Ionsys

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фентанил хидрохлорид

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

N02AB03

INN (Международно Name):

fentanyl

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Болка, следоперативно

Терапевтични показания:

Управление на остра умерена до тежка следоперативна болка, която се използва само в болнична среда.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-01-24

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
22
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IONSYS 40 МИКРОГРАМА НА ДОЗА
ЙОНОФОРЕТИЧНА ТРАНСДЕРМАЛНА СИСТЕМА
fentanyl (фентанил)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да прилагате
лекарството.
−
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска сестра.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъ
пвайте
на други хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
−
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля, уведомете Вашия лекар
или медицинска
сестра.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Ка
кво
представлява IONSYS и за какво се
използва.
2.
Преди да използвате IONSYS.
3.
Как да използвате IONSYS.
4.
Възможни нежелани реакции.
5.
Съхранение на IONSYS.
6.
Допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IONSYS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IONSYS представлява система, която
можете да използвате,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IONSYS 40 микрограма на доза
йонофоретична трансдермална система.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка система IONSYS съдържа 10,8 mg
фентанил хидрохлорид _(fentanyl hydrochloride),_
еквивалентен на 9,7 mg фентанил _(fentanyl)_ и
освобождава 40 микрограма фентанил
_(fentanyl)_
на доза, до максимум 3,2 mg (80 дози).
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Йонофоретична трансдермална система
(ИТС).
IONSYS се състои от к
омпак
тен електронен контролер и два
резервоара за хидрогел, единият
от които съдържа фентанил хидрохлорид
под формата на гел, за безиглено
приложение при
нужда. Горната част на продукта е бяла
и върху нея е поставен надписа “IONSYS
™
”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
IONSYS е показана за овладяването на
острата у
мерена
до тежка пост-оперативна болка и се
използва единствено в болнична
обстановка.
4.2.
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
IONSYS трябва да бъде ограничена
единствено до болнична употреба.
Поради д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2018
Листовка Листовка чешки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2018
Листовка Листовка датски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2018
Листовка Листовка немски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2018
Листовка Листовка естонски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2018
Листовка Листовка гръцки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2018
Листовка Листовка английски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-01-2011
Листовка Листовка френски 21-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2013
Листовка Листовка италиански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-01-2011
Листовка Листовка латвийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-01-2011
Листовка Листовка литовски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2018
Листовка Листовка унгарски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2018
Листовка Листовка малтийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-01-2011
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-01-2011
Листовка Листовка полски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2018
Листовка Листовка португалски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-01-2011
Листовка Листовка румънски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2018
Листовка Листовка словашки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2018
Листовка Листовка словенски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-01-2011
Листовка Листовка фински 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2018
Листовка Листовка шведски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите