Ivabradine Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ивабрадин хидрохлорид

Предлага се от:

Zentiva, k.s.

АТС код:

C01EB17

INN (Международно Name):

ivabradine

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Angina Pectoris; Heart Failure

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис Ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersorin комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност Ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност NYHA II до IV клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-11

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИВАБРАДИН ZENTIVA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ИВАБРАДИН ZENTIVA 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ивабрадин (ivabradine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ивабрадин Zentiva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ивабрадин Zentiva
3.
Как да приемате Ивабрадин Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ивабрадин Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИВАБРАДИН ZENTIVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ивабрадин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ивабрадин Zentiva 5 mg филмирани таблетки
Ивабрадин Zentiva 7,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ивабрадин Zentiva 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
Ивабрадин Zentiva 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ивабрадин Zentiva 5 mg филмирани таблетки
Кръгли, двойноизпъкнали бели таблетки
с дълбока делителна черта от едната
страна и вдлъбнато
релефно означение „5” от другата
страна с диаметър 6,5 mm. Таблетката може
да бъде разделена
на равни дози.
Ивабрадин Zentiva 7,5 mg филмирани таблетки
Бели до почти бели кръгли таблетки с
диаметър 7,1 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на хронична
стабилна стенокардия
Ивабрадин е показан за симптоматично
лечение на хронична стабилна
стенокардия при
възрастни с исхeмична болест на
сърцето с нормален синусов ритъм и
сърдечна честота
≥ 70 удара в минута (уд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-07-2023
Листовка Листовка чешки 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-07-2023
Листовка Листовка датски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-07-2023
Листовка Листовка немски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-07-2023
Листовка Листовка естонски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-07-2023
Листовка Листовка гръцки 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-07-2023
Листовка Листовка английски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-02-2017
Листовка Листовка френски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-07-2023
Листовка Листовка италиански 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-02-2017
Листовка Листовка латвийски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-02-2017
Листовка Листовка литовски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-07-2023
Листовка Листовка унгарски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-07-2023
Листовка Листовка малтийски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-02-2017
Листовка Листовка полски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-07-2023
Листовка Листовка португалски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-02-2017
Листовка Листовка румънски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-07-2023
Листовка Листовка словашки 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-07-2023
Листовка Листовка словенски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-02-2017
Листовка Листовка фински 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-07-2023
Листовка Листовка шведски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-07-2023
Листовка Листовка норвежки 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-07-2023
Листовка Листовка исландски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-07-2023
Листовка Листовка хърватски 13-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите