Krystexxa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

pegloticase

Предлага се от:

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

АТС код:

M04AX02

INN (Международно Name):

pegloticase

Терапевтична група:

Препарати против изгаряне

Терапевтична област:

подагра

Терапевтични показания:

Krystexxa е показан за лечение на тежки инвалидизиращи хронична tophaceous подагра при възрастни пациенти, които също може да има ерозивен съвместно участие и които не са успели да нормализират серумна пикочна киселина с ксантин оксидаза инхибитори при максимално медицински подходящи доза или за когото тези лекарства са противопоказани.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-01-08

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KRYSTEXXA 8 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
пеглотиказа
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява KRYSTEXXA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете KRYSTEXXA
3.
Как да използвате KRYSTEXXA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате KRYSTEXXA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KRYSTEXXA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
KRYSTEXXA съдържа активното вещество
пеглотиказа. Пеглотиказата
принадлежи към класа
антиподагрозни лекарства .
Пеглотиказата се използва за лечение
на тежка, хронична по
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
KRYSTEXXA 8 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 8 mg пеглотиказа
(pegloticase) (8 mg/ml концентрат).
Концентрацията
показва количеството на уриказната
част на пеглотиказата, без да се има
предвид пегилирането.
Активното вещество пеглотиказа е
ковалентен конюгат на уриказа,
получен от
генномодифициран щам на _Escherichia coli_ и
монометоксиполи (етилен гликол).
Действието на този продукт не трябва
да се сравнява с това на друг
пегилиран или непегилиран
протеин от същата терапевтична група.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър до леко опалесцентен безцветен
разтвор с pH 7.3±0.3.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
KRYSTEXXA е показан за лечение на тежка
инвалидизираща хронична подагра с
тофи при
възрастни пациенти, които също могат
да имат ерозивни поражения на ставите
и при които
нивото на пикочната киселина в серума
не може да се нормализира при
приложение на
подхо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-07-2016
Листовка Листовка чешки 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-07-2016
Листовка Листовка датски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-07-2016
Листовка Листовка немски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-07-2016
Листовка Листовка естонски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-07-2016
Листовка Листовка гръцки 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-07-2016
Листовка Листовка английски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-07-2016
Листовка Листовка френски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-07-2016
Листовка Листовка италиански 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-07-2016
Листовка Листовка латвийски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-07-2016
Листовка Листовка литовски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-07-2016
Листовка Листовка унгарски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-07-2016
Листовка Листовка малтийски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-07-2016
Листовка Листовка полски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-07-2016
Листовка Листовка португалски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-07-2016
Листовка Листовка румънски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-07-2016
Листовка Листовка словашки 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-07-2016
Листовка Листовка словенски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-07-2016
Листовка Листовка фински 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-07-2016
Листовка Листовка шведски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-07-2016
Листовка Листовка норвежки 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-07-2016
Листовка Листовка исландски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-07-2016
Листовка Листовка хърватски 22-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите