Intelence

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Этравирин

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

J05AG04

INN (Международно Name):

etravirine

Терапевтична група:

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, Antivirals for systemic use

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Intelence, в комбинация с подсилен протеазни инхибитори и други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на човека-имунна недостатъчност-вирус-тип 1 (HIV-1) инфекция в антиретровирусна лечение опитни възрастни пациенти and в антиретровирусна лечение опитен педиатрични пациенти от шест годишна възраст. Тази справка се основава на седмица-48 анализи две фаза III клинични проучвания в най-голяма степен от обучени пациенти, където Интеленс е бил изследван в комбинация с оптимизирани схеми (ARR), който включва darunavir/ритонавир. Индикация при педиатрични пациенти е базирана на 48-седмичен анализ на една ръка, на втория етап от съдебния процес, на АРВ лечение-опитни педиатрични пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-08-28

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INTELENCE 25 MG ТАБЛЕТКИ
етравирин (etravirine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1
Какво представлява INTELENCE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете INTELENCE
3.
Как да приемате INTELENCE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате INTELENCE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INTELENCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
INTELENCE съдържа активното вещество
етравирин. INTELENCE принадлежи към група
анти-ХИВ лекарства, наречени
ненуклеозидн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INTELENCЕ 25 mg таблетки
INTELENCE 100 mg таблетки
INTELENCE 200 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
INTELENCE 25 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 25 mg етравирин
(etravirine).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 40 mg лактоза
(като монохидрат).
Всяка таблетка съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg), т.е. практически не
съдържа
натрий.
INTELENCE 100 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 100 mg етравирин
(etravirine).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 160 mg лактоза
(като монохидрат).
Всяка таблетка съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg), т.е. практически не
съдържа
натрий.
INTELENCE 200 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 200 mg етравирин
(etravirine).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg), т.е. практически не
съдържа
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
INTELENCЕ 25 mg таблетки
Таблетка
Бяла до почти бяла, овална таблетка с
делителна черта, с вдлъбнато релефно
означение “ТМС”
от едната страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
INTELENCE 100 mg таблетки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-11-2022
Листовка Листовка чешки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-11-2022
Листовка Листовка датски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-11-2022
Листовка Листовка немски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-11-2022
Листовка Листовка естонски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-11-2022
Листовка Листовка гръцки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-11-2022
Листовка Листовка английски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-05-2020
Листовка Листовка френски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-11-2022
Листовка Листовка италиански 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-05-2020
Листовка Листовка латвийски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-05-2020
Листовка Листовка литовски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-11-2022
Листовка Листовка унгарски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-11-2022
Листовка Листовка малтийски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-05-2020
Листовка Листовка нидерландски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-05-2020
Листовка Листовка полски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-11-2022
Листовка Листовка португалски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-05-2020
Листовка Листовка румънски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-11-2022
Листовка Листовка словашки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-11-2022
Листовка Листовка словенски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-05-2020
Листовка Листовка фински 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-11-2022
Листовка Листовка шведски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-11-2022
Листовка Листовка норвежки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-11-2022
Листовка Листовка исландски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-11-2022
Листовка Листовка хърватски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-05-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите