Invokana

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

canagliflozin

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

A10BK02

INN (Международно Name):

canagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Invokana is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise:as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindicationsin addition to other medicinal products for the treatment of diabetes. For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-15

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
INVOKANA 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INVOKANA 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
канаглифлозин (canagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Invokana и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Invokana
3.
Как да приемате Invokana
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Invokana
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INVOKANA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Invokana съдържа активното 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Invokana 100 mg филмирани таблетки
Invokana 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Invokana 100 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 100 mg канаглифлозин (canagliflozin).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа 39,2 mg лактоза.
Invokana 300 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 300 mg канаглифлозин (canagliflozin).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа 117,78 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Invokana 100 mg филмирани таблетки
Таблетката е жълта, с форма на капсула,
с приблизителна дължина 11 mm, с
незабавно
освобождаване и филмирана, маркирана
със „CFZ“ от едната страна и със „100“
от другата.
Invokana 300 mg филмирани таблетки
Таблетката е бяла, с форма на капсула,
с приблизителна дължина 17 mm, с
незабавно
освобождаване и филмирана, маркирана
със „CFZ“ от едната страна и с „300“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2023
Листовка Листовка чешки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2023
Листовка Листовка датски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2023
Листовка Листовка немски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2023
Листовка Листовка естонски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2023
Листовка Листовка гръцки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2023
Листовка Листовка английски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-08-2020
Листовка Листовка френски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2023
Листовка Листовка италиански 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-08-2020
Листовка Листовка латвийски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-08-2020
Листовка Листовка литовски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2023
Листовка Листовка унгарски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2023
Листовка Листовка малтийски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-08-2020
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-08-2020
Листовка Листовка полски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2023
Листовка Листовка португалски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-08-2020
Листовка Листовка румънски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2023
Листовка Листовка словашки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2023
Листовка Листовка словенски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-08-2020
Листовка Листовка фински 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2023
Листовка Листовка шведски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2023
Листовка Листовка норвежки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2023
Листовка Листовка исландски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2023
Листовка Листовка хърватски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите