Ibrance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Palbociclib

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG 

АТС код:

L01XE33

INN (Международно Name):

palbociclib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Ibrance е показан за лечение на хормонални рецептори (ОР) е положителен, хорско эпидермическое приемащото устройство 2 фактор на растежа (HER2 и) отрицателни локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза:в комбинация с инхибитор на ароматаза, в съчетание с фулвестрант при жени, които са получили предварително хормонално лечение. В пре - или менопауза, ендокринната терапия да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (LHRH) агонист.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-09

Листовка

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IBRANCE 75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
IBRANCE 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
IBRANCE 125 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
палбоциклиб (palbociclib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IBRANCE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете IBRANCE
3.
Как да приемате IBRANCE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IBRANCE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IBRANCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IBRANCE е противораково лекарст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IBRANCE 75 mg твърди капсули
IBRANCE 100 mg твърди капсули
IBRANCE 125 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
IBRANCE 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg
палбоциклиб (palbociclib).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка твърда капсула съдържа 56 mg
лактоза (като монохидрат).
IBRANCE 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
палбоциклиб (palbociclib).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка твърда капсула съдържа 74 mg
лактоза (като монохидрат).
IBRANCE 125 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 125 mg
палбоциклиб (palbociclib).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка твърда капсула съдържа 93 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
IBRANCE 75 mg твърди капсули
Непрозрачна твърда капсула със
светлооранжево тяло (с надпис „PBC 75“ в
бяло) и
светлооранжево капаче (с надпис
„Pfizer“ в бяло). Дължината на капсулата
е 18,0 ± 0,3 mm.
IBRANCE 100 mg твърди капсули
Непрозрачна твърда капсула със
светлооранжево тяло (с надпис „PBC 100“
в бяло) и
светлокафяво капаче (с надпис „Pfizer“ в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-06-2023
Листовка Листовка чешки 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-06-2023
Листовка Листовка датски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-06-2023
Листовка Листовка немски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-06-2023
Листовка Листовка естонски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-06-2023
Листовка Листовка гръцки 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-06-2023
Листовка Листовка английски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-03-2020
Листовка Листовка френски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-06-2023
Листовка Листовка италиански 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-03-2020
Листовка Листовка латвийски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-03-2020
Листовка Листовка литовски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-06-2023
Листовка Листовка унгарски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-06-2023
Листовка Листовка малтийски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-03-2020
Листовка Листовка полски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-06-2023
Листовка Листовка португалски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-03-2020
Листовка Листовка румънски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-06-2023
Листовка Листовка словашки 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-06-2023
Листовка Листовка словенски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-03-2020
Листовка Листовка фински 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-06-2023
Листовка Листовка шведски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-06-2023
Листовка Листовка норвежки 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-06-2023
Листовка Листовка исландски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-06-2023
Листовка Листовка хърватски 06-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите