Jakavi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

руксолитиниб (като фосфат)

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EJ01

INN (Международно Name):

ruxolitinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Myeloproliferative Disorders; Polycythemia Vera; Graft vs Host Disease

Терапевтични показания:

Myelofibrosis (MF)Jakavi is indicated for the treatment of disease related splenomegaly or symptoms in adult patients with primary myelofibrosis (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post polycythaemia vera myelofibrosis or post essential thrombocythaemia myelofibrosis. Полицитемия Вера (PX)Jakavi е показан за лечение на възрастни пациенти с полицитемия вера, които са резистентни или с непоносимост към гидроксимочевины. Graft versus host disease (GvHD)Jakavi is indicated for the treatment of patients aged 12 years and older with acute graft versus host disease or chronic graft versus host disease who have inadequate response to corticosteroids or other systemic therapies (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-23

Листовка

                69
Б. ЛИСТОВКА
70
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JAKAVI 5 MG ТАБЛЕТКИ
JAKAVI 10 MG ТАБЛЕТКИ
JAKAVI 15 MG ТАБЛЕТКИ
JAKAVI 20 MG ТАБЛЕТКИ
руксолитиниб (ruxolitinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jakavi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jakavi
3.
Как да приемате Jakavi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jakavi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JAKAVI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Jakavi съдържа активното вещество
руксолитиниб.
Jakavi се използва за лечение н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jakavi 5 mg таблетки
Jakavi 10 mg таблетки
Jakavi 15 mg таблетки
Jakavi 20 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jakavi 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg
руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 71,45 mg лактоза
монохидрат.
Jakavi 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 142,90 mg лактоза
монохидрат.
Jakavi 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 214,35 mg лактоза
монохидрат.
Jakavi 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 285,80 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Jakavi 5 mg таблетки
Бяла до почти бяла кръгла таблетка, с
диаметър приблизително 7,5 mm, с
вдлъбнато релефно
означение „NVR“ от едната страна и
„L5“ от другата.
Jakavi 10 mg таблетки
Бяла до почти бяла кръг
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-05-2022
Листовка Листовка чешки 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-05-2022
Листовка Листовка датски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-05-2022
Листовка Листовка немски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-05-2022
Листовка Листовка естонски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-05-2022
Листовка Листовка гръцки 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-05-2022
Листовка Листовка английски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-05-2022
Листовка Листовка френски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-05-2022
Листовка Листовка италиански 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-05-2022
Листовка Листовка латвийски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-05-2022
Листовка Листовка литовски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-05-2022
Листовка Листовка унгарски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-05-2022
Листовка Листовка малтийски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-05-2022
Листовка Листовка нидерландски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-05-2022
Листовка Листовка полски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-05-2022
Листовка Листовка португалски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-05-2022
Листовка Листовка румънски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-05-2022
Листовка Листовка словашки 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-05-2022
Листовка Листовка словенски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-05-2022
Листовка Листовка фински 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-05-2022
Листовка Листовка шведски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-05-2022
Листовка Листовка норвежки 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-05-2022
Листовка Листовка исландски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-05-2022
Листовка Листовка хърватски 18-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите