Imavec  100 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Helm AG

АТС код:

L01XE1

дозиране:

100 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Imavec, 100 mg film - coated tablets1

Дата Оторизация:

2014-08-28

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите