Imprida

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate)

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd

АТС код:

C09DB01

INN (Международно Name):

amlodipine, valsartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Imprida е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-01-17

Листовка

                93
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
94
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IMPRIDA 5 MG/80 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
амлодипин/валсартан (amlodipine/valsartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо че признаците на тяхното
заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Imprida и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Imprida
3.
Как да приемате Imprida
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Imprida
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IMPRIDA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Imprida таблетки съдържат д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Imprida 5 mg/80 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 80 mg валсартан (valsartan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Тъмно жълти, кръгли филмирани
таблетки със скосени ръбове, с надпис
“NVR” от едната
страна и “NV” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Imprida е показан при възрастни, чието
артериално кръвно налягане не се
контролира
адекватно при монотерапия с амлодипин
или валсартан.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната дозировка на Imprida е
една таблетка дневно.
Imprida 5 mg/80 mg може да се прилага при
пациенти, чието артериално налягане
не се
контролира адекватно при монотерапия
с амлодипин 5 mg или валартан 80 mg.
Imprida може да се прилага независимо от
храненето.
Препоръчва се, преди преминаване на
лечение с фиксираната комбинация, да
се проведе
индивидуално титриране на д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-05-2017
Листовка Листовка чешки 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-05-2017
Листовка Листовка датски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-05-2017
Листовка Листовка немски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-05-2017
Листовка Листовка естонски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-05-2017
Листовка Листовка гръцки 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-05-2017
Листовка Листовка английски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-05-2017
Листовка Листовка френски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-05-2017
Листовка Листовка италиански 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-05-2017
Листовка Листовка латвийски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-05-2017
Листовка Листовка литовски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-05-2017
Листовка Листовка унгарски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-05-2017
Листовка Листовка малтийски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-05-2017
Листовка Листовка полски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-05-2017
Листовка Листовка португалски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-05-2017
Листовка Листовка румънски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-05-2017
Листовка Листовка словашки 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-05-2017
Листовка Листовка словенски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-05-2017
Листовка Листовка фински 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-05-2017
Листовка Листовка шведски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-05-2017
Листовка Листовка норвежки 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-05-2017
Листовка Листовка исландски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-05-2017
Листовка Листовка хърватски 11-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите