Lanivasin 5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

G04BD8

дозиране:

5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Lanivasin, 5 mg film - coated tablets x 10, x 30, x x 90,x 100;

Дата Оторизация:

2014-12-23

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите