Ibrance

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
21-07-2021
Активна съставка:
palbociclib
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG 
АТС код:
L01XE33
INN (Международно Name):
palbociclib
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Неоплазми на гърдата
Терапевтични показания:
Ibrance е показан за лечение на хормонални рецептори (ОР) е положителен, хорско эпидермическое приемащото устройство 2 фактор на растежа (HER2 и) отрицателни локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза:в комбинация с инхибитор на ароматаза, в съчетание с фулвестрант при жени, които са получили предварително хормонално лечение. В пре - или менопауза, ендокринната терапия да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (LHRH) агонист.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003853
Дата Оторизация:
2016-11-09
EMEA код:
EMEA/H/C/003853

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 21-07-2021
Листовка Листовка
чешки 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 21-07-2021
Листовка Листовка
датски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 21-07-2021
Листовка Листовка
немски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 21-07-2021
Листовка Листовка
естонски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 21-07-2021
Листовка Листовка
гръцки 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 21-07-2021
Листовка Листовка
английски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-03-2020
Листовка Листовка
френски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 21-07-2021
Листовка Листовка
италиански 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-03-2020
Листовка Листовка
латвийски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-03-2020
Листовка Листовка
литовски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 21-07-2021
Листовка Листовка
унгарски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 21-07-2021
Листовка Листовка
малтийски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-03-2020
Листовка Листовка
нидерландски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-03-2020
Листовка Листовка
полски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 21-07-2021
Листовка Листовка
португалски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-03-2020
Листовка Листовка
румънски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 21-07-2021
Листовка Листовка
словашки 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 21-07-2021
Листовка Листовка
словенски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-03-2020
Листовка Листовка
фински 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 21-07-2021
Листовка Листовка
шведски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 21-07-2021
Листовка Листовка
норвежки 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 21-07-2021
Листовка Листовка
исландски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 21-07-2021
Листовка Листовка
хърватски 21-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 21-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 06-03-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

IBRANCE 75 mg твърди капсули

IBRANCE 100 mg твърди капсули

IBRANCE 125 mg твърди капсули

палбоциклиб (palbociclib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява IBRANCE и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете IBRANCE

Как да приемате IBRANCE

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате IBRANCE

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява IBRANCE и за какво се използва

IBRANCE е противораково лекарство, което съдържа активното вещество палбоциклиб.

Палбоциклиб действа чрез блокиране на протеини, наречени циклин-зависими кинази 4 и 6,

които регулират клетъчния растеж и делене. Блокирането на тези протеини може да забави

растежа на раковите клетки и да отложи развитието на рака.

IBRANCE се използва за лечение на пациенти с определен вид рак на гърдата (положителен за

хормонален рецептор, отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор),

които са се разпространили извън първоначалния тумор и/или в други органи. То се прилага

заедно с ароматазни инхибитори или фулвестрант, които се използват като хормонални

противоракови лечения.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете IBRANCE

Не приемайте IBRANCE

ако сте алергични към палбоциклиб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

употребата на препарати, съдържащи жълт кантарион – билков продукт, използван за

лечение на лека депресия и тревожност, трябва да се избягва, докато приемате

IBRANCE.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете IBRANCE.

IBRANCE може да намали броя на белите кръвни клетки и да отслаби Вашата имунна система.

Поради това може да сте изложени на по-висок риск от развитие на инфекция, докато приемате

IBRANCE.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите признаци или

симптоми на инфекция, като втрисане или треска.

Ще Ви бъдат правени редовни кръвни изследвания по време на лечението, за да се провери

дали IBRANCE повлиява кръвните Ви клетки (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и

тромбоцити).

По време на лечението, IBRANCE може да предизвика тежко или животозастрашаващо

възпаление на белите дробове, което да доведе до смърт. Незабавно кажете на Вашия

медицински специалист, ако получите нови или влошаващи се симптоми, включително:

затруднено дишане или задух

суха кашлица

болка в гърдите

Деца и юноши

IBRANCE не трябва да се използва при деца или юноши (на възраст под 18 години).

Други лекарства и IBRANCE

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. IBRANCE може да окаже влияние върху действието на

някои други лекарства.

По-конкретно следните лекарства могат да увеличат риска от нежелани реакции на IBRANCE:

лопинавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, телапревир и саквинавир, използвани за

лечение на ХИВ инфекция/СПИН;

антибиотиците кларитромицин и телитромицин, използвани за лечение на бактериални

инфекции;

вориконазол, итраконазол, кетоконазол и позаконазол, използвани за лечение на

гъбични инфекции;

нефазодон, използван за лечение на депресия.

При следните лекарства рискът от нежелани реакции може да се увеличи, когато се прилагат с

IBRANCE:

хинидин, използван по принцип за лечение на проблеми със сърдения ритъм;

колхицин, използван за лечение на подагра;

правастатин и розувастатин, използвани за лечение на високи нива на холестерол;

сулфазалазин, използван за лечение на ревматоиден артрит;

алфентанил, използван за упойка при хирургични операции; фентанил, използван при

подготвителните процедури като болкоуспокояващо средство, както и като упойка;

циклоспорин, еверолимус, такролимус и сиролимус, използвани при трансплантирането

на органи за предотвратяване на отхвърляне;

дихидроерготамин и ерготамин, използвани за лечение на мигрена;

пимозид, използван за лечение на шизофрения и хронична психоза.

Следните лекарства могат да намалят ефикасността на IBRANCE:

карбамазепин и фенитоин, използвани за спиране на гърчове или припадъци;

ензалутамид за лечение на рак на простатата;

рифампицин, използван за лечение на туберкулоза (ТБ);

жълт кантарион – билков продукт, използван за лечение на лека депресия и тревожност.

IBRANCE с храна и напитки

Избягвайте грейпфрут и сок от грейпфрут, докато приемате IBRANCE, тъй като те могат да

увеличат нежеланите реакции на IBRANCE.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не приемайте IBRANCE ако сте бременна.

Трябва да избягвате забременяване, докато приемате IBRANCE

Обсъдете контрацепцията с Вашия лекар, ако има някаква вероятност Вие или, ако сте мъж,

Вашата партньорка да забременеете.

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Жените с детероден потенциал, които получават този лекарствен продукт, или техните

партньори от мъжки пол трябва да използват адекватни методи на контрацепция (напр.

двойнобариерна контрацепция, като презерватив и диафрагма). Тези методи трябва да бъдат

използвани по време на лечението и поне 3 седмици след завършване на лечението при жени и

съответно поне 14 седмици след завършване на лечението при мъже.

Кърмене

Не бива да кърмите, докато приемате IBRANCE. Не е известно дали IBRANCE се екскретира в

кърмата.

Фертилитет

Палбоциклиб може да намали фертилитета при мъже.

Поради това мъжете могат да обмислят съхраняване на сперма преди прием на IBRANCE

Шофиране и работа с машини

Умората е много честа нежелана реакция при IBRANCE. Ако почувствате необичайна умора,

бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини.

IBRANCE съдържа лактоза и натрий

Това лекарство съдържа лактоза (намираща се в млякото и млечните продукти). Ако сте били

информирани от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия

лекар преди прием на това лекарство.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате IBRANCE

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза IBRANCE е 125 mg, приемана веднъж дневно за 3 седмици, последвано

от 1 седмица без прием на IBRANCE. Вашият лекар ще Ви каже колко капсули IBRANCE да

приемате.

Ако получите определени нежелани реакции, докато приемате IBRANCE (вижте точка 4

„Възможни нежелани реакции“), Вашият лекар може да понижи дозата или да спре лечението

временно, или постоянно. Дозата може да бъде понижена до някоя от другите налични видове

таблетки от 100 mg или 75 mg.

Приемайте IBRANCE веднъж дневно приблизително по едно и също време всеки ден, с храна,

препоръчително с основно хранене.

Поглъщайте капсулата цяла с чаша вода. Не дъвчете и не разтрошавайте капсулите. Не

отваряйте капсулите.

Ако сте приели повече от необходимата доза IBRANCE

Ако сте приели твърде много IBRANCE, незабавно отидете на лекар или в болница. Може да е

необходимо спешно лечение.

Вземете опаковката и тази листовка, за да знае лекарят какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете IBRANCE

Ако сте пропуснали доза или повърнете, приемете следващата доза, както е планирано. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите капсули.

Ако сте спрели приема на IBRANCE

Не спирайте приема на IBRANCE, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите някои от тези симптоми:

треска, втрисане, слабост, задух, кървене или лесно образуване на синини, които може

да са признак на сериозно нарушение на кръвта.

затруднено дишане, суха кашлица или болка в гърдите, които може да са признаци на

възпаление на белите дробове.

Другите нежелани реакции на IBRANCE може да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 човека):

Инфекции

Намаляване на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите

Чувство на умора

Намален апетит

Възпаление в устата и на устните (стоматит), гадене, повръщане, диария

Обрив

Косопад

Слабост

Треска

Отклонения в кръвните показатели за чернодробната функция

Суха кожа

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

Треска с намаляване броя на белите кръвни клетки (фебрилна неутропения)

Замъглено зрение, увеличено сълзене, „сухо око“

Промяна на вкуса (дисгеузия)

Кървене от носа

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 човека):

Възпаление на кожата, предизвикващо червени, люспести петна, които е възможно да се

появяват заедно с болка в ставите и треска (кожен лупус еритематодес [КЛЕ]).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате IBRANCE

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера след „EXP“ и

на бутилката или картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или се вижда, че е

отваряна.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа IBRANCE

Активно вещество: палбоциклиб. IBRANCE твърди капсули се предлагат с различно

количество на активното вещество в дозова единица.

IBRANCE 75 mg твърди капсули: всяка капсула съдържа 75 mg палбоциклиб.

IBRANCE 100 mg твърди капсули: всяка капсула съдържа 100 mg палбоциклиб.

IBRANCE 125 mg твърди капсули: всяка капсула съдържа 125 mg палбоциклиб.

Други съставки:

Капсулно съдържимо: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, натриев нишестен

гликолат тип А, силициев диоксид колоиден безводен, магнезиев стеарат.

Състав на капсулата: желатин, червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172),

титанов диоксид (E171).

Печатно мастило: шеллак, титанов диоксид (E171), амониев хидроксид (разтвор 28%),

пропиленгликол, симетикон (вижте точка 2 „IBRANCE съдържа лактоза и натрий“).

Как изглежда IBRANCE и какво съдържа опаковката

IBRANCE 75 mg се доставя като непрозрачни, твърди капсули със светлооранжево тяло (с

надпис „PBC 75“ в бяло) и светлооранжево капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло).

IBRANCE 100 mg се доставя като непрозрачни, твърди капсули със светлооранжево тяло (с

надпис „PBC 100“ в бяло) и светлокафяво капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло).

IBRANCE 125 mg се доставя като непрозрачни, твърди капсули със светлокафяво тяло (с

надпис „PBC 125“ в бяло) и светлокафяво капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло).

IBRANCE 75 mg, 100 mg и 125 mg се предлага в блистери с 21 или 63 твърди капсули и в

пластмасови бутилки с 21 твърди капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

λ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Tηλ+357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

IBRANCE 75 mg филмирани таблетки

IBRANCE 100 mg филмирани таблетки

IBRANCE 125 mg филмирани таблетки

палбоциклиб (palbociclib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява IBRANCE и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете IBRANCE

Как да приемате IBRANCE

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате IBRANCE

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява IBRANCE и за какво се използва

IBRANCE е противораково лекарство, което съдържа активното вещество палбоциклиб.

Палбоциклиб действа чрез блокиране на протеини, наречени циклин-зависими кинази 4 и 6,

които регулират клетъчния растеж и делене. Блокирането на тези протеини може да забави

растежа на раковите клетки и да отложи развитието на рака.

IBRANCE се използва за лечение на пациенти с определен вид рак на гърдата (положителен за

хормонален рецептор, отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор),

които са се разпространили извън първоначалния тумор и/или в други органи. То се прилага

заедно с ароматазни инхибитори или фулвестрант, които се използват като хормонални

противоракови лечения.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете IBRANCE

Не приемайте IBRANCE

ако сте алергични към палбоциклиб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

употребата на препарати, съдържащи жълт кантарион – билков продукт, използван за

лечение на лека депресия и тревожност, трябва да се избягва, докато приемате

IBRANCE.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете IBRANCE.

IBRANCE може да намали броя на белите кръвни клетки и да отслаби Вашата имунна система.

Поради това може да сте изложени на по-висок риск от развитие на инфекция, докато приемате

IBRANCE.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако получите признаци или

симптоми на инфекция, като втрисане или треска.

Ще Ви бъдат правени редовни кръвни изследвания по време на лечението, за да се провери

дали IBRANCE повлиява кръвните Ви клетки (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и

тромбоцити).

По време на лечението, IBRANCE може да предизвика тежко или животозастрашаващо

възпаление на белите дробове, което да доведе до смърт. Незабавно кажете на Вашия

медицински специалист, ако получите нови или влошаващи се симптоми, включително:

затруднено дишане или задух

суха кашлица

болка в гърдите

Деца и юноши

IBRANCE не трябва да се използва при деца или юноши (на възраст под 18 години).

Други лекарства и IBRANCE

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. IBRANCE може да окаже влияние върху действието на

някои други лекарства.

По-конкретно следните лекарства могат да увеличат риска от нежелани реакции на IBRANCE:

лопинавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, телапревир и саквинавир, използвани за

лечение на ХИВ инфекция/СПИН;

антибиотиците кларитромицин и телитромицин, използвани за лечение на бактериални

инфекции;

вориконазол, итраконазол, кетоконазол и позаконазол, използвани за лечение на

гъбични инфекции;

нефазодон, използван за лечение на депресия.

При следните лекарства рискът от нежелани реакции може да се увеличи, когато се прилагат с

IBRANCE:

хинидин, използван по принцип за лечение на проблеми със сърдечния ритъм;

колхицин, използван за лечение на подагра;

правастатин и розувастатин, използвани за лечение на високи нива на холестерол;

сулфасалазин, използван за лечение на ревматоиден артрит;

алфентанил, използван за упойка при хирургични операции; фентанил, използван при

подготвителните процедури като болкоуспокояващо средство, както и като упойка;

циклоспорин, еверолимус, такролимус и сиролимус, използвани при трансплантирането

на органи за предотвратяване на отхвърляне;

дихидроерготамин и ерготамин, използвани за лечение на мигрена;

пимозид, използван за лечение на шизофрения и хронична психоза.

Следните лекарства могат да намалят ефикасността на IBRANCE:

карбамазепин и фенитоин, използвани за спиране на гърчове или припадъци;

ензалутамид за лечение на рак на простатата;

рифампицин, използван за лечение на туберкулоза (ТБ);

жълт кантарион – билков продукт, използван за лечение на лека депресия и тревожност.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

IBRANCE 75 mg твърди капсули

IBRANCE 100 mg твърди капсули

IBRANCE 125 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

IBRANCE 75 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 75 mg палбоциклиб (palbociclib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 56 mg лактоза (като монохидрат).

IBRANCE 100 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 100 mg палбоциклиб (palbociclib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 74 mg лактоза (като монохидрат).

IBRANCE 125 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 125 mg палбоциклиб (palbociclib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка твърда капсула съдържа 93 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

IBRANCE 75 mg твърди капсули

Непрозрачна твърда капсула със светлооранжево тяло (с надпис „PBC 75“ в бяло) и

светлооранжево капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло). Дължината на капсулата е 18,0 ± 0,3 mm.

IBRANCE 100 mg твърди капсули

Непрозрачна твърда капсула със светлооранжево тяло (с надпис „PBC 100“ в бяло) и

светлокафяво капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло). Дължината на капсулата е 19,4 ± 0,3 mm.

IBRANCE 125 mg твърди капсули

Непрозрачна твърда капсула със светлокафяво тяло (с надпис „PBC 125“ в бяло) и

светлокафяво капаче (с надпис „Pfizer“ в бяло). Дължината на капсулата е 21,7 ± 0,3 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

IBRANCE е показан за лечение на положителен за хормонален рецептор (HR), отрицателен за

рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (HER2) локално авансирал или

метастатичен рак на млечната жлеза:

в комбинация с ароматазен инхибитор;

в комбинация с фулвестрант при жени, които са получавали предходна ендокринна

терапия (вж. точка 5.1).

При пре- или перименопаузални жени ендокринната терапия трябва да е комбинирана с агонист

на лутеинизиращ хормон-освобождаващия хормон (LHRH).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с IBRANCE трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в използването на

противоракови лекарствени продукти.

Дозировка

Препоръчителната доза е 125 mg палбоциклиб веднъж дневно за 21 последователни дни,

последвана от 7 дни без лечение (схема 3/1) за завършване на пълен цикъл от 28 дни. Лечението

с IBRANCE трябва да продължи дотогава, докато пациентът има клинична полза или до

появата на неприемлива токсичност.

Когато се прилага едновременно с палбоциклиб, ароматазният инхибитор трябва да се прилага

според дозовата схема, посочена в кратката характеристика на продукта. Лечението на пре-

/перименопаузални жени с комбинация от палбоциклиб и ароматазен инхибитор трябва винаги

да се комбинира с агонист на LHRH (вж. точка 4.4).

Когато се прилага едновременно с палбоциклиб, препоръчителната доза фулвестрант е 500 mg,

прилаган интрамускулно на дни 1, 15, 29 и веднъж месечно след това. Вижте кратката

характеристика на продукта за фулвестрант. Преди започване на лечение с комбинация на

палбоциклиб плюс фулвестрант, както и през целия период на лечението, пре-

/перименопаузалните жени трябва да се лекуват с LHRH агонисти в съответствие с местната

клинична практика.

Пациентите трябва да се насърчават да приемат дозата приблизително по същото време всеки

ден. Ако пациентът повърне или пропусне доза, в този ден не трябва да се приема

допълнителна доза. Следващата предписана доза трябва да се приеме по обичайното време.

Корекции на дозата

Препоръчва се промяна на дозата на IBRANCE въз основа на индивидуалната безопасност и

поносимост.

Овладяването на някои нежелани реакции може да изисква временни прекъсвания/отлагания на

приема, както и/или понижения на дозата или окончателно прекратяване съгласно схемите за

понижаване на дозата, предоставени в таблици 1, 2 и 3 (вж. точки 4.4 и 4.8).

Таблица 1.

Промени на препоръчителната доза IBRANCE при нежелани реакции

Дозово ниво

Доза

Препоръчителна доза

125 mg/ден

Първо понижаване на дозата

100 mg/ден

Второ понижаване на дозата

75 mg/ден*

*Ако е необходимо допълнително понижаване на дозата под 75 mg/ден, прекратете лечението.

Пълната кръвна картина трябва да се проследява преди да се започне лечението с IBRANCE, в

началото на всеки цикъл, а също и на ден 15 от първите 2 цикъла, и както е клинично показано.

На пациентите, при които през първите 6 цикъла се наблюдава неутропения, която е най-много

степен 1 или 2, пълната кръвна картина трябва да се проследява при следващите цикли на всеки

3 месеца, преди започване на цикъл, и както е клинично показано.

За прилагане на IBRANCE се препоръчва абсолютен брой на неутрофилите (АБН) ≥ 1 000/mm

и брой на тромбоцитите ≥ 50 000/mm

Таблица 2. Промяна на дозата на IBRANCE и овладяване на хематологична токсичност

Степен по CTCAE

Промени на дозата

Степен 1 или 2

Не се изисква корекция на дозата.

Степен 3

Ден 1 на цикъла:

Спиране на приема на IBRANCE до възстановяване до степен ≤ 2

и повторно проследяване на пълна кръвна картина в рамките на

1 седмица. При възстановяване до степен ≤ 2 следващият цикъл

се започва със същата доза.

Ден 15 на първите 2 цикъла:

При степен 3 на ден 15 приемът на IBRANCE се продължава с

настоящата доза до завършване на цикъла и се повтаря пълната

кръвна картина на ден 22.

При степен 4 на ден 22 вижте указанията по-долу за промяна на

дозата при степен 4.

Обмисляне на понижаване на дозата в случай на продължително

(> 1 седмица) възстановяване от неутропения степен 3 или

рекурентна неутропения степен 3 на ден 1 от следващите цикли.

Степен 3 АБН

(< 1 000 до 500/mm

треска ≥ 38,5 ºC и/или

инфекция

По всяко време:

Спиране на приема на IBRANCE до възстановяване до степен ≤ 2.

Възобновява се със следващата по-ниска доза.

Степен 4

По всяко време:

Спиране на приема на IBRANCE до възстановяване до степен ≤ 2.

Възобновява се със следващата по-ниска доза.

Определянето на степените е в съответствие с CTCAE 4.0.

АБН = абсолютен брой на неутрофилите; CTCAE = Общи терминологични критерии за нежелани

събития; LLN = долна граница на нормата

Таблицата се отнася за всички хематологични нежелани реакции с изключение на лимфопения

(освен ако не е свързана с клинични събития, напр. опортюнистични инфекции).

АБН: степен 1: АБН < LLN – 1 500/mm

; степен 2: АБН 1 000 – < 1 500/mm

; степен 3: АБН 500 –

< 1 000/mm

; степен 4: АБН < 500/mm

Таблица 3.

Промяна на дозата на IBRANCE и овладяване на нехематологична токсичност

Степен по CTCAE

Промени на дозата

Степен 1 или 2

Не се изисква корекция на дозата.

Степен ≥ 3 нехематологична

токсичност (ако персистира въпреки

лекарствено лечение)

Спиране на приема до подобрение на

симптомите до:

степен ≤ 1;

степен ≤ 2 (ако не се счита за риск за

безопасността на пациента);

Възобновява се със следващата по-ниска доза.

Определянето на степените е в съответствие с CTCAE 4.0.

CTCAE = Общи терминологични критерии за нежелани събития.

Приемът на IBRANCE трябва да се прекрати окончателно при пациенти с тежка

интерстициална белодробна болест (ИББ)/пневмонит (вж. точка 4.4).

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата на IBRANCE при пациенти на възраст ≥ 65 години (вж.

точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се изисква корекция на дозата на IBRANCE при пациенти с леко или умерено чернодробно

увреждане (Child-Pugh клас А и В). При пациенти с тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh

клас С) препоръчителната доза на IBRANCE е 75 mg веднъж дневно по схема 3/1 (вж. точки 4.4

и 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата на IBRANCE при пациенти с леко, умерено или тежко

бъбречно увреждане (креатининов клирънс [CrCl] ≥ 15 ml/min). Няма достатъчно данни при

пациентите, изискващи хемодиализа за предоставяне на каквито и да е препоръки относно

корекция на дозата в тази популация пациенти (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на IBRANCE при деца и юноши на възраст < 18 години не са

установени. Липсват данни.

Начин на приложение

IBRANCE е предназначен за перорално приложение. Той трябва да се приема с храна, за

предпочитане основно хранене, за да се гарантира постоянна експозиция на палбоциклиб (вж.

точка 5.2). Палбоциклиб не трябва да се приема с грейпфрут или сок от грейпфрут (вж.

точка 4.5).

Капсулите IBRANCE трябва да се поглъщат цели (те не трябва да се сдъвкват, разтрошават или

отварят преди поглъщане). Капсулите не трябва да се поглъщат, ако са счупени, напукани или

целостта им е нарушена по някакъв друг начин.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Употребата на препарати, съдържащи жълт кантарион (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пре-/перименопаузални жени

Овариалната аблация или супресия с LHRH агонист е задължителна, когато IBRANCE се

прилага при пре-/периперименопаузални жени в комбинация с ароматазен инхибитор, поради

механизма на действие на ароматазния инхибитор. Палбоциклиб в комбинация с фулвестрант

при пре-/периперименопаузални жени е проучен само в комбинация с LHRH агонист.

Критично висцерално заболяване

Ефикасността и безопасността на палбоциклиб не е проучена при пациенти с критично

висцерално заболяване (вж. точка 5.1).

Хематологични нарушения

При пациентите, които развият неутропения степен 3 или 4, се препоръчва прекъсване на

приема, намаление на дозата или отлагане на започването на циклите на лечение. Трябва да се

приложи подходящо проследяване (вж. точки 4.2 и 4.8).

Интерстициална белодробна болест/пневмонит

Тежка, животозастрашаваща или летална ИББ и/или пневмонит могат да се появят при

пациентите, лекувани с IBRANCE, когато се приема в комбинация с ендокринна терапия.

В клиничните проучвания (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3) 1,4% от лекуваните с

IBRANCE пациенти имат ИББ/пневмонит от някаква степен, 0,1% имат степен 3, но не се

съобщава за степен 4 или летални случаи. Наблюдавани са допълнителни случаи на

ИББ/пневмонит в постмаркетингови условия, като се съобщава и за смъртни случаи (вж.

точка 4.8).

Пациентите трябва да се наблюдават за белодробни симптоми, сочещи за ИББ/пневмонит

(напр. хипоксия, кашлица, диспнея). При пациентите с нови или влошаващи се респираторни

симптоми, и за които има съмнение за развитие на ИББ/пневмонит незабавно трябва да се спре

IBRANCE и да се извърши оценка на пациента. IBRANCE трябва да се прекрати окончателно

при пациенти с тежка ИББ/пневмонит (вж. точка 4.2).

Инфекции

Тъй като IBRANCE има миелосупресивни свойства, той може да предразположи пациентите

към инфекции.

В рандомизирани клинични проучвания се съобщава за по-висока честота на инфекции при

пациентите, лекувани с IBRANCE, отколкото при пациентите от сравнителното рамо.

Инфекции степен 3 и степен 4 се наблюдават съответно при 5,6% и 0,9% от пациентите,

лекувани с IBRANCE в каквато и да е комбинация (вж. точкa 4.8).

Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на инфекция и да се лекуват

според ситуацията (вж. точкa 4.2).

Лекарите трябва да инструктират пациентите да съобщават своевременно за всички епизоди на

треска.

Чернодробно увреждане

IBRANCE трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено или тежко

чернодробно увреждане и с внимателно проследяване за признаци на токсичност (вж.

точки 4.2 и 5.2)

Бъбречно увреждане

IBRANCE трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено или тежко

бъбречно увреждане и с внимателно проследяване за признаци на токсичност (вж.

точки 4.2 и 5.2)

Съпътстващо лечение с инхибитори или индуктори на CYP3A4

Мощните инхибитори на CYP3A4 могат да доведат до повишена токсичност (вж. точка 4.5).

Едновременната употреба на мощни CYP3A инхибитори по време на лечението с палбоциклиб

трябва да се избягва. Едновременното приложение трябва да се обмисля само след внимателна

оценка на потенциалните ползи и рискове. Ако едновременното прилагане с мощен инхибитор

на CYP3A е неизбежно, намалете дозата на IBRANCE до 75 mg веднъж дневно. Когато се

преустанови приемът на мощния инхибитор, дозата на IBRANCE трябва да се увеличи (след

3-5 полуживота на инхибитора) до дозата, използвана преди започване на приложението на

мощния CYP3A инхибитор (вж. точка 4.5).

Едновременното приложение на CYP3A индуктори може да доведе до намалена експозиция на

палбоциклиб и следователно до риск от липса на ефикасност. Поради това едновременната

употреба на палбоциклиб с мощни CYP3A4 индуктори трябва да се избягва. При

едновременното приложение на палбоциклиб с умерени CYP3A индуктори не са необходими

корекции на дозата (вж. точка 4.5).

Жени с детероден потенциал или техните партньори

Жените с детероден потенциал или техните партньори от мъжки пол трябва да използват

високоефективни методи на контрацепция, докато приемат IBRANCE (вж. точка 4.6).

Лактоза

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациентите с редки наследствени проблеми на

непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не

трябва да приемат този лекарствен продукт.

Натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Палбоциклиб се метаболизира основно чрез CYP3A и ензима сулфотрансфераза (SULT)

SULT2A1. In vivo палбоциклиб е слаб, зависим от времето инхибитор на CYP3A.

Ефекти на други лекарствени продукти върху фармакокинетиката на палбоциклиб

Ефект на CYP3A инхибитори

Едновременното приложение на многократни дози от 200 mg итраконазол с единична доза от

125 mg палбоциклиб увеличава общата експозиция (AUC

) и пиковата концентрация (C

) на

палбоциклиб съответно с около 87% и 34% в сравнение с единична доза от 125 mg

палбоциклиб, приложен самостоятелно.

Трябва да се избягва едновременната употреба на мощни CYP3A инхибитори, включително, но

не само: кларитромицин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, лопинавир/ритонавир,

нефазодон, нелфинавир, позаконазол, саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол и

грейпфрут или сок от грейпфрут (вж. точки 4.2 и 4.4).

Не са необходими корекции на дозата за слаби и умерени CYP3A инхибитори.

Ефект на CYP3A индукторите

Едновременното приложение на многократни дози от 600 mg рифампин с единична доза от

125 mg палбоциклиб намалява AUC

и C

на палбоциклиб съответно с 85% и 70% в

сравнение с единична доза от 125 mg палбоциклиб, приложен самостоятелно.

Трябва да се избягва едновременната употреба на мощни CYP3A индуктори, включително, но

не само: карбамазепин, ензалутамид, фенитоин, рифампин и жълт кантарион (вж.

точки 4.3 и 4.4).

Едновременното приложение на многократни ежедневни дози от 400 mg модафинил – умерен

CYP3A индуктор, с единична доза от 125 mg IBRANCE намалява AUC

и C

на палбоциклиб

съответно с 32% и 11% в сравнение с единична доза 125 mg IBRANCE, приложен

самостоятелно. Не са необходими корекции на дозата за умерени CYP3A индуктори (вж.

точка 4.4).

Ефект на средства, понижаващи киселинността

След прием на храна (с умерено съдържание на мазнини), едновременното приложение на

многократни дози от инхибитора на протонната помпа (ИПП) рабепразол с единична доза от

125 mg IBRANCE понижава C

на палбоциклиб с 41%, но има ограничено влияние върху

(13% понижение) в сравнение с единична доза от 125 mg палбоциклиб, приложен

самостоятелно.

При прием на гладно, едновременното приложение на многократни дози от ИПП рабепразол с

единична доза от 125 mg IBRANCE понижава AUC

и C

на палбоциклиб съответно с 62% и

80%. Поради това IBRANCE трябва да се приема с храна, за предпочитане основно хранене

(вж. точки 4.2 и 5.2).

Поради понижения ефект на H2-рецепторните антагонисти и локалните антиацидни средства

върху стомашното pH в сравнение с ИПП, не се очаква клинично значим ефект на

H2-рецепторните антагонисти или локалните антиацидни средства върху експозицията на

палбоциклиб, когато палбоциклиб се приема с храна.

Ефекти на палбоциклиб върху фармакокинетиката на други лекарствени продукти

Палбоциклиб е слаб, зависим от времето инхибитор на CYP3A след ежедневно прилагане на

дози от 125 mg в стационарно състояние. Едновременното приложение на многократни дози

палбоциклиб с мидазолам повишава стойностите на AUC

и C

на мидазолам съответно с

61% и 37% в сравнение със самостоятелното приложение на мидазолам.

Може да е необходимо понижаване на дозата на чувствителни субстрати на CYP3A с тесен

терапевтичен индекс (напр. алфентанил, циклоспорин, дихидроерготамин, ерготамин,

еверолимус, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус и такролимус) при едновременно

приложение с IBRANCE, тъй като IBRANCE може да увеличи тяхната експозиция.

Лекарствени взаимодействия между палбоциклиб и летрозол

Данни от частта за оценка на лекарствените взаимодействия от клинично проучване при

пациенти с рак на млечната жлеза показват, че няма лекарствено взаимодействие между

палбоциклиб и летрозол, когато тези 2 лекарствени продукта се прилагат едновременно.

Ефект на тамоксифен върху експозицията на палбоциклиб

Данни от проучване на лекарствените взаимодействия при здрави доброволци от мъжки пол

показват, че експозициите на палбоциклиб са сравними, когато единична доза палбоциклиб се

прилага едновременно с многократни дози тамоксифен и когато палбоциклиб се прилага

самостоятелно.

Лекарствени взаимодействия между палбоциклиб и фулвестрант

Данни от клинично проучване при пациенти с рак на млечната жлеза показват, че няма

клинично значимо лекарствено взаимодействие между палбоциклиб и фулвестрант, когато

двата лекарствени продукта се прилагат едновременно.

Лекарствени взаимодействия между палбоциклиб и перорални контрацептиви

Не са провеждани проучвания на лекарствените взаимодействия на палбоциклиб с перорални

контрацептиви (вж. точка 4.6).

In vitro проучвания с транспортери

Въз основа на данни от in vitro проучвания се очаква палбоциклиб да инхибира чревния P-

гликопротеин (P-gp) и транспорта, медииран от протеина на резистентност на рака на гърдата

(BCRP). Поради това, приложението на палбоциклиб с лекарствени продукти, които са

субстрати на P-gp (напр. дигоксин, дабигатран, колхицин) или BCRP (напр. правастатин,

розувастатин, сулфасалазин), може да повиши техния терапевтичен ефект и нежелани реакции.

Въз основа на данни от in vitro проучвания, палбоциклиб може да инхибира транспортера на

органични катиони OCT1 и след това може да увеличи експозицията на лекарствени продукти,

които са субстрати на този транспортер (напр. метформин).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

Жените с детероден потенциал, които получават този лекарствен продукт, или техните

партньори от мъжки пол трябва да използват адекватни методи на контрацепция (напр.

двойнобариерна контрацепция) по време на лечението и поне 3 седмици или 14 седмици след

завършване на лечението, съответно за жените и мъжете (вж. точка 4.5).

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на палбоциклиб при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). IBRANCE не се

препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват

контрацепция.

Кърмене

Не са провеждани проучвания при хора или животни за оценка на ефекта на палбоциклиб върху

лактацията, неговото присъствие в кърмата или неговите ефекти върху кърмачето. Не е

известно дали палбоциклиб се екскретира в кърмата. Пациентките, получаващи палбоциклиб,

не трябва да кърмят.

Фертилитет

Няма ефекти върху естралния цикъл (при женски плъхове) или чифтосването и фертилитета

при плъхове (мъжки или женски) при неклинични репродуктивни проучвания. Липсват обаче

клинични данни за фертилитета при хора. Въз основа на находките в мъжките репродуктивни

органи (дегенерация на семенните каналчета в тестиса, епидидимална хипоспермия, по-ниска

подвижност на сперматозоидите и плътност на спермата, както и намалена простатна секреция)

при неклинични проучвания за безопасност, мъжкият фертилитет може да се наруши от

лечението с палбоциклиб (вж. точка 5.3).

Поради това мъжете трябва да обмислят съхранение на сперма преди започване на лечение с

IBRANCE.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

IBRANCE повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Въпреки

това IBRANCE може да предизвика умора и пациентите трябва да обръщат внимание, когато

шофират или работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Общият профил на безопасност на IBRANCE е базиран на обобщени данни от 872 пациенти,

които получават палбоциклиб в комбинация с ендокринна терапия (N = 527 в комбинация с

летрозол и N = 345 в комбинация с фулвестрант) в рандомизирани клинични проучвания на

HR-положителен, HER2-отрицателен авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза.

Най-честите (≥ 20%) нежелани реакции от каквато и да е степен, съобщени при пациентите,

които получават палбоциклиб в рандомизирани клинични проучвания, са неутропения,

инфекции, левкопения, умора, гадене, стоматит, анемия, диария, алопеция и тромбоцитопения.

Най-честите (≥ 2%) нежелани реакции степен ≥ 3 към палбоциклиб са неутропения,

левкопения, инфекции, анемия, повишение на аспартат аминотрансфераза (AST), умора и

повишена аланин аминотрансфераза (ALT).

Понижения или промени на дозата поради нежелани реакции се наблюдават при 38,4% от

пациентите, получаващи IBRANCE в рандомизирани клинични проучвания, независимо от

комбинацията.

Окончателно прекратяване поради нежелана реакция има при 5,2% от пациентите, получаващи

IBRANCE в рандомизирани клинични проучвания, независимо от комбинацията.

Табличен списък на нежеланите реакции

В таблица 4 са представени нежеланите реакции от обобщените данни от 3 рандомизирани

проучвания. Средната продължителност на лечението с палбоциклиб от тези обобщени данни

към момента на окончателния анализ на общата преживяемост (OS) е 14,8 месеца.

В таблица 5 са представени лабораторните отклонения, наблюдавани в сборни данни от

3 рандомизирани проучвания.

Нежеланите реакции са изброени по системо-органен клас и категория по честота. Категориите

по честота са дефинирани като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10) и нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100). В рамките на всяко групиране по честота нежеланите реакции са

представени по ред на намаляваща сериозност.

Таблица 4.

Нежелани реакции, базирани на обобщени данни от 3 рандомизирани

проучвания (N = 872)

Системо-органен клас

Честота

Предпочитан термин

а

(ПТ)

Всички

степени

n (%)

Степен 3

n (%)

Степен 4

n (%)

Инфекции и инфестации

Много чести

Инфекции

516 (59,2)

49 (5,6)

8 (0,9)

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести

Неутропения

716 (82,1)

500 (57,3)

97 (11,1)

Левкопения

424 (48,6)

254 (29,1)

7 (0,8)

Анемия

258 (29,6)

45 (5,2)

2(0,2)

Тромбоцитопения

194 (22,2)

16 (1,8)

4 (0,5)

Чести

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/28364/2020

EMEA/H/C/003853

Ibrance (palbociclib)

Общ преглед на Ibrance и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Ibrance и за какво се използва?

Ibrance е противораково лекарство, което се използва за лечение на рак на гърдата, когато ракът

е локално авансирал (разпространил се е наоколо) или метастатичен (разпространил се е в други

части на организма). Ibrance се използва само когато раковите клетки притежават повърхностни

рецептори (цели) за определени хормони (HR-позитивни) и не произвеждат неестествено големи

количества от рецептор, известен като негативен HER2 (HER [човешки епидермален растежен

фактор]). Ibrance се използва по следните начини:

в комбинация с ароматазен инхибитор (хормонално противораково лекарство;

в комбинация с фулвестрант (друго хормонално противораково лекарство) при пациенти,

които вече са били лекувани с хормонално лекарство.

При жени, които все още не са достигнали менопауза, трябва да се прилага и лекарство,

наречено агонист на лутеинизиращия хормон–освобождаващ хормон.

Ibrance съдържа активното вещество палбоциклиб (palbociclib).

Как се използва Ibrance?

Ibrance се отпуска само по лекарско предписание, а лечението трябва да се започне и наблюдава

от лекар с опит в употребата на противоракови лекарства.

Ibrance се предлага под формата на капсули и таблетки (75 mg, 100 mg и 125 mg).

Препоръчителната доза е 125 mg веднъж дневно в продължение на 21 последователни дни, след

това 7-дневно прекъсване, което представлява един завършен 28-дневен цикъл на лечение.

Лечението трябва да се извършва по едно и също време всеки ден. Капсулите трябва да се

приемат по време на хранене, а таблетките могат да се приемат със или без храна. Лечението

трябва да продължи, докато има полза за пациента, а нежеланите лекарствени реакции са

поносими. Ако пациентът изпита определени нежелани лекарствени реакции, може да се наложи

лечението да бъде прекъснато, спряно или да се намали дозата.

Ibrance (palbociclib)

EMA/28364/2020

Страница 2/3

За повече информация относно употребата на Ibrance вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Ibrance?

Активното вещество в Ibrance, палбоциклиб блокира активността на ензимите, известни като

циклин-зависими кинази (CDK) 4 и 6, които играят важна роля за регулирането на клетъчния

растеж и делене. При някои видове рак, включително HR-положителен рак на гърдата,

активността на CDK 4 и 6 е увеличена, което помага на раковите клетки да се размножават

неконтролируемо. Като блокира CDK 4 и CDK 6, Ibrance забавя растежа на HR-позитивните

ракови клетки.

Какви ползи от Ibrance са установени в проучванията?

Ibrance е изследван в две основни проучвания при жени с HR-позитивен, HER2-негативен рак на

гърдата. Основната мярка за ефективност в двете проучвания е времето, през което пациентите

живеят, без да се влоши заболяването им (преживяемост без прогресия).

Първото проучване обхваща 521 жени с метастатичен рак на гърдата, който се е влошил след

лечение с хормонално лекарство. Те получават Ibrance и фулвестрант или плацебо (сляпо

лечение) и фулвестрант. Жените, приемащи Ibrance и фулвестрант, живеят средно 11,2 месеца

без влошаване на заболяването в сравнение с 4,6 месеца при жените, приемащи плацебо и

фулвестрант.

Второто проучване обхваща 666 жени, преминали менопауза, при които ракът на гърдата е

започнал да се разпространява и на които все още не е приложено противораково лечение. Те

получават Ibrance и летрозол (ароматазен инхибитор) или плацебо и летрозол. Жените,

приемащи Ibrance и летрозол, живеят средно 24,8 месеца без влошаване на заболяването в

сравнение с 14,5 месеца при жените, приемащи плацебо и летрозол.

Какви са рисковете, свързани с Ibrance?

Най-честите нежелани реакции при Ibrance (които може да засегнат повече от 1 на 5 души) са

неутропения (ниски нива на неутрофилите в кръвта — вид бели кръвни клетки, които се борят

срещу инфекциите), инфекции, левкопения (ниски нива на белите кръвни клетки), умора, гадене

(позиви за повръщане), стоматит (възпаление на лигавицата на устата), анемия (ниски нива на

червените кръвни клетки), диария алопеция (окапване на косата) и тромбоцитопения (ниски нива

на тромбоцитите в кръвта).

Най-честите нежелани реакции при Ibrance (които може да засегнат не повече от 1 на 50 души)

са неутропения, левкопения, инфекции, анемия, умора и повишени нива на чернодробните

ензими (аспартат и аланин трансаминазите).

За пълния списък на нежеланите реакции при Ibrance вижте листовката.

Ibrance не трябва да се използва едновременно с жълт кантарион (растително лекарство,

използвано за лечение на депресия). За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Ibrance е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Ibrance удължава времето, през което пациентите живеят без влошаване на

заболяването средно с 6 до 10 месеца, което се счита за значим резултат от клинична гледна

Ibrance (palbociclib)

EMA/28364/2020

Страница 3/3

точка. По отношение на безопасността основният риск е неутропения. Това е добре известен риск

при много от противораковите лекарства и се счита, че подлежи на овладяване.

Затова Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Ibrance са по-

големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ibrance?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ibrance, които да се

спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ibrance непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ibrance, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ibrance:

Ibrance получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 9 ноември 2016 г.

Допълнителна информация за Ibrance можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ibrance.

Дата на последно актуализиране на текста 01-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация