Kexxtone

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монензин (като натриев монензин)

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QA16QA06

INN (Международно Name):

monensin

Терапевтична група:

Говеда (крави и юници)

Терапевтична област:

Лекарства за профилактика и/или лечение acetonemia

Терапевтични показания:

За намаляване на честотата на кетозата в периферните млечни крави / юница, за които се очаква да развият кетоза.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-01-28

Листовка

                11
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ
ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
ФОЛИЕВА ТОРБИЧКА, СЪДЪРЖАЩА 1, 3 ИЛИ 5
ИНТРАРУМИНАЛНИ СРЕДСТВА С
НЕПРЕКЪСНАТО ОСВОБОЖДАВАНЕ
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Кекстон 32,4
g интраруминално средство за
непрекъснато
освобождаване за говеда
monensin
2.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ
35,2 g
monensin sodium
(еквивалентно
на 32,4 g
monensin)
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Интраруминално средство за
непрекъснато
освобождаване.
4.
РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА
1 интраруминално средство
3 интраруминални средства
5 интраруминални средства
5.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (млекодайни крави и юници).
6.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ_ _
7.
МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди употреба прочети листовката.
Интраруминално приложение
.
8.
КАРЕНТНИ СРОКОВЕ
Месо и вътрешни органи: нула дни
.
Мляко: нула дни
.
9.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Преди употреба прочети
листовката.
12
Поглъщането или пероралното
въздействие на монензин могат да
бъдат фатални за кучета,
коне и други еднокопитни, и токачки.
Не позволявайте на кучета, коне и
други еднокопитни
или токачки да имат достъп до
ветеринарномедицински пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Кекстон 32,4 g интраруминално средство
за непрекъснато
освобождаване за говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Monensin
32,4
g (еквивалентно
на 35,2
g
monensin sodium)
Всяко
интраруминално
средство
съдържа
12
субединици,
всяка
от
които
съдържа
2,7
g
monensin
(еквивалентно
на 2,9 g
monensin sodium).
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6
.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Интраруминално средство за
непрекъснато
освобождаване.
Цилиндрично
оранжево
полипропиленово
интраруминално
средство
с
уникален
идентификационен номер, с крилца и
сърцевина, изградена от 12 субединици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (млекодайни крави и юници)
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За
намаляване
на
случаите
на
кетоза
около
раждането
при
млекодайни
крави/юници,
предразположени към развитие на
кетоза.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни с
телесна маса под 300
kg.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-06-2021
Листовка Листовка чешки 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-06-2021
Листовка Листовка датски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-06-2021
Листовка Листовка немски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-06-2021
Листовка Листовка естонски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-06-2021
Листовка Листовка гръцки 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-06-2021
Листовка Листовка английски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-06-2021
Листовка Листовка италиански 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-06-2021
Листовка Листовка унгарски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-06-2021
Листовка Листовка малтийски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-06-2021
Листовка Листовка португалски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-06-2021
Листовка Листовка словашки 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-06-2021
Листовка Листовка словенски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-06-2021
Листовка Листовка шведски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-06-2021
Листовка Листовка норвежки 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-06-2021
Листовка Листовка исландски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-06-2021
Листовка Листовка хърватски 25-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите