Ivabradine Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ивабрадин хидрохлорид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

C01EB17

INN (Международно Name):

ivabradine

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Angina Pectoris; Heart Failure

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisIvabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан :- на възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-адреноблокаторов - в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна failureIvabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от II до IV клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят. (вж. раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-22

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ИВАБРАДИН ACCORD 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ИВАБРАДИН ACCORD 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ивабрадин (ivabradine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако
получите
някакви
нежелани
реакции,
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ивабрадин Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ивабрадин Accord
3.
Как да приемате Ивабрадин Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ивабрадин Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИВАБРАДИН ACCORD И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ивабрадин Accord е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ивабрадин Accord 5 mg филмирани таблетки
Ивабрадин Accord 7,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ивабрадин Accord
5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка от 5 mg
съдържа 72 mg лактоза (безводна).
Ивабрадин Accord
7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка от 7,5 mg
съдържа 108 mg лактоза (безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Ивабрадин Accord
5 mg филмирани таблетки
Продълговати филмирани таблетки с
розово-оранжев цвят с дължина
приблизително
8,50 mm и ширина 4,50 mm и с делителна черта
от двете страни, с вдлъбнато релефно
означение „FK” от едната страна и „2”
от другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
Ивабрадин Accord
7,5 mg филмирани таблетки
Триъгълни, филмирани таблетки с
розово-оранжев цвят с дължина
приблизително 7
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-03-2022
Листовка Листовка чешки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-03-2022
Листовка Листовка датски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-03-2022
Листовка Листовка немски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-03-2022
Листовка Листовка естонски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-03-2022
Листовка Листовка гръцки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-03-2022
Листовка Листовка английски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-06-2017
Листовка Листовка френски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-03-2022
Листовка Листовка италиански 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-06-2017
Листовка Листовка латвийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-06-2017
Листовка Листовка литовски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-03-2022
Листовка Листовка унгарски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-03-2022
Листовка Листовка малтийски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-06-2017
Листовка Листовка полски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-03-2022
Листовка Листовка португалски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-06-2017
Листовка Листовка румънски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-03-2022
Листовка Листовка словашки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-03-2022
Листовка Листовка словенски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-06-2017
Листовка Листовка фински 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-03-2022
Листовка Листовка шведски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-03-2022
Листовка Листовка норвежки 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-03-2022
Листовка Листовка исландски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-03-2022
Листовка Листовка хърватски 01-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите