Kovaltry

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

октоког алфа

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

octocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Kovaltry може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-02-18

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KOVALTRY 250
IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
KOVALTRY 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOVALTRY 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOVALTRY 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOVALTRY 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
октоког алфа (рекомбинантен човешки
коагулационен фактор VІІІ)
_ _
(octocog alfa (recombinant human coagulation factor VIII))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kovaltry и за какво се
използва
2.
Какво трябва да зна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kovaltry 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Kovaltry 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Kovaltry 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Kovaltry 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Kovaltry 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Kovaltry 250 IU
прах и разтворител за инж
екционен разтвор
Kovaltry съдържа приблизително 250 IU (100 IU/1
ml) рекомбинантен човешки
коагулационен
фактор VIII (INN: октоког алфа (octocog alfa))
след реконституиране.
Kovaltry 500 I
U прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Kovaltry съдържа приблизително 500 IU (200 IU/1
ml) рекомбинантен човешки
коагулационен
фактор VIII (INN: октоког алфа (octocog alfa))
след реконституиране.
Kovaltry 1000 I
U прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Kovaltry съдържа приблизително 1000 IU (400 IU/1
ml) рекомбинантен човешки
коагулационен
фактор VІІІ (INN: октоког алфа (octocog alfa))
след реконституиране.
Kovaltry 2000 I
U прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Kovaltry съдържа приблизително 2000 IU (400 IU/1
ml) рекомбинантен човешки
коагулационен
фактор VIII (INN: октоког алфа (octocog alfa))
след реконституиран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2022
Листовка Листовка чешки 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2022
Листовка Листовка датски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2022
Листовка Листовка немски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2022
Листовка Листовка естонски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2022
Листовка Листовка гръцки 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2022
Листовка Листовка английски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-03-2016
Листовка Листовка френски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2022
Листовка Листовка италиански 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-03-2016
Листовка Листовка латвийски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-03-2016
Листовка Листовка литовски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2022
Листовка Листовка унгарски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2022
Листовка Листовка малтийски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-03-2016
Листовка Листовка полски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2022
Листовка Листовка португалски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-03-2016
Листовка Листовка румънски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2022
Листовка Листовка словашки 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2022
Листовка Листовка словенски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-03-2016
Листовка Листовка фински 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2022
Листовка Листовка шведски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2022
Листовка Листовка норвежки 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-07-2022
Листовка Листовка исландски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-07-2022
Листовка Листовка хърватски 26-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите