Irinotecan Ebewe 20 mg/ml concetrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01XX19

дозиране:

20 mg/ml concetrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Irinotecan Ebewe, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion 40 mg/2ml, 100mg/5ml, 150mg/7.5ml(1 vial,5 vials,10 vials); 300 mg/15ml, 500mg/25ml -1 vial

Дата Оторизация:

2015-01-27

Сигнали за търсене, свързани с този продукт