Irinotecan Ebewe 20 mg/ml concetrate for solution for infusion

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
АТС код:
L01XX19
дозиране:
20 mg/ml concetrate for solution for infusion
Каталог на резюме:
Irinotecan Ebewe, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion 40 mg/2ml, 100mg/5ml, 150mg/7.5ml(1 vial,5 vials,10 vials); 300 mg/15ml, 500mg/25ml -1 vial
Номер на разрешението:
20120247
Дата Оторизация:
2015-01-27

Други продукти

search_alerts

share_this_information