
Листовка Листовка латвийски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-09-2020
Листовка Листовка литовски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-01-2022
Листовка Листовка унгарски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-01-2022
Листовка Листовка малтийски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-09-2020
Листовка Листовка нидерландски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-09-2020
Листовка Листовка полски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-01-2022
Листовка Листовка португалски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-09-2020
Листовка Листовка румънски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-01-2022
Листовка Листовка словашки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-01-2022
Листовка Листовка словенски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-09-2020
Листовка Листовка фински 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-01-2022
Листовка Листовка шведски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-01-2022
Листовка Листовка норвежки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-01-2022
Листовка Листовка исландски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-01-2022
Листовка Листовка хърватски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-09-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите