Lamzede

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
05-04-2022
Активна съставка:
velmanase Алфа
Предлага се от:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
АТС код:
A16AB15
INN (Международно Name):
velmanase alfa
Терапевтична група:
Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,
Терапевтична област:
Алфа-Mannosidosis
Терапевтични показания:
Лечение не неврологични прояви при пациенти с лека до умерена Алфа-mannosidosis.
Каталог на резюме:
Revision: 3
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003922
Дата Оторизация:
2018-03-23
EMEA код:
EMEA/H/C/003922

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 05-04-2022
Листовка Листовка
чешки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 05-04-2022
Листовка Листовка
датски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 05-04-2022
Листовка Листовка
немски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 05-04-2022
Листовка Листовка
естонски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 05-04-2022
Листовка Листовка
гръцки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 05-04-2022
Листовка Листовка
английски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 05-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 10-04-2018
Листовка Листовка
френски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 05-04-2022
Листовка Листовка
италиански 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 05-04-2022
Листовка Листовка
латвийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 05-04-2022
Листовка Листовка
литовски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 05-04-2022
Листовка Листовка
унгарски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 05-04-2022
Листовка Листовка
малтийски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 05-04-2022
Листовка Листовка
нидерландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 05-04-2022
Листовка Листовка
полски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 05-04-2022
Листовка Листовка
португалски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 05-04-2022
Листовка Листовка
румънски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 05-04-2022
Листовка Листовка
словашки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 05-04-2022
Листовка Листовка
словенски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 05-04-2022
Листовка Листовка
фински 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 05-04-2022
Листовка Листовка
шведски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 05-04-2022
Листовка Листовка
норвежки 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 05-04-2022
Листовка Листовка
исландски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 05-04-2022
Листовка Листовка
хърватски 05-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 05-04-2022

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Lamzede 10 mg прах за инфузионен разтвор

велманаза алфа (velmanase alfa)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Lamzede и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да се използва Lamzede

Как се използва Lamzede

Възможни нежелани реакции

Как се съхранява Lamzede

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Lamzede и за какво се използва

Lamzede съдържа активното вещество велманаза алфа, което принадлежи към група лекарства,

известни като средства за ензимозаместваща терапия. Той се използва за лечение на пациенти с

лека до умерена алфа-манозидоза. Прилага се за лечение на неневрологичните симптоми на

заболяването.

Заболяването алфа-манозидоза е рядко генетично нарушение, причинено от липсата на ензим,

наречен алфа-манозидаза, който е необходим за разграждането на определени захарни

съединения (наречени „богати на маноза олигозахариди“) в организма. Когато този ензим

липсва или не действа правилно, тези захарни съединения се натрупват в клетките и

причиняват признаците и симптомите на заболяването. Тези типични прояви на заболяването

включват отличителни черти на лицето, умствено изоставане, затруднен контрол на

движенията, трудно чуване и затруднен говор, чести инфекции, проблеми с костите, мускулна

болка и слабост.

Велманаза алфа е предназначена за заместване на липсващия ензим при пациенти със

заболяването алфа-манозидоза. Това може да подобри симптомите на заболяването.

2.

Какво трябва да знаете, преди да се използва Lamzede

Lamzede не трябва да се използва

ако сте алергични към велманаза алфа или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да се използва Lamzede.

Ако се лекувате с Lamzede, може да получите нежелани реакции по време на или

непосредствено след вливането (инфузията) за прилагане на лекарството (вижте точка 4) Това е

известно като

реакция, свързана с инфузията,

и понякога може да е тежка.

Реакциите, свързани с инфузията, включват замаяност, главоболие, гадене, ниско кръвно

налягане, умора и повишена температура. Ако получите реакция, свързана с инфузията,

трябва незабавно да информирате Вашия лекар

Ако имате реакция, свързана с инфузията, може да Ви бъдат дадени допълнителни

лекарства за лечение или за предотвратяване на бъдещи реакции. Тези лекарства може да

включват лекарства, използвани за лечение на алергии (антихистамини), лекарства,

използвани за лечение на повишена температура (антипиретици) и лекарства за

овладяване на възпалението (кортикостероиди).

Ако реакцията, свързана с инфузията, е тежка, Вашият лекар веднага ще спре инфузията

и ще започне да Ви прилага подходящо лечение.

Ако реакциите, свързани с инфузията, са тежки и/или лекарството не действа, Вашият

лекар ще направи кръвен тест, за да провери за наличие на антитела, които биха могли да

повлияят резултата от Вашето лечение.

В повечето случаи все пак може да продължат да Ви прилагат Lamzede, дори ако

получите реакция, свързана с инфузията.

Други лекарства и Lamzede

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Lamzede трябва да се прилага по време на бременност само при медицинска необходимост. Не

е известно дали велманаза алфа преминава в кърмата. Lamzede може да се прилага в периода на

кърмене.

Шофиране и работа с машини

Lamzede не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

Lamzede съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на дозова единица, т.е. може да се

каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как се използва Lamzede

Това лекарство трябва да се използва само под наблюдението на лекар с опит в лечението на

алфа-манозидоза или други подобни заболявания и трябва да се прилага само от медицински

специалист.

Дозировка

Препоръчителната доза Lamzede е 1 mg/kg телесно тегло, прилагана веднъж седмично.

Употреба при деца и юноши

Lamzede може да се прилага при деца и юноши при същата доза и честота както при

възрастните.

Приложение

Lamzede се доставя във флакон като прах за инфузия, който ще бъде приготвен с вода за

инжекции, преди да бъде приложен.

След като бъде приготвено, лекарството ще Ви бъде приложено чрез инфузионна помпа

(инфузия) във вена за период от най-малко 50 минути под наблюдението на Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Повечето нежелани реакции възникват по време на инфузия или малко след

това („реакция, свързана с инфузията“, вижте „Предупреждения и предпазни мерки“ в точка 2).

Докато сте на лечение с Lamzede, може да получите някои от следните реакции:

Сериозни нежелани реакции

Чести

нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

загуба на съзнание (припадък, който може да е предшестван от чувство на замаяност,

прималяване или обърканост)

остра бъбречна недостатъчност (проблеми с бъбреците, които могат да бъдат разпознати

по задържане на течности, подуване на краката, глезените или стъпалата, сънливост,

задух или умора)

свръхчувствителност и сериозна алергична реакция (симптомите включват локализиран

или дифузен сърбеж по кожата, замаяност, затруднено дишане, болка в гърдите, студени

тръпки, треска, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане, диария или болки в

червата, подуване на гърлото, лицето, устните или езика)

Ако получите някакви нежелани реакции като тези, моля, информирайте Вашия лекар

веднага.

Други нежелани реакции

Много чести

нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

диария

увеличаване на теглото

треска/повишена температура

Чести

нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

бавен пулс (брадикардия)

посиняване на кожата и устните (цианоза)

психотично поведение (умствено заболяване с халюцинации, затруднение в мисловната

дейност и разбирането за реалността, безпокойство), трудно заспиване

състояние на обърканост, припадък, тремор, замаяност, главоболие

чревна (коремна) болка, дразнене на стомаха, причинено от киселините, подпомагащи

храносмилането (рефлукс гастрит), гадене, повръщане

болка на мястото на приложение на инфузията, усещане за горещина, физическо

неразположение, умора

кожни обриви (уртикария), увеличено изпотяване (хиперхидроза)

кървене от носа

болки в ставите, болки в гърба, скованост на ставите, болки в мускулите, болки в

крайниците (ръцете, краката)

дразнене на очите, подуване на клепачите (оток на клепачите), зачервяване на очите

повишен апетит

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как се съхранява Lamzede

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „EXP“/„Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C - 8°C).

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След разтваряне, лекарството трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага,

приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при 2°C до 8°C.

Това лекарство не трябва да се използва, ако приготвеният разтвор съдържа

непрозрачни

частици или цветът му е променен

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Lamzede

Активно вещество: велманаза алфа.

Един флакон съдържа 10 mg велманаза алфа.

След разтваряне, един милилитър разтвор съдържа 2 mg велманаза алфа (10 mg/5 ml).

Други съставки: динатриев фосфат дихидрат, натриев дихидрогенфосфат дихидрат,

манитол и глицерин.

Как изглежда Lamzede и какво съдържа опаковката

Lamzede е бял до почти бял прах за инфузионен разтвор, доставян в стъклен флакон.

Всяка картонена опаковка съдържа 1, 5 или 10 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Италия

Производител

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo, 96

43122 Parma

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че

поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи

пълна информация за лекарството.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата

информация за лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти.

Lamzede изисква приготвяне на разтвор и е предназначен само за интравенозна инфузия.

Всеки флакон е само за еднократна употреба.

Указания за приготвяне на разтвора и приложение

Разтворът на Lamzede трябва да се приготвя и прилага от медицински специалист.

По време на приготвянето трябва да се използва асептична техника. По време на приготвянето

не трябва да се използват игли с филтър.

Необходимият брой флакони трябва да се изчислява на базата на индивидуалното тегло

на пациента. Препоръчителната доза при 1 mg/kg се определя, като се използва следната

формула:

Теглото на пациента (kg) × дозата (mg/kg) = дозата на пациента (в mg)

Дозата на пациента (в mg), разделена на 10 mg/флакон (съдържание на един

флакон) = броя флакони, които трябва да бъдат разтворени. Ако изчисленият брой

флакони включва част от флакон, той трябва да се закръгли до следващото цяло

число.

Приблизително 30 минути преди приготвянето на разтвора, от хладилника трябва

да се извадят необходимият брой флакони. Флаконите трябва да достигнат

температурата на околната среда (между 15°C и 25°C) преди разтварянето.

Всеки флакон се разтваря с бавно инжектиране на 5 ml вода за инжекции върху

вътрешната страна на стената на флакона. Всеки милилитър приготвен разтвор съдържа

2 mg велманаза алфа. Трябва да се приложи само съответстващият на препоръчителната

доза обем.

Пример:

Теглото на пациента (44 kg) × дозата (1 mg/kg) = дозата на пациента (44 mg)

44 mg, разделени на 10 mg/флакон = 4,4 флакона, следователно, трябва да се

приготви разтвор от 5 флакона.

От общия обем на приготвения разтвор трябва да се приложат само 22 ml

(съответстващи на 44 mg).

Прахът трябва да се разтвори във флакона с бавно добавяне на водата за инжекции на

капки, така че да се стича надолу по вътрешната страна на флакона, а не направо върху

лиофилизирания прах. Трябва да се избягва силно изтласкване на водата за инжекции от

спринцовката върху праха, за да се сведе до минимум разпенването. Флаконите с

приготвеният разтвор трябва да останат изправени върху масата за около 5-10 минути.

След това всеки флакон трябва да се наклони и да се търкаля внимателно за

15-20 секунди, за да се ускори процеса на разтваряне. Флаконът не трябва да се обръща,

върти или разклаща.

Веднага след приготвянето разтворът трябва да се прегледа визуално за наличие на

видими частици и промяна на цвета. Разтворът трябва да е бистър и

да не се използва,

ако се забелязват непрозрачни частици или цветът му е променен.

Поради естеството

на лекарствения продукт, приготвеният разтвор може понякога да съдържа известно

количество протеинови частици под формата на тънки бели нишки или полупрозрачни

фибри, които ще бъдат отделени чрез вградения филтър по време на инфузията (вж. точка

„д“).

Приготвеният разтвор трябва да се изтегли бавно и внимателно от всеки флакон, за да се

избегне разпенване в спринцовката. Ако обемът на разтвора надвишава вместимостта на

една спринцовка, трябва да се приготви необходимият брой спринцовки, за да се направи

бърза смяна на спринцовката по време на инфузията.

Приготвеният разтвор трябва да се прилага, като се използва инфузионна система,

снабдена с помпа и вграден филтър 0,22 µm с ниско протеинно свързване.

Общият обем на инфузията се определя в зависимост от теглото на пациента и трябва да

се приложи в продължение на минимум 50 минути. За пациенти с тегло по-малко от 18 kg

и които получават по-малко от 9 ml приготвен разтвор, скоростта на инфузията трябва да

се изчисли така, че времето на инфузията да е ≥ 50 минути. Максималната скорост на

инфузията е 25 ml/час. Времето на инфузията може да бъде изчислено от следната

таблица:

Тегло на

пациента

(kg)

Доза

(ml)

Максимал-

на скорост

на инфузия

(ml/час)

Минимал-

но време на

инфузия

(min)

Тегло на

пациента

(kg)

Доза

(ml)

Максимал-

на скорост

на инфузия

(ml/час)

Минимал-

но време

на инфузия

(min)

5

53

26,5

6

54

7

55

27,5

8

56

9

57

28,5

10

58

11

59

29,5

12

60

13

61

30,5

14

62

15

63

31,5

16

64

17

10,2

65

32,5

18

10,8

66

19

11,4

67

33,5

20

68

21

10,5

12,6

69

34,5

22

13,2

70

23

11,5

13,8

71

35,5

Тегло на

пациента

(kg)

Доза

(ml)

Максимал-

на скорост

на инфузия

(ml/час)

Минимал-

но време на

инфузия

(min)

Тегло на

пациента

(kg)

Доза

(ml)

Максимал-

на скорост

на инфузия

(ml/час)

Минимал-

но време

на инфузия

(min)

24

14,4

72

25

12,5

73

36,5

26

15,6

74

27

13,5

16,2

75

37,5

28

16,8

76

29

14,5

17,4

77

38,5

30

78

31

15,5

18,6

79

39,5

32

19,2

80

33

16,5

19,8

81

40,5

34

20,4

82

35

17,5

83

41,5

36

21,6

84

37

18,5

22,2

85

42,5

38

22,8

86

39

19,5

23,4

87

43,5

40

88

41

20,5

24,6

89

44,5

42

90

43

21,5

91

45.5

44

92

45

22,5

93

46,5

46

94

47

23,5

95

47,5

48

96

49

24,5

97

48,5

50

98

51

25,5

99

49,5

52

Когато се изпразни последната спринцовка, дозиращата спринцовка се сменя със

спринцовка 20 ml, пълна с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор. През

инфузионната система трябва да се приложи обем от 10 ml разтвор на натриев хлорид, за

да се достави на пациента оставащата в системата част от Lamzede.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Lamzede 10 mg прах за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 10 mg велманаза алфа (velmanase alfa)*.

След реконституиране един милилитър разтвор съдържа 2 mg велманаза алфа (10 mg/5 ml).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

* Велманаза алфа се произвежда в клетки от яйчник на китайски хамстер (Chinese Hamster

Ovary, CHO) с използване на рекомбинантна ДНК технология.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инфузионен разтвор

Бял до почти бял прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Ензимозаместваща терапия за лечение на неневрологични прояви при пациенти с лека до

умерена алфа-манозидоза. Вижте точки 4.4 и 5.1.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на пациенти с

алфа-манозидоза или в приложението на други ензимозаместващи терапии (ЕЗТ) за нарушение

в лизозомното съхранение. Приложението на Lamzede трябва да се провежда от медицински

специалист, способен да се справя с ЕЗТ и спешни медицински случаи.

Дозировка

Препоръчителната схема на прилагане е 1 mg/kg телесно тегло, приложени веднъж седмично

чрез интравенозна инфузия с контролирана скорост. За скоростта на инфузията вижте точка

„Начин на приложение“.

Специални популации

Бъбречно или чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане.

Старческа възраст

Липсват данни и няма описано съответно приложение при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Не се налага коригиране на дозата при педиатричната популация.

Начин на приложение

Само за интравенозна инфузия.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

Приготвеният разтвор на Lamzede трябва да се прилага, като се използва инфузионна система,

снабдена с помпа и вграден филтър 0,22 µm с ниско протеинно свързване. Продължителността

на инфузията трябва да се изчислява индивидуално, като се има предвид максимална скорост

на инфузия 25 ml/час за контрол на протеинния товар. Продължителността на инфузията трябва

да е минимум 50 минути. По-бавна скорост на инфузията може да бъде предписана по преценка

на лекаря, когато е клинично подходящо, например в началото на лечението или в случай на

предишни реакции, свързани с инфузията (РСИ).

За изчисляването на скоростта и времето на инфузията на базата на телесното тегло вижте

таблицата в точка 6.6.

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за РСИ най-малко в продължение на един час след

инфузията според клиничните условия и преценката на лекаря. За допълнителни указания

вижте точка 4.4.

4.3

Противопоказания

Тежка алергична реакция към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефектите от лечението с велманаза алфа трябва да се оценяват периодично и да се обмисли

прекратяване на лечението при случаи, когато не се наблюдават ясно изразени ползи.

Тъй като кумулирането на крайните органни поражения прогресира с течение на времето, по-

трудно е лечението да доведе до обратимост на увреждането или да покаже подобрение. Както

при други ензимозаместващи терапии, велманаза алфа не преминава през кръвно-мозъчната

бариера. Лекуващият лекар трябва да има предвид, че приложението на велманаза алфа не

повлиява необратимите усложнения (т.е. скелетни деформации, мултиплена дизостоза,

неврологични прояви и нарушена когнитивна функция).

Свръхчувствителност

Реакции на свръхчувствителност се съобщават при пациенти в клиничните проучвания. Трябва

да има готовност за подходяща медицинска помощ при приложение на велманаза. Ако

възникнат тежки алергични или анафилактичен тип реакции, се препоръчва незабавно

преустановяване на приложението на велманаза алфа и трябва да се спазват медицинските

стандарти за спешно лечение.

Реакции, свързани с инфузията

Приложението на велманаза алфа можа да доведе до РСИ, включително анафилактоидна

реакция (вж. точка 4.8). Наблюдаваните РСИ при клиничните проучвания на велманаза алфа се

характеризират с бърза поява на симптоми и са леки до умерени по тежест.

Овладяването на РСИ трябва да се базира на тежестта на реакцията и включва забавяне на

скоростта на инфузията, лечение с лекарствени продукти като антихистамини, антипиретици

и/или кортикостероиди и/или спиране и възобновяване на лечението с увеличено време на

инфузия. Премедикация с антихистамини и/или кортикостероиди може да предотврати

последващи реакции в онези случаи, при които се е наложило симптоматично лечение. По

време на клиничните проучвания на повечето пациенти не е правена рутинна премедикация

преди инфузия на велманаза алфа.

В случай на възникване на симптоми като ангиоедем (подуване на езика и гърлото), обструкция

на горните дихателни пътища или хипотония по време на или непосредствено след инфузия,

трябва да се подозират анафилаксия или анафилактоидна реакция. В такъв случай, лечението с

антихистамини и кортикостероиди трябва да се счита за подходящо. В най-тежките случаи

трябва да се спазват съвременните медицински стандарти за спешно лечение.

Пациентът трябва да остане под наблюдение за РСИ в продължение на един час или по-дълго

след инфузията, по преценка на лекуващия лекар.

Имуногенност

Антитела могат да играят роля в реакциите, свързани с инфузията, наблюдавани при употреба

на велманаза алфа. За по-нататъшна оценка на тази връзка, при случаи на развитие на тежка

РСИ или липса или загуба на ефект от лечението, пациентите трябва да бъдат изследвани за

наличие на анти-велманаза алфа антитела. В случай на влошаване на състоянието на пациента

по време на ЕЗТ, трябва да се обсъди спиране на лечението.

Съществува потенциал за имуногенност.

В изследователските и основните клинични проучвания по всяко време на лечението,

8 пациенти от 33 (24%) са развили антитела от клас IgG към велманаза алфа.

В едно педиатрично клинично проучване при пациенти под 6-годишна възраст 4 от 5 пациенти

(80%) са развили антитела от клас IgG към велманаза алфа. В това проучване тестът за

имуногенност е направен с различен и по-чувствителен метод и по тази причина честотата на

развитие на антитела от клас IgG към велманаза алфа при пациентите е по-висока, но не е

сходна с данните от предишни проучвания.

Не е установена ясна връзка между титрите на антителата (ниво на велманаза алфа IgG

антитела) и намаляването на ефикасността или възникването на анафилаксия или други

реакции на свръхчувствителност.

Не е доказано, че развитието на антитела повлиява клиничната ефикасност или безопасност.

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се

каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на велманаза алфа при бременни жени. Проучванията при

животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността,

ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие (вж. точка 5.3).

Тъй като употребата на велманаза алфа има за цел да нормализира нивата на алфа-манозидазата

при пациенти с алфа-манозидоза, Lamzede трябва да се прилага по време на бременност само

при категорична необходимост.

Кърмене

Не е известно дали велманаза алфа или нейните метаболити се екскретират в кърмата. Въпреки

това, абсорбцията на всяко количество велманаза алфа, поето с кърмата, при кърмачето се

счита за минимална и следователно не се очакват неблагоприятни ефекти. Lamzede може да се

прилага в периода на кърмене.

Фертилитет

Липсват клинични данни за ефектите на велманаза алфа върху фертилитета. Проучванията при

животни не дават доказателства за нарушен фертилитет.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Lamzede не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са увеличаване на теглото (15%), РСИ (13%),

диария (10%), главоболие (7%), артралгия (7%), повишен апетит (5%) и болки в крайниците

(5%).

Повечето от тези нежелани реакции са несериозни. РСИ включват свръхчувствителност при

3 пациенти и анафилактоидна реакция при 1 пациент. Тези реакции са леки до умерени по

тежест.

Наблюдавани са общо 4 сериозни нежелани реакции (загуба на съзнание при 1 пациент, остра

бъбречна недостатъчност при 1 пациент, студени тръпки и хипертермия при 1 пациент). При

всички случаи е настъпило възстановяване на пациентите без последствия.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Нежеланите реакции, отразяващи експозицията на 38 пациенти, лекувани с велманаза алфа в

клиничните проучвания, са изброени в таблица 1 по-долу. Нежеланите реакции са

класифицирани по системо-органен клас и предпочитан термин съгласно конвенцията за

честота по MedDRA. Честотата се определя като: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10),

нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000) или с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 1: Нежелани реакции, съобщени в клиничните проучвания при пациенти с

алфа-манозидоза, лекувани с велманаза алфа

Системо-органен клас

Нежелана реакция

Честота

Нарушения на имунната система

Свръхчувствителност

Чести

Анафилактоидна реакция

Чести

Нарушения на метаболизма и

храненето

Повишен апетит

Чести

Психични нарушения

Психотично поведение

Чести

Начална инсомния

Чести

Системо-органен клас

Нежелана реакция

Честота

Нарушения на нервната система

Състояние на обърканост

Чести

Загуба на съзнание

)

Чести

Синкоп

Чести

Тремор

Чести

Замаяност

Чести

Главоболие

Чести

Нарушения на очите

Дразнене на очите

Чести

Подуване на клепачите

Чести

Очна хиперемия

Чести

Сърдечни нарушения

Брадикардия

Чести

Цианоза

Чести

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Кръвотечение от носа

Чести

Стомашно-чревни нарушения

Диария

Много чести

Коремна болка

Чести

Болка в горната част на корема

Чести

Гадене

Чести

Повръщане

Чести

Рефлукс гастрит

Чести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Уртикария

Чести

Хиперхидроза

Чести

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Артралгия

Чести

Болка в гърба

Чести

Скованост на ставите

Чести

Миалгия

Чести

Болки в крайниците

Чести

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Остра бъбречна недостатъчност

Чести

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Пирексия

Много чести

Болка на мястото на поставяне на

катетъра

Чести

Студени тръпки

Чести

Усещане за горещина

Чести

Умора

Чести

Физическо неразположение

Чести

Изследвания

Увеличаване на теглото

Много чести

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Главоболие, свързано с

процедурата

Чести

Предпочитани термини, считани за РСИ, както е описано в точката по-долу

Избрани нежелани реакции, както е описано в точката по-долу

Описание на избрани нежелани реакции

Реакции, свързани с инфузията

Има съобщения за РСИ (включително свръхчувствителност, цианоза, гадене, повръщане,

пирексия, студени тръпки, усещане за горещина, физическо неразположение, уртикария,

анафилактоидна реакция и хиперхидроза) при 13% от пациентите (5 от 38 пациенти) в

клиничните изпитвания. Всички са леки или умерени по тежест и 2 са съобщени като сериозна

нежелана реакция. Всички пациенти, които са имали РСИ, са се възстановили.

Остра бъбречна недостатъчност

В клиничните проучвания, един пациент е получил остра бъбречна недостатъчност, считана за

вероятно свързана с лечението по време на проучването. Острата бъбречна недостатъчност е

била умерена по тежест и е довела до временно преустановяване на лечението по време на

проучването и напълно е отшумяла в рамките на 3 месеца. Съпътстващото дългосрочно

лечение с високи дози ибупрофен е отбелязано като потенциална причина, допринасяща за

възникване на събитието.

Загуба на съзнание

При един пациент се съобщава за загуба на съзнание с настъпило възстановяване след няколко

секунди, което е счетено за свързано с лечението по време на проучването. На пациента е

направена инфузия на физиологичен разтвор в болнични условия и след това е бил изписан

след 6-часово наблюдение.

По-късно пациентът е получавал епилептични припадъци, които не са счетени за свързани.

Педиатрична популация

Деца под 6-годишна възраст

Общо 5 пациенти с алфа-манозидоза под 6-годишна възраст са получавали велманаза алфа в

едно клинично проучване. Профилът на безопасност е сходен с този, наблюдаван при

предишните проучвания – със сходна честота, вид и тежест на нежеланите събития.

Деца на възраст от 6 до 17 години

Профилът на безопасност на велманаза алфа в клиничните проучвания, включващи деца и

юноши, е сходен с този, наблюдаван при възрастни пациенти. Общо 58% от пациентите (19 от

33) с алфа-манозидоза, получавали велманаза алфа в клиничните проучвания, са били на

възраст от 6 до 17 години при започване на проучването.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма опит с предозиране на велманаза алфа. Максималната доза велманаза алфа при

клиничните проучвания е единично приложение на 100 eдиници/kg (приблизително

съответстващи на 3,2 mg/kg). По време на инфузията при тази по-висока доза е наблюдавано

краткотрайно (5 часа) умерено повишаване на температурата при един пациент. Не е

приложено никакво лечение.

За овладяването на нежеланите реакции вижте точки 4.4 и 4.8.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства, повлияваща храносмилателната система и

метаболизма, ензими, ATC код: A16AB15

Механизъм на действие

Велманаза алфа, активното вещество на Lamzede, е рекомбинантна форма на човешка

алфа-манозидаза. Аминокиселинната последователност на мономерния протеин е идентична с

тази на естествено съществуващия ензим алфа-манозидаза при хората.

Велманаза алфа е предназначена да бъде добавена към или да замести естествената алфа-

манозидаза, един ензим, който катализира последователното разграждане на хибридни или

комплексни високоманозни олигозахариди в лизозомата, водещо до намаляване на

количеството на кумулираните богати на маноза олигозахариди.

Клинична ефикасност и безопасност

Общо 33 пациенти, включени в изследователски и основни проучвания (20 мъже и 13 жени, на

възраст в интервала от 6 до 35 години), са били с експозиция на велманаза алфа в пет клинични

проучвания. На пациентите е поставяна диагноза въз основа на активност на алфа-манозидазата

<10% от нормалната активност в левкоцитите в кръвта. Пациенти с най-тежкия бързо

прогресиращ фенотип (с влошаване в рамките на една година и засягане на централната нервна

система) са били изключвани. На базата на този критерий са включени пациенти с лека до

умерена форма на заболяването, показващи различна тежест със способност да проведат теста

за издръжливост, голяма вариабилност на клиничните прояви и на възрастта, когато

заболяването се е появило.

Оценени са общите ефекти от лечението в областите: фармакодинамика (понижаване на

серумната концентрация на олигозахаридите), функционална (триминутен тест с изкачване на

стълби (three-minute stair climbing test, 3MSCT), тест с шестминутно ходене (six-minute walking

test, 6MWT) и форсиран витален капацитет (ФВК) - % от прогнозирания)) и качество на живот

(индекс на инвалидизация по Въпросника за оценка на здравословното състояние в детска

възраст (childhood health assessment questionnaire, CHAQ disability index (DI)) и оценка на

болката по Визуалната аналогова скала на CHAQ (CHAQ visual analogue scale, CHAQ-VAS)).

В основното многоцентрово, двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване

фаза 3 с паралелни групи - rhLAMAN-05 са изследвани ефикасността и безопасността при

многократно приложение на велманаза алфа в продължение на 52 седмици при доза 1 mg/kg,

прилагана веднъж седмично като интравенозна инфузия. Включени са общо 25 пациенти,

включително 12 педиатрични пациенти (възрастов интервал: 6 до 17 години; средно:

10,9 години) и 13 възрастни пациенти (възрастов интервал: 18 до 35 години; средно: 24,6).

Всички, с изключение на един пациент, не са били лекувани преди това с велманаза алфа. Общо

15 пациенти (7 педиатрични и 8 възрастни) са получавали активно лечение и 10 пациенти са

получавали плацебо (5 педиатрични и 5 възрастни). Резултатите (серумна концентрация на

олигозахариди, 3MSCT, 6MWT и ФВК%) са представени в таблица 2. Доказан е

фармакодинамичен ефект със статистически значимо понижаване на серумните олигозахариди

в сравнение с плацебо. Резултатите, наблюдавани при пациенти под 18-годишна възраст,

показват подобрение. При пациенти над 18 години се наблюдава стабилизиране. Цифровото

изражение на подобрението при повечето клинични крайни точки спрямо плацебо (2 до 8 %),

отбелязано през годината на наблюдение, може да е показателно за способността на велманаза

алфа да забавя прогресията на съществуващото заболяване.

Таблица 2: Резултати от плацебо-контролираното клинично проучване rhLAMAN-05

(източник на данни: rhLAMAN-05)

Лечение с

велманаза алфа за 12 месеца

(n=15)

Лечение с

плацебо за 12 месеца

(n=10)

Велманаза

алфа

спрямо

плацебо

Пациенти

Действителна

стойност на

изходно ниво

Средна

стойност (SD)

Абсолютна

промяна от

изходно

ниво

Средна

стойност

Действителна

стойност на

изходно ниво

Средна

стойност (SD)

Абсолютна

промяна от

изходно

ниво

Средна

стойност

Коригирана

средна

разлика

Серумна концентрация на олигозахариди (μmol/l)

Общо

(1)

[95% ДИ]

p-стойност

6,8 (1,2)

-5,11

[-5,66; -4,56]

6,6 (1,9)

-1,61

[-2,28; -0,94]

-3,50

[-4,37; -2,62]

p<0,001

<18 години

(2)

7,3 (1,1)

-5,2 (1,5)

6,0 (2,4)

-0,8 (1,7)

≥18 години

(2)

6,3 (1,1)

-5,1 (1,0)

7,2 (1,0)

-2,4 (1,4)

3MSCT (стъпки/min)

Общо

(1)

[95% ДИ]

p-стойност

52,9 (11,2)

0,46

[-3,58; 4,50]

55,5 (16,0)

-2,16

[-7,12; 2,80]

2,62

[-3,81; 9,05]

p=0,406

<18 години

(2)

56,2 (12,5)

3,5 (10,0)

57,8 (12,6)

-2,3 (5,4)

≥18 години

(2)

50,0 (9,8)

-1,9 (6,7)

53,2 (20,1)

-2,5 (6,2)

6MWT (метри)

Общо

(1)

[95% ДИ]

p-стойност

459,6 (72,26)

3,74

[-20,32;

27,80]

465,7 (140,5)

-3,61

[-33,10;

25,87]

7,35

[-30,76; 45,46]

p=0,692

<18 години

(2)

452,4 (63,9)

12,3 (43,2)

468,8 (79,5)

3,6 (43,0)

≥18 години

(2)

465,9 (82,7)

-2,5 (50,4)

462,6 (195,1)

-12,8 (41,6)

ФВК (% от предсказания)

Общо

(1)

[95% ДИ]

p-стойност

81,67 (20,66)

8,20

[1,79; 14,63]

90,44 (10,39)

2,30

[-6,19; 10,79]

5,91

[-4,78; 16,60]

p=0,278

<18 години

(2)

69,7 (16,8)

14,2 (8,7)

88,0 (10,9)

8,0 (4,2)

≥18 години

(2)

93,7 (17,7)

2,2 (7,2)

92,4 (10,8)

-2,8 (15,5)

(1)

Общо за всички: представени са коригираната средна промяна и коригираната средна

разлика, изчислени по модел ANCOVA

(2)

По възраст: представени са некоригирана средна стойност и стандартно отклонение (SD).

Дългосрочната ефикасност и безопасност на велманаза алфа са изследвани в неконтролираното,

открито клинично проучване фаза 3 rhLAMAN-10 при 33 пациенти (19 педиатрични и

14 възрастни, от 6 до 35 години, при започване на лечението), които са участвали преди това в

проучвания на велманаза алфа. Създадена е интегрирана база данни чрез обединяване на

кумулативни бази данни от всички клинични проучвания с велманаза алфа. Установени са

статистически значими подобрения в нивата на серумните олигозахариди, 3MSCT,

белодробната функция, серумния IgG и оценката на качеството на живот по 5-измерната

европейска скала за качеството на живот (euro quality of life-5 dimensions, EQ-5D-5L) във

времето, до последното наблюдение (таблица 3). Ефектите на велманаза алфа са по-ясно

изразени при пациенти, по-млади от 18 години.

Таблица 3: Промяна в клиничните крайни точки от изходно ниво до последното

наблюдение в проучване rhLAMAN-10 (източник на данни: rhLAMAN-10)

Показател

Пациенти

n=33

Действителна

стойност на

изходно ниво

Средна стойност

(SD)

% промяна от

изходно ниво

при последното

наблюдение

(SD)

p-стойност

[95% ДИ]

Серумна концентрация на

олигозахариди (µmol/l)

Обща

6,90

(2,30)

-62,8

(33,61)

<0,001

[-74,7; -50,8]

3MSCT (стъпки/min)

Общо

53,60

(12,53)

13,77

(25,83)

0,004

[4,609; 22,92]

6MWT (метри)

Общо

466,6

(90,1)

(22,0)

0,071

[-0,7; 14,9]

ФВК (% от

прогнозирания)

Общо

84,9

(18,6)

10,5

(20,9)

0,011

[2,6; 18,5]

Данните предполагат, че полезните ефекти от лечението с велманаза алфа намаляват с

увеличаване на тежестта на заболяването и свързаните със заболяването респираторни

инфекции.

Един post hoc мултипараметричен анализ на отговорилите на лечението потвърждава ползата

от по-продължителното лечение с велманаза алфа при 87,9% от отговорилите на лечението в

поне 2 области при последното наблюдение (таблица 4).

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация