Ioa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Nomegestrol ацетат, естрадиол

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

G03AA14

INN (Международно Name):

nomegestrol acetate, estradiol

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Контрацепция

Терапевтични показания:

Устна контрацепция.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-11-16

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
30
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IOA 2,5 MG/1,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
номегестролов ацетат/естрадиол
(nomegestrol acetate/estradiol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА
ЗНАЕТЕ ОТНОСНО КОМБИНИРАНИТЕ
ХОРМОНАЛНИ
КОНТРАЦЕПТИВИ (КХК):
•
Те са едни от най-надеждните обратими
методи за предпазване от
забременяване, ако се
прилагат правилно.
•
Те слабо повишават риска от
образуването на кръвен съсирек във
вените и артериите,
особено през първата година от
употребата или при възобновяване на
приема на
комбиниран хормонален контрацептив
след 4-седмично или по-дълго
прекъсване.
•
Моля, бъдете внимателни и се
консултирайте с Вашия лекар, ако
смятате, че може би
имате симптоми за наличие на кръвен
съсирек (вижте точка 2 “Кръвни
съсиреци”).
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IOA 2,5 mg/1,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Бели активни филмирани таблетки:
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
номегестролов
ацетат (nomegestrol acetate) и 1,5 mg естрадиол
(estradiol) (като хемихидрат).
Жълти плацебо филмирани таблетки:
Таблетката не съдържа активни
вещества.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка бяла активна филмирана таблетка
съдържа 57,71 mg лактоза монохидрат.
Всяка жълта плацебо филмирана
таблетка съдържа 61,76 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Активни филмирани таблетки: бели,
кръгли и маркирани с надпис „ne“ от
двете страни.
Плацебо филмирани таблетки: жълти,
кръг
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-08-2014
Листовка Листовка чешки 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-08-2014
Листовка Листовка датски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-08-2014
Листовка Листовка немски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-08-2014
Листовка Листовка естонски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-08-2014
Листовка Листовка гръцки 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-08-2014
Листовка Листовка английски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-08-2014
Листовка Листовка френски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-08-2014
Листовка Листовка италиански 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-08-2014
Листовка Листовка латвийски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-08-2014
Листовка Листовка литовски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-08-2014
Листовка Листовка унгарски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-08-2014
Листовка Листовка малтийски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-08-2014
Листовка Листовка полски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-08-2014
Листовка Листовка португалски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-08-2014
Листовка Листовка румънски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-08-2014
Листовка Листовка словашки 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-08-2014
Листовка Листовка словенски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-08-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-08-2014
Листовка Листовка фински 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-08-2014
Листовка Листовка шведски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-08-2014
Листовка Листовка норвежки 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-08-2014
Листовка Листовка исландски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-08-2014
Листовка Листовка хърватски 26-08-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите