Innovax-ILT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Клеточно-ассоциированная жива рекомбинантная Турция герпесвирус (щам ХВТ/ИЛТ-138), экспрессирующих гликопротеины GD и ги вируса инфекциозен ларинготрахеита

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI01AD03

INN (Международно Name):

avian infectious laryngotracheitis and Marek’s disease vaccine (live)

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имуномодулатори за Aves живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на еднодневни пилета, за да се намали смъртността, на клинични признаци и промяна, причинени от вируса на птичи инфекциозен ларинготрахеита (ИЛТ) и вируса на болестта на Марек (Д.) вирус.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-03

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
INNOVAX-ILT КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
THE NETHERLANDS
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Innovax-ILT концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (0.2 ml) разтворена ваксина
съдържа:
Клетъчноасоцииран жив рекомбинантен
пуйчи херпес вирус (щам HTV/ILT-138)
съдържащ
гликопротеини gD и gI на инфекциозния
ларинхотрахеитен вирус:
10
3.1
- 10
4.1
PFU
1
.
1
PFU: плакообразуващи единици
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Клетъчен концентрат: светлочервен до
червен клетъчен концентрат.
Разтворител: бистър, червен разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на еднодневни
пиленца за намаляване на смъртността,
клиничните
признаци и лезиите, причинени от
инфекции с птичи инфекциозен
ларинготрахеитен вирус
(ILT) и вируса на болестта на Марек (MD).
Начал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Innovax-ILT концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0.2 ml) разтворена ваксина
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Клетъчноасоцииран жив рекомбинантен
пуйчи херпес вирус (щам HVT/ILT-138)
съдържащ
гликопротеини gD и gI на инфекциозния
ларинготрахеитен вирус:
10
3.1
- 10
4.1
PFU
1
.
1
PFU: плакообразуващи единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Клетъчен концентрат: светлочервен до
червен клетъчен концентрат.
Разтворител: бистър, червен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на еднодневни
пиленца за намаляване на смъртността,
клиничните
признаци и лезиите, причинени от
инфекции с птичи инфекциозен
ларинготрахеитен вирус
(ILT) и вируса на болестта на Марек (MD).
Начало на имунитета:
ILT: 4 седмици,
MD: 9 дни.
Продължителност на имунитета:
ILT: 60 седмици,
MD: це
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-12-2021
Листовка Листовка чешки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-12-2021
Листовка Листовка датски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-12-2021
Листовка Листовка немски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-12-2021
Листовка Листовка естонски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-12-2021
Листовка Листовка гръцки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-12-2021
Листовка Листовка английски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-12-2021
Листовка Листовка френски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-12-2021
Листовка Листовка италиански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-12-2021
Листовка Листовка латвийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-12-2021
Листовка Листовка литовски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-12-2021
Листовка Листовка унгарски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-12-2021
Листовка Листовка малтийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-12-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-12-2021
Листовка Листовка полски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-12-2021
Листовка Листовка португалски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-12-2021
Листовка Листовка румънски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-12-2021
Листовка Листовка словашки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-12-2021
Листовка Листовка словенски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-12-2021
Листовка Листовка фински 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-12-2021
Листовка Листовка шведски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-12-2021
Листовка Листовка норвежки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-12-2021
Листовка Листовка исландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-12-2021
Листовка Листовка хърватски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-12-2021

Преглед на историята на документите