Imatinib Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

иматиниб

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01EA01

INN (Международно Name):

imatinib

Терапевтична група:

иматиниб

Терапевтична област:

Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Dermatofibrosarcoma; Myelodysplastic-Myeloproliferative Diseases; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Hypereosinophilic Syndrome

Терапевтични показания:

Imatinib Accord is indicated for the treatment of- adult and paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (Ph+) chronic myeloid leukaemia (CML) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. - adult and paediatric patients with Ph+ CML in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis. - adult and paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) integrated with chemotherapy. - adult patients with relapsed or refractory Ph+ ALL as monotherapy. - adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (MDS/MPD) associated with platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gene re-arrangements. - adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (HES) and/or chronic eosinophilic leukaemia (CEL) with FIP1L1-PDGFRα rearrangement. - adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) and a

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-30

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИМАТИНИБ ACCORD 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ИМАТИНИБ ACCORD 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
иматиниб (imatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Иматиниб Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Иматиниб Accord
3.
Как да приемате Иматиниб Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Иматиниб Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИМАТИНИБ ACCORD И ЗА
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Иматиниб Accord 100 mg филмирани таблетки
Иматиниб Accord 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Иматиниб Accord 100 mg филмирани таблетки
Кафеникаво-оранжеви, кръгли,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно
означение "IM" и "T1" от двете страни на
делителна черта от едната страна и
гладки от другата
страна.
Иматиниб Accord 400 mg филмирани таблетки
Кафеникаво-оранжеви, овални,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно
означение "IM" и "Т2" от двете страни на
делителна черта от едната страна и
гладки от другата
страна.
Делителната черта не е предназначена
за счупване на таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Иматиниб Accord е показан за лечение на
•
възрастни и педиатрични пациенти с
новодиагностицирана, положителна по
Филаделфийската хромозом
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-12-2022
Листовка Листовка чешки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-12-2022
Листовка Листовка датски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-12-2022
Листовка Листовка немски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-12-2022
Листовка Листовка естонски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-12-2022
Листовка Листовка гръцки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-12-2022
Листовка Листовка английски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2017
Листовка Листовка френски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-12-2022
Листовка Листовка италиански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2017
Листовка Листовка латвийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2017
Листовка Листовка литовски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-12-2022
Листовка Листовка унгарски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-12-2022
Листовка Листовка малтийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2017
Листовка Листовка полски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-12-2022
Листовка Листовка португалски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2017
Листовка Листовка румънски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-12-2022
Листовка Листовка словашки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-12-2022
Листовка Листовка словенски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2017
Листовка Листовка фински 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-12-2022
Листовка Листовка шведски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-12-2022
Листовка Листовка норвежки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-12-2022
Листовка Листовка исландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-12-2022
Листовка Листовка хърватски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите