Innovax-ND-IBD

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Клеточно-ассоциированная жива рекомбинантная Турция герпесвирус (щам HVP360), изразяване на синтеза на протеини на вируса на НД и vp2 с протеини на вируса на ИБД

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI01AD16

INN (Международно Name):

Newcastle disease, infectious bursal disease and Marek's disease vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Chicken; Embryonated chicken eggs

Терапевтична област:

вирус на птичия херпес (болестта на Марек) + инфлуенца вирус заразно бурсальной заболявания (болест на Гамборо) + вируса ньюкаслской болест/парамиксовируса

Терапевтични показания:

For active immunisation of one-day-old chicks or 18-19-day-old embryonated chicken eggs:to reduce mortality and clinical signs caused by Newcastle disease (ND) virus,to prevent mortality and to reduce clinical signs and lesions caused by infectious bursal disease (IBD) virus,to reduce mortality, clinical signs and lesions caused by Marek’s disease (MD) virus.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-22

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
INNOVAX-ND-IBD КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
THE NETHERLANDS
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Innovax-ND-IBD концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза разтворена ваксина (0.2 ml за
подкожно приложение или 0,05 ml за
_in ovo_
приложение) съдържа:
Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен
пуешки херпес вирус (щам
_HVP360_
), с включен
фюжън протеин на вируса на болестта
Нюкасъл и VP2 протеина на вируса на
заболяването
инфекциозен бурзит: 10
3.3
–
10
4.6
PFU
1
.
1
PFU - плакообразуващи единици.
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Клетъчен концентрат: червеникав до
червен клетъчен концентрат
Разтворител: прозрачен, червен
разтвор
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на еднодневни
пиленца или оплодени кокоши яйца на
18-19 дни:
-
за намаляване на смъртността 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Innovax-ND-IBD концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от разтворената ваксина (0.2
ml за подкожно приложение или 0,05 ml за
_in ovo_
приложение (в яйцето)) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен
пуешки херпес вирус (щам
_HVP360_
), с включен
фюжън протеин на вируса на болестта
Нюкасъл и VP2 протеина на вируса на
заболяването
инфекциозен бурзит: 10
3.3
–
10
4.6
PFU
1
.
1
PFU - плакообразуващи единици.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Клетъчен концентрат: червеникав до
червен клетъчен концентрат.
Разтворител: прозрачен, червен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета и оплодени кокоши яйца.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на еднодневни
пиленца или оплодени кокоши яйца на
18-19 дни:
-
за намаляване на смъртността и
клиничните признаци, причинени от
вируса на болест
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-11-2021
Листовка Листовка чешки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-11-2021
Листовка Листовка датски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-11-2021
Листовка Листовка немски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-11-2021
Листовка Листовка естонски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-11-2021
Листовка Листовка гръцки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-11-2021
Листовка Листовка английски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2021
Листовка Листовка френски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-11-2021
Листовка Листовка италиански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2021
Листовка Листовка латвийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2021
Листовка Листовка литовски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-11-2021
Листовка Листовка унгарски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-11-2021
Листовка Листовка малтийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2021
Листовка Листовка полски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-11-2021
Листовка Листовка португалски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2021
Листовка Листовка румънски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-11-2021
Листовка Листовка словашки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-11-2021
Листовка Листовка словенски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2021
Листовка Листовка фински 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-11-2021
Листовка Листовка шведски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-11-2021
Листовка Листовка норвежки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-11-2021
Листовка Листовка исландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-11-2021
Листовка Листовка хърватски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2021

Преглед на историята на документите