Lantus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин гларжин

Предлага се от:

sanofi-aventis Deutschland GmbH

АТС код:

A10AE04

INN (Международно Name):

insulin glargine

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-06-09

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
Листовка: информация за потребителя
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Инсулин гларжин (Insulin glargine)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да използвате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Lantus и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Lantus
3.
Как да използвате Lantus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lantus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Lantus и за какво се
използва
Lantus съдържа инсулин гларжин. Това е
модифицир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 100 единици инсулин
гларжин (insulin glargine)* (еквивалентни на 3,64
mg).
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 500 единици
или 10 ml
инжекционен разтвор, еквивалентни на 1
000 единици.
Lantus 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон, Lantus SoloStar 100 единици/ml
инжекционен разтвор в предварително
напълнена писалка
Всеки патрон или писалка съдържат 3 ml
инжекционен разтвор, еквивалентни на
300 единици.
*Инсулин гларжин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в Escherichia
coli.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Лечение на захарен диабет при
възрастни, юноши и деца на възраст 2
години и повече.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Lantus съдържа ин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2023
Листовка Листовка чешки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2023
Листовка Листовка датски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2023
Листовка Листовка немски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2023
Листовка Листовка естонски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2023
Листовка Листовка гръцки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2023
Листовка Листовка английски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-08-2012
Листовка Листовка френски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2023
Листовка Листовка италиански 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-08-2012
Листовка Листовка латвийски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-08-2012
Листовка Листовка литовски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2023
Листовка Листовка унгарски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2023
Листовка Листовка малтийски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-08-2012
Листовка Листовка полски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2023
Листовка Листовка португалски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-08-2012
Листовка Листовка румънски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2023
Листовка Листовка словашки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2023
Листовка Листовка словенски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-08-2012
Листовка Листовка фински 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2023
Листовка Листовка шведски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2023
Листовка Листовка норвежки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2023
Листовка Листовка исландски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2023
Листовка Листовка хърватски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите