Infanrix Penta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Diphtheria toxoid, tetanus toxoid, Bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), poliovirus (inactivated) (type 1 (Mahoney strain), type 2 (MEF-1 strain), type 3 (Saukett strain)), hepatitis B surface antigen

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07CA12

INN (Международно Name):

diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Hepatitis B; Tetanus; Immunization; Whooping Cough; Poliomyelitis; Diphtheria

Терапевтични показания:

Infanrix Penta е показан за първична и бустер ваксинация на кърмачета срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В и полиомиелит.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-10-23

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Infanrix Penta инжекционна су
спензия
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (безклетъчна,
компонентна), хепатит В
(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана).
_Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa),
hepatitis B (rDNA) (HBV), _
_poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed)_
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 m
l) съдържа:
Дифтериен токсоид
_(Diphtheria toxoid)_
1
не по-малко от 30 IU
Тетаничен токсоид
_(Tetanus toxoid)_
1
не по-малко от 40 IU
Антигени на
_ Bordetella pertussis_
Коклюшен токсоид
_(Pertussis toxoid)_
1
25 микрограма
Филаментозен хемаглу
тинин
_(Filamentous Haemagglutinin)_
1
25 микрограма
Пертактин
_(Pertactin)_
1
8 микрограма
Повърхностен антиген на виру
са на хепатит В (Hepatitis B surface antigen)
2,3
10 микрограма
Инактивиран полиовиру
с
_(Poliovirus(inactivated)) _
тип
1 (щам Mahoney)
4
40 D-антигенни единици
тип 2 (щам MEF-1)
4
8 D-антигенни единици
тип 3 (щам Saukett)
4
32 D-антигенни единици
1
адсорбиран върху алуминиев хидроксид
(Al(OH)
3
)
0,5 милиграма Al
3+
2
произведен в дрождеви клетки (
_Saccharomyces cerevisiae_
) чрез рекомбинантна ДНК технология
3
адсорби
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Infanrix Penta инжекционна су
спензия
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (безклетъчна,
компонентна), хепатит В
(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана).
_Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa),
hepatitis B (rDNA) (HBV), _
_poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed)_
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 m
l) съдържа:
Дифтериен токсоид
_(Diphtheria toxoid)_
1
не по-малко от 30 IU
Тетаничен токсоид
_(Tetanus toxoid)_
1
не по-малко от 40 IU
Антигени на
_ Bordetella pertussis_
Коклюшен токсоид
_(Pertussis toxoid)_
1
25 микрограма
Филаментозен хемаглу
тинин
_(Filamentous Haemagglutinin)_
1
25 микрограма
Пертактин
_(Pertactin)_
1
8 микрограма
Повърхностен антиген на виру
са на хепатит В (Hepatitis B surface antigen)
2,3
10 микрограма
Инактивиран полиовиру
с
_(Poliovirus(inactivated)) _
тип
1 (щам Mahoney)
4
40 D-антигенни единици
тип 2 (щам MEF-1)
4
8 D-антигенни единици
тип 3 (щам Saukett)
4
32 D-антигенни единици
1
адсорбиран върху алуминиев хидроксид
(Al(OH)
3
)
0,5 милиграма Al
3+
2
произведен в дрождеви клетки (
_Saccharomyces cerevisiae_
) чрез рекомбинантна ДНК технология
3
адсорби
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2013
Листовка Листовка чешки 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2013
Листовка Листовка датски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2013
Листовка Листовка немски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2013
Листовка Листовка естонски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2013
Листовка Листовка гръцки 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2013
Листовка Листовка английски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-07-2013
Листовка Листовка френски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2013
Листовка Листовка италиански 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-07-2013
Листовка Листовка латвийски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-07-2013
Листовка Листовка литовски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2013
Листовка Листовка унгарски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2013
Листовка Листовка малтийски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-07-2013
Листовка Листовка полски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2013
Листовка Листовка португалски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-07-2013
Листовка Листовка румънски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2013
Листовка Листовка словашки 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2013
Листовка Листовка словенски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-07-2013
Листовка Листовка фински 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2013
Листовка Листовка шведски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2013
Листовка Листовка норвежки 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2013
Листовка Листовка исландски 10-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2013

Преглед на историята на документите