Ivabradine Anpharm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ивабрадин

Предлага се от:

"Anpharm" Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

АТС код:

C01EB17

INN (Международно Name):

ivabradine

Терапевтична група:

Други сърдечни препарати

Терапевтична област:

Angina Pectoris; Heart Failure

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisIvabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersor в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална доза betablocker. Лечение на хронична сърдечна failureIvabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от II до IV клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-08

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ИВАБРАДИН ANPHARM 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ИВАБРАДИН ANPHARM 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ивабрадин (Ivabradine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо, че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Ивабрадин Anpharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Ивабрадин Anpharm
3.
Как да приемате Ивабрадин Anpharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ивабрадин Anpharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИВАБРАДИН ANPHARM И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ивабрадин Anp
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ивабрадин Anpharm 5 mg филмирани таблетки
Ивабрадин Anpharm 7,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ивабрадин Anpharm 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
ивабрадин (ivabradine) ( като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие:
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 63,91 mg
лактоза монохидрат
Ивабрадин Anpharm 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие_
:
Всяка филмирана таблетка съдържа 61,215
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Ивабрадин Anpharm 5 mg филмирани таблетки
Продълговата филмирана таблетка с
розово-оранжев цвят и с делителна
черта от двете страни,
с гравиран надпис “5” от едната и
“S“от другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
Ивабрадин Anpharm 7,5 mg филмирани таблетки
Триъгълна, филмирана таблетка с
розово-оранжев цвят, с гравиран надпис
“7,5” от едната и „S“
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 ТЕРАПЕВТИЧН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2023
Листовка Листовка чешки 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2023
Листовка Листовка датски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2023
Листовка Листовка немски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2023
Листовка Листовка естонски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2023
Листовка Листовка гръцки 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2023
Листовка Листовка английски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-02-2019
Листовка Листовка френски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2023
Листовка Листовка италиански 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-02-2019
Листовка Листовка латвийски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-02-2019
Листовка Листовка литовски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2023
Листовка Листовка унгарски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2023
Листовка Листовка малтийски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-02-2019
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-02-2019
Листовка Листовка полски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2023
Листовка Листовка португалски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-02-2019
Листовка Листовка румънски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2023
Листовка Листовка словашки 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2023
Листовка Листовка словенски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-02-2019
Листовка Листовка фински 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2023
Листовка Листовка шведски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2023
Листовка Листовка норвежки 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-02-2023
Листовка Листовка исландски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-02-2023
Листовка Листовка хърватски 28-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-02-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите