Irbesartan Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ирбесартан

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

C09CA04

INN (Международно Name):

irbesartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни .

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-30

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИРБЕСАРТАН TEVA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ирбесартан (Irbesartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ирбесартан Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ирбесартан Teva
3.
Как да приемате Ирбесартан Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ирбесартан Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИРБЕСАРТАН TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ирбесартан Teva принадлежи към групата

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ирбесартан Teva 75 mg филмирани таблетки
Ирбесартан Teva 150 mg филмирани таблетки
Ирбесартан Teva 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ирбесартан Teva 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
ирбесартан
_(irbesartan)._
Ирбесартан Teva 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ирбесартан
_(irbesartan)._
Ирбесартан Teva 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ирбесартан
_(irbesartan)._
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Ирбесартан Teva 75 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с форма на капсула. Едната страна на
таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато
релефно означение на числото “7464”.
Ирбесартан Teva 150 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с форма на капсула. Едната страна на
таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато
релефно означение на числото “7465”.
Ирбесартан Te
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-09-2023
Листовка Листовка чешки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-09-2023
Листовка Листовка датски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-09-2023
Листовка Листовка немски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-09-2023
Листовка Листовка естонски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-09-2023
Листовка Листовка гръцки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-09-2023
Листовка Листовка английски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-11-2009
Листовка Листовка френски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-09-2023
Листовка Листовка италиански 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-11-2009
Листовка Листовка латвийски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-11-2009
Листовка Листовка литовски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-09-2023
Листовка Листовка унгарски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-09-2023
Листовка Листовка малтийски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-11-2009
Листовка Листовка нидерландски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-11-2009
Листовка Листовка полски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-09-2023
Листовка Листовка португалски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-11-2009
Листовка Листовка румънски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-09-2023
Листовка Листовка словашки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-09-2023
Листовка Листовка словенски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-11-2009
Листовка Листовка фински 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-09-2023
Листовка Листовка шведски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-09-2023
Листовка Листовка норвежки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-09-2023
Листовка Листовка исландски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-09-2023
Листовка Листовка хърватски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите