Kineret

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

анакинра

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

АТС код:

L04AC03

INN (Международно Name):

anakinra

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Rheumatoid; COVID-19 virus infection

Терапевтични показания:

Ревматоиден артрит (РА)Кинерет е показан при възрастни за лечение на признаци и симптоми на РА в комбинация с метотрексат, с неадекватен отговор на метотрексат само . COVID-19Kineret is indicated for the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in adult patients with pneumonia requiring supplemental oxygen (low- or high-flow oxygen) who are at risk of progressing to severe respiratory failure determined by plasma concentration of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) ≥ 6 ng/ml. Периодичната треска syndromesKineret е показан за лечение на следните аутовоспалительные синдроми периодична болест при възрастни, юноши, деца и бебета на възраст между 8 месеца и по-възрастни с телесно тегло от 10 кг и по-горе:криопиринассоциированные периодични синдроми (CAPS)с Кинерет е показан за лечение на покрива, в това число:за новородено-началото на Мультисистемное възпалително заболяване (НОМИД) / хроничен инфантильный неврологична, кожен, ставния синдром (Cinca)Макла-Уэллса синдром (Mw)семеен холод

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-03-08

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KINERET 100 MG/0,67 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ
Анакинра (Anakinra)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kineret и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Kineret
3.
Как да използвате Kineret
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kineret
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KINERET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Kineret съдържа активното вещество
анакинра. Това е вид цитокин
(
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kineret 100 mg/0,67 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
градуирана спринцовка съдържа 100 mg
анакинра (anakinra)*
на 0,67 ml (150 mg/ml).
* Човешки интерлевкин-1 рецепторен
антагонист (r-metHuIL-1ra), произведен в
клетки
_Escherichia coli_ чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция).
Бистър, безцветен до бял инжекционен
разтвор, който може да съдържа
свързани с продукта
полупрозрачни до бели аморфни
частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит (РА)
Kineret е предназначен за лечение при
възрастни на признаците и симптомите
на РА в
комбинация с метотрексат с
неадекватен отговор към
самостоятелно прилаган метотрексат.
COVID-19
Kineret e показан за лечение на
коронавирусна болест 2019 (COVID-19) при
възрастни
пациенти с пневмония, нуждаещи се от
допълнителен кислород (нископоточна
или
високопоточна кислородна терапия),
които са с риск от прогресия до тежка
дихателна
недостатъч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-07-2023
Листовка Листовка чешки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-07-2023
Листовка Листовка датски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-07-2023
Листовка Листовка немски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-07-2023
Листовка Листовка естонски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-07-2023
Листовка Листовка гръцки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-07-2023
Листовка Листовка английски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2021
Листовка Листовка френски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-07-2023
Листовка Листовка италиански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2021
Листовка Листовка латвийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2021
Листовка Листовка литовски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-07-2023
Листовка Листовка унгарски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-07-2023
Листовка Листовка малтийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2021
Листовка Листовка нидерландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2021
Листовка Листовка полски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-07-2023
Листовка Листовка португалски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2021
Листовка Листовка румънски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-07-2023
Листовка Листовка словашки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-07-2023
Листовка Листовка словенски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2021
Листовка Листовка фински 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-07-2023
Листовка Листовка шведски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-07-2023
Листовка Листовка норвежки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-07-2023
Листовка Листовка исландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-07-2023
Листовка Листовка хърватски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите