Izba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

травопрост

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01EE04

INN (Международно Name):

travoprost

Терапевтична група:

Ophthalmologicals, Antiglaucoma preparations and miotics

Терапевтична област:

Ocular Hypertension; Glaucoma, Open-Angle

Терапевтични показания:

Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти с очна хипертензия или глаукома с отворен ъгъл (виж раздел 5. Намаляване на повишено вътреочното налягане педиатрични пациенти на възраст от 3 години < 18 години с очна хипертония или детска глаукома.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-02-20

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IZBA 30 МИКРОГРАМА/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
травопрост (travoprost)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IZBA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате IZBA
3.
Как да използвате IZBA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IZBA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IZBA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IZBA СЪДЪРЖА ТРАВОПРОСТ
, представител на група лекарства,
наречени
ПРОСТАГЛАНДИНОВИ
АНАЛОЗИ
.
IZBA
СЕ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IZBA 30 микрограма/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от разтвора съдържа 30
микрограма травопрост (travoprost).
Помощни вещества с известно действие
Eдин ml от разтвора съдържа 7,5 mg
пропиленгликол и 2 mg полиоксиетилен
хидрогенирано
рициново масло 40 (HCO-40) (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор (капки за очи)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане при възрастни пациенти с
очна хипертензия
или откритоъгълна глаукома при
възрастни (вж. точка 5.1).
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане при педиатрични пациенти на
възраст от
3 години до <18 години с очна
хипертензия или педиатрична глаукома
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
пациенти в старческа възраст _
Дозата е една капка травопрост в
конюнктивалния сак на засегнатото око
(очи) веднъж дневно.
Оптимален ефект се получава, ако
дозата се приложи вечер.
Препоръч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-11-2021
Листовка Листовка чешки 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-11-2021
Листовка Листовка датски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-11-2021
Листовка Листовка немски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-11-2021
Листовка Листовка естонски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-11-2021
Листовка Листовка гръцки 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-11-2021
Листовка Листовка английски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2017
Листовка Листовка френски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-11-2021
Листовка Листовка италиански 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2017
Листовка Листовка латвийски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2017
Листовка Листовка литовски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-11-2021
Листовка Листовка унгарски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-11-2021
Листовка Листовка малтийски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2017
Листовка Листовка полски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-11-2021
Листовка Листовка португалски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2017
Листовка Листовка румънски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-11-2021
Листовка Листовка словашки 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-11-2021
Листовка Листовка словенски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2017
Листовка Листовка фински 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-11-2021
Листовка Листовка шведски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-11-2021
Листовка Листовка норвежки 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-11-2021
Листовка Листовка исландски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-11-2021
Листовка Листовка хърватски 29-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите