Lamivudine/Zidovudine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lamivudine, azt

Предлага се от:

Teva Pharma B.V. 

АТС код:

J05AR01

INN (Международно Name):

lamivudine, zidovudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Lamivudine / Zidovudine Teva е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на инфекция с вируса на човешка имунна недостатъчност (HIV).

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-02-28

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛАМИВУДИН/ЗИДОВУДИН TEVA 150 MG/300 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
lamivudine/zidovudine (ламивудин/зидовудин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако
получите
някакви
нежелани
лекарствени
реакции,
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт.
Това
включва
и
всички
възможни
нежелани
реакции,
неописани
в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ламивудин/Зидовудин Teva и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ламивудин/Зидовудин Teva
3.
Как да приемате Ламивудин/Зидовудин
Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Ламивудин/Зидовудин Teva
6.
Съдържание на опаковката и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ламивудин/Зидовудин Teva 150 mg/300 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка
филмирана
таблетка
съдържа
150 mg
ламивудин
(lamivudine)
и
300
mg
зидовудин
(zidovudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, с форма на капсула,
двойноизпъкнала филмирана таблетка с
делителна черта – гравирана
с “L/Z” от едната страна и “150/300” от
другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ламивудин/Зидовудин Teva е показан за
комбинирано антиретровирусно лечение
на инфекция
с човешкия имунодефицитен вирус (HIV)
(вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар с опит в лечението на НIV
инфекцията.
Ламивудин/Зидовудин Teva може да се
приема със или без храна.
С цел осигуряване прилагането на
цялата доза, най-добре е
таблетката(ите) да се поглъщат без
да се разтрошават. При пациентите,
които не могат да поглъщат таблетки,
таблетките м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2023
Листовка Листовка чешки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2023
Листовка Листовка датски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2023
Листовка Листовка немски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2023
Листовка Листовка естонски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2023
Листовка Листовка гръцки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2023
Листовка Листовка английски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-03-2023
Листовка Листовка френски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2023
Листовка Листовка италиански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-03-2023
Листовка Листовка латвийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-03-2023
Листовка Листовка литовски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2023
Листовка Листовка унгарски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2023
Листовка Листовка малтийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-03-2023
Листовка Листовка полски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2023
Листовка Листовка португалски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-03-2023
Листовка Листовка румънски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2023
Листовка Листовка словашки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2023
Листовка Листовка словенски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-03-2023
Листовка Листовка фински 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2023
Листовка Листовка шведски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2023
Листовка Листовка норвежки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2023
Листовка Листовка исландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2023
Листовка Листовка хърватски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите