Jentadueto

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

линаглиптин метформин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

A10BD11

INN (Международно Name):

linagliptin, metformin hydrochloride

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с тип-2 захарен диабет:Jentadueto е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти, не е достатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина, или тези, които вече били третирани с помощта на комбинация от линаглиптин метформин и. Jentadueto е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като добавка към диетата и физическите упражнения при възрастни пациенти, не е достатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-07-19

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JENTADUETO 2,5 MG / 850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
JENTADUETO 2,5 MG / 1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
линаглиптин/метформин хидрохлорид
(linagliptin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Jentadueto и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jentadueto
3.
Как да приемате Jentadueto
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jentadueto
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JENTADUETO И ЗА КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jentadueto 2,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Jentadueto 2,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jentadueto 2,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg
линаглиптин (linagliptin) и 850 mg метформин
хидрохлорид
(metformin hydrochloride).
Jentadueto 2,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg
линаглиптин (linagliptin) и 1 000 mg метформин
хидрохлорид
(metformin hydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Jentadueto 2,5 mg/850 mg филмирани таблетки
Овална, двойно-изпъкнала,
светлооранжева, филмирана таблетка с
размери 19,2 mm х 9,4 mm, с
вдлъбнати релефни означения - „D2/850“
от едната страна и логото на
компанията от другата
страна.
Jentadueto 2,5 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Овална, двойно-изпъкнала,
светлорозова, филмирана таблетка с
размери 21,1 mm х 9,7 mm, с
вдлъбнати релефни означения - „D2/1 000“
от едната страна и логото на
компанията от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Jentadueto е показан при възрастни със
захарен диабет тип 2, като допълнение
към диета и
упражнения за подобряване на
гл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2023
Листовка Листовка чешки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2023
Листовка Листовка датски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2023
Листовка Листовка немски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2023
Листовка Листовка естонски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2023
Листовка Листовка гръцки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2023
Листовка Листовка английски 10-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2016
Листовка Листовка френски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2023
Листовка Листовка италиански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2016
Листовка Листовка латвийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2016
Листовка Листовка литовски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2023
Листовка Листовка унгарски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2023
Листовка Листовка малтийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2016
Листовка Листовка полски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2023
Листовка Листовка португалски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2016
Листовка Листовка румънски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2023
Листовка Листовка словашки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2023
Листовка Листовка словенски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2016
Листовка Листовка фински 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2023
Листовка Листовка шведски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2023
Листовка Листовка норвежки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2023
Листовка Листовка исландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2023
Листовка Листовка хърватски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите