Ixiaro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Японски енцефалит вирус, инактивиран (атенюиран щам SA14-14-2 отглеждани в vero клетки)

Предлага се от:

Valneva Austria GmbH

АТС код:

J07BA02

INN (Международно Name):

Japanese encephalitis vaccine (inactivated, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Encephalitis, Japanese; Immunization

Терапевтични показания:

Ixiaro е показан за активна имунизация срещу японски енцефалит при възрастни, юноши, деца и бебета на възраст два месеца и по-големи. Ixiaro трябва да бъдат проверени за употреба на лица, изложени на риск от заразяване чрез пътуване или по време на тяхната окупация.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-03-31

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IXIARO ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Aдсорбирана ваксина срещу японски
енцефалит (инактивирана)
(Japanese encephalitis vaccine (inactivated, adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ТАЗИ ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи Вие и Вашето дете да я
прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Тази ваксина е предписано единствено
и лично на Вас и/или Вашето дете. Не я
преотстъпвайте
на други хора.
•
Ако Вие и/или Вашето дете получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява IXIARO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие и/или
Вашето дете да получите IXIARO
3.
Как да използвате IXIARO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IXIARO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IXIARO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IXIARO е ваксина срещу вируса на японски
енцефалит.
Ваксината кара организма 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IXIARO инжекционна суспензия
Aдсорбирана ваксина срещу японски
енцефалит (инактивирана)
_Japanese encephalitis vaccine (inactivated, adsorbed) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) IXIARO съдържа:
Щам SA
14
-14-2 на вируса на японски енцефалит
(инактивиран),
1,2
6 AU
3
което съответства на активност ≤ 460 ng
ED
50
1
произведен във Vero клетки
2
адсорбиран върху алуминиев хидроксид,
хидратиран (приблизително 0,25
милиграма Al
3+
)
3
антигенни единици
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Това лекарство съдържа калий, по-малко
от 1 mmol (39 mg) на 0,5 ml единична доза, т.е.
практически
не съдържа калий, и по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg) на 0,5 ml единична доза, т.е.
може да се каже,
че практически не съдържа натрий.
Възможно е този продукт да съдържа
следи от остатъчен натриев
метабисулфит, който е под границата на
откриваемост.
Фосфатно буфериран физиологичен
разтвор 0,0067 M (в PO4) е със следния състав
на солите:
NaCl – 9 mg/ml
KH2PO4 – 0,144 mg/ml
Na2HPO4 – 0,795 mg/ml
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Бистра течност с бял преципитат.
4.
КЛИНИЧНИ ДАН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-04-2021
Листовка Листовка чешки 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-04-2021
Листовка Листовка датски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-04-2021
Листовка Листовка немски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-04-2021
Листовка Листовка естонски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-04-2021
Листовка Листовка гръцки 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-04-2021
Листовка Листовка английски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-03-2019
Листовка Листовка френски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-04-2021
Листовка Листовка италиански 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-03-2019
Листовка Листовка латвийски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-03-2019
Листовка Листовка литовски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-04-2021
Листовка Листовка унгарски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-04-2021
Листовка Листовка малтийски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-03-2019
Листовка Листовка полски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-04-2021
Листовка Листовка португалски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-03-2019
Листовка Листовка румънски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-04-2021
Листовка Листовка словашки 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-04-2021
Листовка Листовка словенски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-03-2019
Листовка Листовка фински 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-04-2021
Листовка Листовка шведски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-04-2021
Листовка Листовка норвежки 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-04-2021
Листовка Листовка исландски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-04-2021
Листовка Листовка хърватски 12-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-03-2019

Преглед на историята на документите