Insulatard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки инсулин

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AC01

INN (Международно Name):

insulin human (rDNA)

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-10-07

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INSULATARD 40 IU/ML (МЕЖДУНАРОДНИ ЕДИНИЦИ/ML)
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ВЪВ ФЛАКОН
човешки инсулин (human insulin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INSULATARD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Insulatard е човешки инсулин с постепенно
начало и дълга продължителност на
действие.
Insulatard се използва за намаляване на
високото ниво на кръвната захар при
пациенти със
захарен диабет (диабет). Диабетът е
заболяване, при което организмът Ви не
произве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Insulatard 40 международни единици/ml
инжекционна суспензия във флакон
Insulatard 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия във флакон
Insulatard Penfill 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в патрон
Insulatard InnoLet 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в
предварително
напълнена писалка
Insulatard FlexPen 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в
предварително
напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Insulatard флакон (40 международни единици/ml
)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 400
международни единици. 1 ml суспензия
съдържа
40 международни единици изофан (NPH)
човешки инсулин* (insulin human)
(еквивалентни на
1,4 mg).
Insulatard флакон (100 международни
единици/ml
)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 1
000 международни единици. 1 ml суспензия
съдържа 100 международни единици
изофан (NPH) човешки инсулин* (insulin human)
(еквивалентни на 3,5 mg).
Insulatard Penfill
1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
международни единици. 1 ml суспензия
съдържа
100 международни единици изофан (NPH)
човешки инсулин* (insulin human)
(еквивалентни на
3,5 mg).
Insulatard InnoLet/Insulatard FlexPen
1 предварителн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-11-2020
Листовка Листовка чешки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-11-2020
Листовка Листовка датски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-11-2020
Листовка Листовка немски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-11-2020
Листовка Листовка естонски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-11-2020
Листовка Листовка гръцки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-11-2020
Листовка Листовка английски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-08-2014
Листовка Листовка френски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-11-2020
Листовка Листовка италиански 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-08-2014
Листовка Листовка латвийски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-08-2014
Листовка Листовка литовски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-11-2020
Листовка Листовка унгарски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-11-2020
Листовка Листовка малтийски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-08-2014
Листовка Листовка полски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-11-2020
Листовка Листовка португалски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-08-2014
Листовка Листовка румънски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-11-2020
Листовка Листовка словашки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-11-2020
Листовка Листовка словенски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-08-2014
Листовка Листовка фински 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-11-2020
Листовка Листовка шведски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-11-2020
Листовка Листовка норвежки 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-11-2020
Листовка Листовка исландски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-11-2020
Листовка Листовка хърватски 23-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-11-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите